Hitra šola izvršbe

Izvršilni postopek je najbolj množičen postopek, zato je verjetnost da se znajdemo v njem kot upnik, dolžnik ali morda kupec na javni dražbi, velika. Vsaka vloga zahteva poznavanje pravil postopka, saj so napake v izvršbi težko popravljive, njihove posledice pa lahko hude. Izobraževanje je namenjeno vsem, ki se pri svojem delu srečujete z različnimi težavami in izzivi izvršilnih postopkov. Naučili vas bomo povezati znanje posameznih delov izvršbe v celoto, kar je predpogoj za iskanje rešitev tudi v zahtevnejših primerih.

Praktični primeri, obsežno gradivo in pripomočki v obliki tabel in vzorcev vam bodo v pomoč pri spoznavanju postopka, najpogostejših napak in načinov, kako se jim izogniti. Skupaj s pridobljenim znanjem vam bodo opora pri samostojnem delu.
Z vašimi vprašanji in dilemami boste popestrili izobraževanje in mu dali dodatno uporabno vrednost. Vaše težave so namreč tiste, s katerimi se srečujejo ali se bodo srečali tudi drugi.

Okrepili bomo vaše znanje in samozavest za pravilno, samostojno in uspešno nastopanje v izvršbi.

Izvršilni postopek je najbolj množičen postopek, zato je verjetnost da se znajdemo v njem kot upnik, dolžnik ali morda kupec na javni dražbi, velika. Vsaka vloga zahteva poznavanje pravil postopka, saj so napake v izvršbi težko popravljive, njihove posledice pa lahko hude.

Posebnost izvršbe je množica različnih situacij, ki jih zakon ureja, njegove pogoste in nepremišljene spremembe ter obsežna sodna praksa tega področja. Veliko posameznikov, ki praviloma niso pravniki, si želi samostojno voditi te postopke.

Zakon, ki ureja izvršbo ni obsežen, a je urejen tako, da ga moramo poznati v celoti, saj parcialno poznavanje členov ne daje nujno pravih rešitev. Obsežna in neenotna sodna praksa vse skupaj dodatno otežuje. Izobraževanje smo pripravili v treh logičnih in samostojnih sklopih, ki se med seboj dopolnjujejo in nadgrajujejo vendar vsak predstavlja zaključeno celoto.

Izobraževanje je namenjeno vsem, ki se pri svojem delu srečujete z različnimi težavami in izzivi izvršilnih postopkov. Naučili vas bomo povezati znanje posameznih delov izvršbe v celoto, kar je predpogoj za iskanje rešitev tudi v zahtevnejših primerih.
Namenjeno je tistim, ki bi radi svoje znanje izvršbe nadgradili, kakor tudi tistim, ki o samostojnem nastopanju v izvršbi šele razmišljate. Prek praktičnih primerov vam bomo pomagali do uporabljivega znanja, ki bo temeljilo na razumevanju in sposobnosti povezovanja tako, da boste samostojno, pravilno in suvereno nastopali v postopku.
Le tisti z znanjem lahko presodi, kdaj potrebuje pomoč odvetnika in s svojimi ravnanji ne podaljšuje že tako dolgih izvršilnih postopkov.

VSI UDELEŽENCI HITRE ŠOLE IZVRŠBE POLEG GRADIV PREJMETE TUDI:

razpredelnico s celotno sistematiko izvršilnega postopka, ki v celoti predstavi razlike med postopkom izvršbe na podlagi verodostojne listine in izvršilnega naslova. Razpredelnica je namenjena uporabnikom, ki sami iščejo rešitve v izvršbi (npr. razlike v podlagi za izvršbo, razlike v sklepu o izvršbi in njegovih posledicah na dolžnikovo premoženje, razlike pri vsebini ugovora, razlike v posledicah vloženega ugovora,..);
vzorec izvršnice, kako mora biti sestavljena in kako pravilno izpolnjena;
vzorec prošnje za pridobitev podatkov dolžnika, ki jih upnik potrebuje za začetek izvršilnega postopka,
vzorec predloga za izvršbo za izterjavo denarne terjatve na podlagi izvršilnega naslova, z natančnimi navodili za izpolnjevanje in z obrazložitvijo predlaganih izvršilnih sredstev;
vzorec predloga za razširitev izvršbe z novim izvršilnim sredstvom;
– grafični prikaz primerjave postopka izvršbe na podlagi izvršilnega naslova in verodotojne listine;
vzorec poziva pravdnega sodišča, kadar dolžnik vloži ugovor pri izvršbi na podlagi verodostojne listine;
– vzorec, kako mora upnik oblikovati svoj predlog za izvršbo, kot tožbeni zahtevek (ugovor dolžnika zoper sklep o izvršbi na podlgi verodostojne listine);
predlog upnika za pridobitev informativnega seznama dolžnikovega premoženja po novem 31. členu ZIZ.