Entries by planetgvadmin

Hitra šola izvršbe

Izvršilni postopek je najbolj množičen postopek, zato je verjetnost da se znajdemo v njem kot upnik, dolžnik ali morda kupec na javni dražbi, velika. Vsaka vloga zahteva poznavanje pravil postopka, saj so napake v izvršbi težko popravljive, njihove posledice pa lahko hude. Izobraževanje je namenjeno vsem, ki se pri svojem delu srečujete z različnimi težavami […]

Promocija zdravja na delovnem mestu

Dobro zdravje je predpogoj za dobro in uspešno življenje in delo – tako za posameznika kot za delovno organizacijo. Skrb za ohranjanje in izboljševanje zdravja zaposlenih je ekonomsko upravičena, saj so zdravi in zadovoljni delavci, ki delajo v varnem in spodbudnem delovnem okolju produktivnejši in ustvarjalnejši, redkeje zbolijo in redkeje odhajajo v bolniški stalež, prav […]

Mobing pri delu in 7 pravil pri delu mobing zaupnikov

Raziskujte ključne veščine coachinga za pooblaščence pri preprečevanju mobinga. Odkrijte tehnike poslušanja, zrcaljenja in zastavljanja vprašanj. Naučite se ustvarjati rešitve in graditi na močnih točkah. Spoznajte osnove coachinga, njegove modele in orodja. Izpopolnite svoje znanje z našimi delavnicami in praktičnimi primeri za boljše razumevanje in reševanje mobinga na delovnem mestu.