Entries by administrator

Premostiti medgeneracijski razkorak v organizaciji

V organizacijah se pogosto srečujemo z nerazumevanjem med skupinami sodelavcev, ki sodijo v različne starostne skupine. Nerazumevanje lahko pripelje do napetosti, slabega delovnega vzdušja in posledično tudi do slabših delovnih rezultatov, zato sodi poznavanje te problematike in načinov, kako premostiti generation gap, med pomembne naloge vodij. V svojem prispevku bom poskusil pojasniti, od kod prihajajo […]

Fenomen lažnega mobinga

Mobing ni nekaj novega, vendar se zadnja leta o njem toliko govori, da postaja vse aktualnejša tema. A očitno premalo, da bi se ljudje zavedali, kaj mobing je, kako ga prepoznati in kaj ga opredeljuje. Treba je razumeti, da gre pri mobingu za neprimerno vedenje na delovnem mestu, ki se mora sistematično ponavljati vsaj enkrat na teden, trajati najmanj šest mesecev in mora biti tako, da ga lahko uvrstimo med mobing. V zadnjem času smo, zaradi nepoznavanja in različne percepcije, priča lažnemu mobingu. To so vsi pojavi, ki jih ni mogoče strokovno opredeliti kot mobing, jih pa posamezniki tako doživljajo. Rezultati raziskave, s katero se je na osnovi ugotovitev iz strokovne literature ugotavljala pogostost mobinga in njegova percepcija med zaposlenimi, navajajo pojav lažnega mobinga.

Splošni pogoji Politika zasebnosti Naložba v prihodnost

Vse pravice pridržane

Izdelava: