7 strategij za vodenje učeče organizacije

V učeči se organizaciji postavljamo človeka na prvo mesto. Kaj in kako, kje in kdaj se zaposleni učijo je tisto, na čemer je zgrajena učeča se organizacija. Tisti, ki se bodo učili hitreje bodo zmagovalci jutrišnjega dne. Današnja globalna ekonomija temelji predvsem na znanju in učečih se organizacijah, ki zahtevajo posebno vodenje. V učeči organizaciji smo vsi učenci in vsi učitelji. V tokratni orodjarnici tako izpostavljamo 7 najpomembnejših strategij za vodenje učeče se organizacije ter obrazec za ustvarjanje interne banke znanja

ZA VSE MANAGERJE

7 najpomembnjših strategij pri vodenju učeče se organizacije:

  1. Spodbujajte vprašanja. Ustvarite kulturo, kjer je dovoljeno postavljati vprašanja. Naučite ljudi umetnosti postavljanja vprašanj. Kakovostna vprašanja nas hitreje pripeljejo do globljega razumevanja kot pa odgovori nanje.
  2. Razmišljajte o znanju kot o strategiji.
    Eksperimentirajte z idejami in delajte raziskave in delite svoja spoznanja z drugimi. Opazujte kako in kaj delajo najuspešnejši. Zapisujte si svoje ideje in jih večkrat preberite, npr. vsako sredo v tednu.
  3. Naučite s pogajati z idejami. Da prav ste prebrali, z idejami se je treba pogajati. Igrajte se z njimi; določajte prioritete, kategorizirajte, korelirajte, primerjajte, prepoznavajte bistvo ideje, ločujte dejstva od fikcij, dograjujte, odvzemajte, prilagajajte … Neverjetno koliko tehnik pogajanj z idejami imamo na voljo.
  4. Uživajte v presenečenjih. Nič ni narobe, če naredite napako, če se le iz nje tudi kaj naučite.
  5. Razmišljajte o svojem delu kot o viru učenja. Vsaka naloga in vsak delovni proces je priložnost za doseganje globljih uvidov. Pristopite k svojemu delu, kot bi ga delali prvič, polni radovednosti in navdušenega vznemirjenja. Bodite pri tem pozorni na to, kaj delate dobro in kaj lahko še izboljšate. Razmišljajte o učenju preden začnete delati, med delom in po delu. Vzmemite si potreben čas za razmislek (refleksijo) naučenega.
  6. Bodite odgovorni. Vaše delo je vaše delo in ne delo organizacije. Vi stojite za tem, kar ste naredili, zato naredite to po svojih najboljših močeh. Če je pri vašem delu potrebna sprememba, jo implementirajte, tako boste povečali vrednost vašega dela. Vrednost vašega dela je vaša odgovornost.
  7. Učite tudi druge ter prosite koga, da uči vas.

ZA IZOBRAŽEVALNE MANAGERJE

Vsakdo v organizaciji nekaj zna in lahko uči druge. Sanje vsakega izobraževalnega managerja so, da ustvari notranjo banko znanja in spretnosti. Priložen obrazec vam je lahko v pomoč pri sistematičnem izgrajevanju notranje banke znanja.