II. Recenzija knjige Lastninska pravica in etažna lastnina

Grega Peljhan, odvetnik in partner v Odvetniški družbi Rojs, Peljhan, Prelesnik & partnerji o.p., d.o.o.

Knjiga predstavlja poglobljeno sistemsko monografijo lastninske pravice in etažne lastnine.

Ob vseh eminentnih avtorjih je urednikoma dr. Nini Plavšak in prof. dr. Renatu Vrenčurju uspelo doseči kar sta si zadala. Bralcem tako knjiga na enem mestu ponuja poglobljena sodobna teoretična izhodišča, ki so kot temelj potrebna za pravilno razumevanje določenih pravnih institutov in nadalje potrebna za pravilno uporabo pri reševanju praktičnih primerov. Posamezni instituti so obdelani sistematično in poglobljeno tako iz teoretičnega kot tudi iz praktičnega vidika. Pri tem se avtorji ne omejujejo na posamezen zakon, temveč pravilno upoštevajo in predstavijo posamezen institut kot celoto ob upoštevanju celotnega telesa pravnih pravil, ki so vsebovana v različnih zakonih. Podani so tudi zelo uporabni praktični primeri, ki upoštevajo različne položaje, sodna praksa in pri določenih inštitutih celo oblikovani primeri pravilnih tožbenih zahtevkov, kar bo v praksi neizmerno uporabno. Za odvetnika na primer ni hujšega, kot da izgubi pravdno zadevo, ker je napačno ali pomanjkljivo oblikoval tožbeni zahtevek.

Praktični primeri v knjigi so obdelani tako sistematično, jasno in ob upoštevanju različnih položajev in situacij, da bodo preprečili marsikateri sodni spor. Dosledna in jasna aplikacija posameznih položajev ter upoštevanje razlik s podanimi rezultati bo velikokrat povsem »razorožila« nasprotno stran že v fazi pred sodnim postopkom. Potencialni »kverulanti« ne bodo imeli nikakršne podlage, da bi z nepoznavanjem ali uporabo napačnih pravnih argumentov podaljševali ali ustvarjali spore. Če bo do njih vseeno prišlo, pa bo imelo sodišče zelo lahko delo.

Čeprav gre za komentar je knjiga v določenih elementih tudi priročnik za sklepanje pravnih poslov, kar še posebej velja za notarsko hrambo in vzpostavitev etažne lastnine. V delu, ki obravnava etažno lastnino komentar podaja izjemen pregled vseh mogočih pravnih položajev, ki so nastajali v različnih obdobjih, ter podaja tudi praktične rešitve za vzpostavitev etažne lastnine. To bo neizmerno dobrodošlo za vse, ki se ukvarjajo z vzpostavitvijo etažne lastnine in tudi za sodnike in sodno osebje, ki odloča o vpisih in vzpostavitvi etažne lastnine. Vsekakor v tem pogledu knjiga daleč presega običajno tematiko navadnega komentarja.

Avtorji se ne ustrašijo utemeljene kritike sodne prakse in tudi zakonodajalca (boj pravilno pripravljavca zakonov). Tako obstaja upanje, da bo knjiga vplivala tudi na spremembo zakonodaje in sodne prakse, ki bosta ob morebitnem upoštevanju in predvsem razumevanju ekonomskih učinkov za poslovanje in predvidljivost poslovnega okolja, olajšala (in ne, kot se pogosto zgodi, otežila) delovanje poslovnih subjektov na trgu.

Knjiga vsekakor ni počitniško branje. Predvsem teoretični deli zahtevajo zelo poglobljeno branje in dobro razumevanje prava. Vendar pa je bralec na koncu nagrajen s celovitim in sistematičnim vpogledom v pravo lastninske pravice.
Knjiga je uporabna in nujna tako za teoretike, kot za praktike, ki se ukvarjajo s pravom lastninske pravice. Predvsem je koristna za sodnike, odvetnike, notarje in kot rečeno tudi za pripravljavce zakonodaje. Mimo te knjige pa ne bo mogel tudi noben študent prava, ki bi se želel v svoji karieri kvalitetno in strokovno ukvarjati z obligacijskim in stvarnim pravom, vezanim na lastninsko pravico.

V preteklosti smo imeli komentarje, ki smo jih ali jih še na nek način obravnavamo kot »Biblije« na svojem področju (na primer Veliki komentar Zakona o obligacijskih razmerjih dr. Stojana Cigoja). Ti komentarji (s posodobitvami) so vztrajali ali še vztrajajo več desetletij. Prepričan sem, da smo znova dobili eno takšnih izrednih del, ki bo temeljni pripomoček in referenčna knjiga za naslednja desetletja. Upoštevaje našo majhnost, je priprava takšne monografije izjemen podvig in vse čestitke avtorjem in predvsem tudi urednikoma za izjemen trud, ki so ga vložili. Z veseljem pa lahko pričakujemo tudi izid zadnjega dela trilogije komentarja stvarnega prava z naslovom »Služnosti, stvarno breme, stavbna pravica in druge izvedene pravice«, ki naj bi izšla v letu 2020, s čemer bomo dobili celovit, moderen in sistematičen komentar stvarnega prava.

Splošni pogoji Politika zasebnosti

Vse pravice pridržane

Izdelava: