Coaching postaja vse bolj pomemben proces v izobraževanju in usposabljanju zaposlenih. Tako ni naključje, da z neverjetno naglico narašča tudi število profesionalnih coachev in da je coach postal cenjen poklic, ki v Sloveniji združuje svoje stanovske člane v Slovenskem coaching združenju. Coaching je v organizacijah tako ali drugače prisoten že dlje časa; tako imenovani kolegialni coaching oziroma medsebojna pomoč sodelavcev pri reševanju problemov, se izvaja že vrsto let, le da se morda ni imenoval tako, kot se imenuje danes. Prav tako so tudi vodje prenašali znanje in razvijali veščine sodelavcev s pomočjo coachinga, pa se temu še ni tako reklo. Pomembno pa je, da je danes coaching pridobil zelo veliko veljavo in zahteva v organizaciji tudi profesionalen pristop k vodenju.

Tudi mentorstvo je v zadnjih nekaj letih postalo znova popularno, vmes pa, kot da smo nanj pozabili. Očitno je ponovnemu vzponu mentorstva botrovalo spoznanje o njegovi veliki učinkovitosti, ki se kaže v večji motivaciji, hitrejšem razvoju spretnosti, izboljšanju kulture organizacije ter medsebojnega razumevanja.

Na tem mestu je prav, da navedemo kratki definiciji coachinga in mentorstva v izogib njunemu enačenju, saj gre za dva različna procesa.

Coaching je… »…ciljno usmerjen, sistematičen, sodelovalen in interaktivni proces med coachem in klientom (ali skupino) z namenom razvoja posameznika ali skupine. Posameznik ali skupina ob podpori coacha osebnostno raste, preseže svoje notranje omejitve, da lahko v polnosti uresniči in živi svoje potenciale ter doseže želeno ravnovesje na zanj pomembnih življenjskih področjih. Bistvo coachinga je ozaveščanje, raziskovanje, razumevanje, učenje, spremembe, ustvarjanje novih vzorcev razmišljanja in delovanja.« To je uradna definicija coachinga, ki jo je podalo Slovensko coaching združenje.

V praksi coaching velikokrat izvaja manager ali nadrejeni kot trening za svoje zaposlene. Vse pogosteje ga izvajajo tudi notranji coachi, ki so v nekaterih organizacijah zaposleni prav z namenom izvajajanja coachinga. Tovrstni treningi so kratkotrajni in imajo za cilj pomagati posamezniku soočiti se spremembami, rešiti določene probleme ali ga voditi skozi osebno transformacijo. Prav tako pa se v praksi pojavlja tudi vse več samocoachinga, ki ga omogočajo razna sodobna orodja.

Mentorstvo pa je proces v katerem bolj izkušena oseba pomaga manj izkušeni osebi pri delu in razvoju veščin, pomembnih za opravljanje dela. Gre torej za namenski odnos med dvema osebama, ene bolj izkušene, druge manj in kjer izmenjava izkušenj omogoči mentorirancu rast. Navadno gre za dolgotrajnejši proces, ki je skrbno načrtovan in podprt s poročili ter evidencami o izpolnjevanju ciljev. Prav tako gre za hierarhičen odnos, mentor je tisti,ki zna, ki usmerja, mentoriranec pa je tisti, ki se uči in sledi mentorja.

Splošni pogoji Politika zasebnosti Naložba v prihodnost

Vse pravice pridržane

Izdelava: