Prijavite se na razpis za certifikat TOP investitor v izobraževanje!

Ste TOP investitor v izobraževanje? K sodelovanju vabimo podjetja in organizacije, ki sistematično vlagajo v izobraževanje in usposabljanje zaposlenih!

Od prilagajanja v preobrazbo

Nedavno smo uspešno zaključili Nabavno konferenco 2022. Nabavna konferenca je središče znanja in izmenjave izkušenj za nabavne managerje, strokovnjake in vse, ki verjamemo, da ima nabava ključno vlogo pri poslovni rasti in dolgoročnem vzdržnem razvoju. V dveh dneh smo v Portorožu, in prek spleta, združili vodilne praktike, raziskovalce ter strokovnjake, da bi skupaj odkrivali sveže poglede, pristope in trende v nabavi.

Slogan konference je bil “Od prilagajanja v preobrazbo“. Ta tema odraža našo namero, da se posvetimo osvežujočim in naprednim pogledom na nabavo, njenem prispevku k uspešnosti organizacij in možnostim za njeno nadgradnjo in transformacijo.

V času, ko so digitalizacija, pandemija in geopolitični izzivi korenito spremenili naš način dela in komuniciranja, je ta konferenca priložnost za deljenje znanj in strategij, kako te spremembe obrniti v priložnost za razvoj in izboljšanje. Kot dolgoletni organizatorji te konference, ki jo pripravljamo že od leta 2002, smo ponosni, da lahko letos gostimo že 21. zaporedno srečanje, ki je postalo ključno stičišče za strokovnjake v nabavi.

Iskrena zahvala našim sponzorjem, ki so s svojo podporo ključno prispevali k uspehu letošnje Nabavne konference: DSV, INTERCOMMERCE.SI, SLOPAK, STRATUM, MAGRA in MAGRA.PRO, IZTERJAVA, HARMONIA.SI ter ROMANI COMPONENTS za njihovo neprecenljivo podporo. Posebna zahvala gre tudi AS Caffe, ki je bila uradna kava dogodka, partnerju mreženja CHIO in podporniku Računalniške novice. Zahvaljujemo se tudi partnerskim stanovskim združenjem, ki so prav tako prispevali k obogatitvi konference: HUND iz Hrvaške, BMOE iz Avstrije, ADACI iz Italije in Gospodarski zbornici Dolenjske in Bele krajine.

Prvi konferenčni dan

8.30 Registracija

Sekcija OD PRILAGAJANJA V PREOBRAZBO 

09.40 Jochen Friedrichs

Jochen Friedrichs je predsednik upravnega odbora skupine URSA in član uprave XELLA. Skupini Xella se je pridružil leta 2008, kot vodja nabave. Prevzel je vodenje več različnih mednarodnih procesov poslovnih preoblikovanj in je z optimizacijo stroškov ter digitalizacijo Xelline marketinške in prodajne funkcije pomembno vplival na znatno povečanje  dodane vrednosti Skupine Xella.

Povzetek: Na naših trgih doživljamo nestanovitnost brez primere. Kar od nas zahteva različne prilagoditve.  Prvič v zgodovini namreč imajo napovedi nabave glavni vpliv na prodajne napovedi. Nabava se lahko razvije v še pomembnejše gonilo splošnega poslovnega uspeha, če je pripravljena izvesti potrebno preobrazbo.

10.25 Tine Kračun

Tine Kračunje direktor Inštituta za strateške rešitve. Že vse od ustanovitve leta 2011 si prizadeva graditi mostove med gospodarstvom, javnim sektorjem in družbo. Pod njegovim vodstvom je Inštitut postal vodilni center znanja in referenčna točka za podporo ter pospeševanje gospodarskega razvoja. Je tudi odgovorni urednik letne publikacije The Adriatic.

Povzetek: Kot posledica pandemije Covid-19, postaja regijsko gospodarsko povezovanje spet zanimivo. Kaj to pomeni za strateško avtonomijo Evrope, v luči upočasnitve širitve integracije? Kaj so alternative in kaj to pomeni za mednarodno trgovino, kjer se regionalne nabavne poti krepijo? Na ta vprašanja morajo danes znati odgovoriti vsi, ki se ukvarjajo z mednarodno trgovino.

Sekcija TRAJNOSTNA NABAVA

10.55 Marjana Dermelj

Marjana Dermelj je od leta 2007 zaposlena na Službi Vlade RS za razvoj in evropske zadeve, kjer pokriva področje varovanja okolja. Med temami, ki jih pokriva je tudi vidik učinkovite rabe surovin/snovi. Po uspešno zaključenem študiju kemije, je opravila podiplomski študij okoljskih znanosti in politik na Srednjeevropski univerzi v Budimpešti, ter podiplomski program okoljskega upravljanja na Univerzi v Amsterdamu.

Povzetek: Kaj pa okoljski vidik? Ali obstaja povezava med podnebnimi spremembami in krožnim gospodarstvom?  Pri Modelu sistemskega prehoda v krožno, regenerativno in nizkoogljično gospodarstvo gre za medsektorski in multidisciplinarni pristop, s katerim se želi v Sloveniji preseči delovanje v okviru posameznih silosev in na način segmentiranega razmišljanja znotraj obstoječih disciplin ali dela. Izvedba modela sistemskega prehoda v Sloveniji poteka do leta  2025. Kako torej vključiti krožne/zelene kriterije v nabavo?

11.20 Tatjana Orhini Valjavec

Tatjana Orhini Valjavec je na Ministrstvu za okolje in prostor zaposlena že dvajset let ter zadnja leta aktivna tudi na področju zelenega javnega naročanja in krožnega gospodarstva. Diplomirala je iz mednarodnih odnosov na Fakulteti za družbene vede, po nekaj letih dela na tem področju pa jo je pritegnilo strokovno delo na področju okolja. Redno se izobražuje na horizontalnih vsebinah varstva okolja, ima tudi pridobljeno kvalifikacijo ‘strokovnjakinja za oddajo javnih naročil’.

Povzetek: Mednarodne raziskave kažejo, da se slovenski potrošniki zavedamo pomena naše izbire pri nakupu in se odločamo za nakup okolju in zdravju prijaznih izdelkov. Pa vendar v resnici večinoma še vedno izberemo cenejši izdelek. Kako vedeti, kateri izdelki so bolj zeleni in imajo manjše vplive na okolje? Zakaj so te odločitve in znanje pomembne za okolje, kakovost bivanja in dela in kako vplivajo na ponudbo na trgu? Z vidika okolja ima nakup izdelka bolj dolgoročne posledice in širše vplive od zgolj ekonomskih. EU države so zato sprejele Zeleni dogovor, katerega del je tudi načrt za pripravo zakonodaje in smernic za zeleno javno naročanje.

11.45 Odmor za kavo

12.15 Okrogla miza

Okroglo mizo je vodil Srečko Bukovec, predsednik strokovnega sveta Združenja nabavnikov Slovenije in prokurist družbe SLOPAK. Na njej bodo sodelovali:

  • Tine Kračun, direktor Inštituta za strateške rešitve.
  • Marjana Dermelj, predavateljica, služba vlade RS za razvoj in Evropske zadeve.
  • Tatjana Orhini Valjavec, predavateljica, Ministrstvo za okolje in prostor.

Povzetek: Realni svet ekonomije na eni in okolje na drugi strani. Strateške politike prehoda je otežil covid in še dodatno vojna v Ukrajini. Kako preseči razkorak med realnostjo in pričakovanji?

13.00 Eva Kutnjak in Samo Krančan

Eva Kutnjak je strateška nabavnica na razvojnih projektih, kar ji omogoča konstanten kontakt z razvojem novih izdelkov in aplikacij. V podjetju Danfoss Trata je zaposlena 8 let, kjer je preko različnih pozicij pridobivala znanje iz upravljanja z resursi na projektih in vodila vpeljavo digitalizacije spremljanja projektov. Po izobrazbi je magistra poslovnih ved na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. Samo Krančan je direktor razvoja za mehanske komponente v podjetju Danfoss Trata. Karierna pot ga je vodila od razvojnika za regulacijske ventile, do projektnega vodje in vodenja oddelka. Trenutno opravlja delo direktorja razvojnega oddelka, kjer je odgovoren za strateški razvoj novih izdelkov, veljavo naprednih orodij za konstruiranje ter trajnost izdelkov. Leta 2012 je skupaj z kolegi iz Inštituta Jožef Stefan (IJS) prejel Puhovo priznanje za izum inteligentnih motornih pogonov, leta 2014 pa častno listino IJS.

Povzetek: Dekarbonizacija. LCA. Ogljični odtis. Besede in vsebina, ki še nikoli ni bila tako pomembna kot je sedaj. V Danfossu se zavedajo pomena trajnostnega delovanja in poslovanja, ki postaja vedno bolj pomemben tudi njihovim kupcem. Zelo pomemben vzvod za doseganje ogljične nevtralnosti pa je ogljična nevtralnost dobaviteljev in njihovih izdelkov.

13.25 Odmor za KOSILO

14.25 Nenad Filipović

Nenad Filipović je akademski direktor IEDC, ki se na področju poučevanja osredotoča na poslovodenje in poslovno etiko, gostujoči predavatelj na poslovnih šolah v Evropi in Severni Ameriki, svetovalec mednarodnim podjetjem, osebni mentor številnih generalnih direktorjev v srednji in vzhodni Evropi, soavtor šestih knjig in več kot tridesetih študij primerov.

Povzetek: Nenad Filipović je spregovoril o pandemiji, ki nam je ponudila tudi veliko priložnosti za strateške uvide in izboljšanje poslovnih modelov. Zakaj in kako se morajo podjetja pravočasno pripraviti na spremembe v poslovnem okolju, ki nas čakajo v naslednjem obdobju? Kako v poslovnem modelu zagotoviti ustrezen odnos do strateških tveganj? Kako povečevati strateške agilnosti podjetja?  Kako prepoznati in izkoristiti potencial digitalne tehnologije za ustvarjanje dodatne vrednosti za kupce. S kakšnim namenom in kako poslovni voditelji uporabljajo korporacijsko kulturo in lastni slog vodenja kot osnovno gonilo preobrazbe podjetja?

15.10 Draško Jelavić

Draško Jelavić je izkušen strokovnjak v nabavi z več kot 20-letnimi izkušnjami na številnih področjih nabave. Leta 2008 je zaključil svoje delo na vodilnem svetovalnem položaju in ustanovil lastno podjetje, ki se osredotoča na digitalizacijo nabavnih strategij. Njegovo podjetje Cirtuo je danes ključni akter v zagotavljanju AI tehnologije za ustvarjanje strategij kategorij. Jelavić je zelo aktiven na družbenih omrežjih, kjer z deljenjem svojih pronicljivih pogledov na izzive in nabavo s poudarkom na strategiji ter vlogi nabave v podjetju, prispeva k izboljšanju nabave kot stroke. S svojo ekipo nudi vrhunsko svetovanje več kot 50 globalnim in lokalnim podjetjem.

Povzetek: Nabava je v zadnjem času precej pod pritiskom. Nestanovitnost cen, motnje dobavne verige in težave z viri so le nekateri izmed razlogov zaradi katerih danes ni lahko biti strokovnjak za nabavo. Ključno vprašanje je; Kako lahko strategije javnega naročanja vplivajo na vsakodnevne dejavnosti strokovnjakov za nabavo. Osredotočili se bomo na pomen nabavnih strategij na vseh ravneh. Obvladovanje deležnikov v nabavi, prepoznavanje poslovnih potreb in želja ter zunanji in notranji izzivi ostajajo ključnega pomena. Vse to, nam zagotavlja učinkovito opravljanje dela in izpolnjevanje splošnih pričakovanj. Povečanje avtomatizacije za generiranje nabavnih strategij bo mnogim podjetjem omogočilo strateško delo. Razkrili bomo tudi vznemirljivo strateška perspektivo, ki temelji na podlagi vpogledov najboljših nabavnih organizacij.

15.40 Vlado Prosenik

Vlado Prosenik je direktor nabave v podjetju Iskra Mehanizmi. Prej direktor nabave v NLB in  vodja indirektne nabave v SIJ. Pred leti je začel intenzivno preučevati in izvajati elektronska nabavna pogajanja in se v tem tudi specializiral. Njegove reference z elektronskimi pogajanji so ugledna podjetja v branžah financ, zavarovalništva, energetike, storitev, trgovine, gradbeništva, telekomunikacij ter različnih proizvodnih podjetij na področjih avtomobilske, jeklarske, kemične, papirne in prehrambne industrije.

Povzetek: Elektronska nabavna pogajanja so kot dirka formule 1! Sprašujem se le ali so tako napeta ali tako zaspana?  Nenehno iskanje prihrankov na nabavni strani je samoumevno. Pri tem nam pomagajo tudi  elektronska pogajanja. Kdaj in zakaj so elektronska pogajanja izredno učinkovit način nabavnih pogajanj? Kako pripraviti teren za učinkovito izvedbo elektronskih pogajanj? Kdaj elektronska pogajanja niso učinkovita? Predavanje se je posvetilo tudi primerom dobre in slabe prakse.

16.00 Odmor za osvežitev

16.20 Marko Budler

Marko Budler je predavatelj s področja mednarodne logistike, poslovnih modelov in nabave na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. Kot član strokovnega sveta Združenja nabavnikov Slovenije ohranja tesen stik s prakso preko raziskovalnih in aplikativnih projektov, delavnic, konferenc in svetovalnega dela, s podjetji pa sodeluje pri prenovi poslovnih modelov, vlogi nabave in managementa oskrbovalnih verig. Marko Budler je zadnjih 5 let koordinator Dneva poslovne logistike, osrednji predavatelj na največjem regijskem dogodku (TRANSLOG, 2021) in največjem slovenskem poslovno-logističnem dogodku (GOSS, 2021), po mnenju Univerze v Ljubljani pa Mladi predavatelj leta 2020 in prejemnik nagrade odlični v znanosti (2016) za najboljši ekonomsko-poslovni članek leta v Sloveniji.

Povzetek: Vas zanima, zakaj, do kdaj in če sploh kdaj, bomo lahko prodali rabljenega »volva« dražje kot novega? Žal, ne vemo. O trendih pa vemo to: “Če bi jih lahko napovedovali, se ne bi zgodili.” Lahko pa trende oblikujemo, zato je g. Budler naslovil: dobre prakse slovenskih in globalnih oskrbovalnih verig (kot odziv na disrupcije zaradi pandemije covida-19 in “re-shoring” iniciative), izzive in priložnosti v “slack resources”, sistemu JIT (ravno ob pravem času), optimizaciji zalog, preferencah uporabnikov, trajnosti idr., pričakovanja nabavnikov (cene surovin), strokovnjakov v managementu OV in podatkov za ostale segmente (oblačila, tehnika, pohištvo…), ali je “bazen virov oskrbe in delovne sile” prazen, Strateške lokacije in priložnosti za re-/near-shoring ter druge strategije nabavnikov in logistov. Oskrbovalna veriga je močna toliko, kolikor je močan njen najšibkejši člen. Identificirajte ga z nami in ugotovite, kako dogajanja na področju oskrbe vplivajo tudi na vaše poslovanje.

16.50 Teja Breznik Alfirev

Teja Breznik Alfirev je specializirana za oblikovanje strateških HR modelov za realizacijo poslovne strategije,  razvoj in usklajevanje vodstva za doseganje kratkoročnih in dolgoročnih rezultatov ter vodenje procesov transformacije poslovnih področij; od transformacije poslovnih modelov, produktov in storitev, procesov, kulture, izkušnje strank, poslovnih funkcij. Preden se je podala na samostojno podjetniško pot, je bila del izvršnega managementa, večinoma odgovorna za HRM v mednarodnih IT podjetjih. Njeno  delo je bilo večkrat opaženo v strokovnih krogih. Je prejemnica dveh nacionalnih nagrad za HRM projekte ter prejemnica naziva »HR direktor leta«

Povzetek: Vloga CPO (Chief Procurement Officer) se, tako kot mnoge druge vloge v podjetjih, spreminja. Iz operativne vloge postaja vedno bolj strateška. Neprestano iskanje tega, kako lahko vloga CPO povečuje vrednost za podjetja preko doseganja strateških ciljev, zahteva drugačne veščine, znanja in pristope kot pred desetimi leti. Stalna transformacija, kjer se je nabavna funkcija sposobna hitro odzvati na potrebe ključnih deležnikov ter izkoristiti priložnosti hitro spreminjajočega se okolja, zahteva načrtno gradnjo agilne kulture.

Pri tem pomagata dve ključni kompetenci; gradnja veščin stalne transformacije in vodenje zaposlenih s pomočjo coaching veščin.

17.20 Podelitev priznanja NABAVNI MANAGER 2022

V okviru naše Nabavne konference, ki poteka od leta 2009, je postalo tradicionalno podeljevanje priznanja “Nabavni manager leta”, simbol priznanja za izjemne dosežke v nabavni stroki. Nabavna funkcija, ključna v dobi omejenih virov, pridobiva na pomenu, a kljub temu ni vedno obravnavana kot strateška poslovna funkcija. Vendar, kot smo slišali na letošnji konferenci, ima nabava močan vpliv na optimizacijo stroškov, nadpovprečne rezultate in celo prodajo, kar še dodatno potrjuje globalne trende razvoja nabave kot strateške funkcije. Nabava ni več le naročanje proizvodov, ampak kompleksna in strateško pomembna poslovna funkcija.

Namen priznanja je pospešiti profesionalizacijo nabavne funkcije, vzpodbuditi razvoj nabavne stroke, povezati poslovno in nabavno strategijo, nagraditi izjemne dosežke nabavnih managerjev, povečati ugled nabavne funkcije znotraj in zunaj organizacije ter širiti dobre prakse nabavne prakse. Strokovna komisija, sestavljena iz Marine Lindič, predsednice strokovne komisije in Združenja nabavnikov Slovenije, Petra Ribariča, direktorja podjetja Planet GV, Srečka Bukovca, prokurista podjetja Slopak d.o.o., in Marka Lekšeta, izvršnega direktorja Nabave v Adrii Mobil, d.o.o., je upoštevala merila kot so optimizacija stroškov, uporaba kazalnikov, inovacije, mednarodno delovanje, certifikati in drugi pomembni projekti.

Letošnji nagrajenec, Uroš Zupančič, je svojo poslovno pot začel leta 2004 v Adria Mobilu, kjer je napredoval od nabavnega komercialista do vodje strateške nabave. Njegovo delo je vključevalo oblikovanje strategij, upravljanje različnih nabavnih skupin, izvedbo številnih projektov in reorganizacijo nabavne funkcije. V letu 2020 se je pridružil Petrol d.d. kot izvršni direktor nabave, kjer je nadaljeval z implementacijo sodobnih nabavnih orodij in reorganizacijo nabavne funkcije. Uroš je tudi aktivni član Združenja nabavnikov Slovenije, kjer deluje kot član strokovnega sveta, urednik Nabavnik.si in vodja projekta Proizvodnega PMI Slovenija.

Zaradi njegovih izjemnih dosežkov, predanosti strokovnemu razvoju in v skladu z etičnim kodeksom Združenja nabavnikov Slovenije, je komisija za podelitev priznanja odločila, da priznanje “Nabavni manager leta 2022” prejme Uroš Zupančič. Njegova zavezanost k nadaljnjemu razvoju nabavne stroke in vpliv na poslovno uspešnost njegovih organizacij predstavljata vzor za vse v nabavni industriji.

Drugi konferenčni dan

9.00 Marko Derča

Marko Derča je partner v podjetju Kearney. V zadnjih letih je delal na različnih projektih v Evropi s področja digitalne transformacije, združitev in prestrukturiranja. Kot član višjega vodstva vodi tudi inovativni Digitalni kompetenčni center v vzhodni Evropi in ekipo za energetiko in telekomunikacije v JV Evropi.

Povzetek: Nabavni trg postaja vse bolj nepredvidljiv, kar dokazujejo pomanjkanja določenih surovin in materialov. To zahteva vključenost nabave v še bolj natančno načrtovanje v podjetjih ter povezavo z ostalimi funkcijami. Zahteva popolnoma prenovljeno opredeljevanje in upravljanje tveganj. Še toliko bolj, ker se podjetja in nabava soočajo z inflacijo. Hkrati pa vedno močnejše uveljavljanje trajnostnega razvoja zahteva od nabavnih funkcij, da so tvoren del teh procesov. To zahteva spremembe pri nabavi kategorij, presoji dobaviteljev ter s tem povezanih tveganj. Vse to pomeni, da se zahtevan spekter znanj v nabavi širi, kar ustvarja zahteve po dodatnih kompetencah in razvoju talenta.

9.30 Nataša Cikač

Nataša Cikač je svetovalka za nabavo in oskrbovalne verige ter direktorica Cronata d.o.o.. Svetuje in izobražuje na področju izboljšav nabavnih procesov in odličnosti v nabavi. Je vodja programa Akademija nabave, ki se ga je udeležilo prek 200 udeležencev iz Hrvaške in drugih držav. Ima večletne izkušnje iz gospodarstva in na različnih delovnih mestih ter stalnim izobraževanjem na področju nabave, oskrbovalne verige in vitkega upravljanja. Je članica strokovnega sveta HUND, predavateljica na strokovnih konferencah ter gostujoča predavateljica na fakultetah.  Je nosilka programa »Skladiščno poslovanje« ter redno objavlja v strokovnih revijah.

Povzetek: V zelo specifični in nepričakovani situaciji, v kateri smo se znašli zaradi krize, ki jo je povzročila pandemija, se je nabava, morda bolj kot vse druge dejavnosti v podjetju, soočila z dodatnimi pritiski za doseganje zastavljenih ciljev. V pogojih rednega poslovanja se nabavne ekipe kontinuirano ukvarjajo z doseganjem prihrankov, doseganjem dodatne vrednosti s sodelovanjem z dobavitelji in zmanjševanjem tveganj v dobavni verigi. Toda v času, ko so blagovni tokovi moteni in je pomanjkanje globalni problem, morajo podjetja znova poiskati nove strategije in poslovne modele. Nedvomno postajata inovativnost in iskanje alternativ vedno bolj pomembna, zato ima sodelovanje s strateškimi dobavitelji ključno vlogo pri ustvarjanju dodane vrednosti.

9.50 Boštjan Špehonja

Boštjan Špehonja je direktor podjetja GO-LIX in eden izmed vodilnih strokovnjakov na področju etičnega hekanja ter kibernetske varnosti v Sloveniji s številnimi mednarodno priznanimi certifikati. Ima širok nabor izkušenj, saj mu je pregled svojega IKT okolja zaupalo že preko 200 organizacij, kot so podjetja s kritično infrastrukturo, banke, zavarovalnice, ministrstva, ter številna druga. Izvaja tudi izobraževanja in delavnice na temo varne uporabe interneta in etičnega hekanja. Je soustanovitelj fundacije SICEH (Slovenian Certified Ethical Hackers) ter gostujoči strokovnjak na Univerzi v Mariboru in Gea Collegu.

Povzetek: Zagotovo vsak izmed nas pozna nekoga, ki je bil na spletu žrtev prevare. »Le kje so mene našli, saj nimam nobenih pomembnih informacij« je navadno prvi odziv oškodovancev. Internet je postal nevaren prostor. Tam, kjer se zadržuje pošten uporabnik, tam so tudi spletni prevaranti, ki postajajo čedalje bolj agresivni, vsiljivi in iznajdljivi. Posledično je ogrožen vsak, ki uporablja elektronsko napravo in brska po spletu tako v službenem, kot domačem okolju. Kako prepoznati spletne prevare, kakšne so vrste kibernetskih napadov na končnega uporabnika in kako varno je naše podjetje pred hekerskimi napadi je le nekaj vprašanj, na katere bomo odgovorili tekom predavanja.

10.10 Cristian Bolzon

Cristian Bolzon je direktor nabave in direktor oskrbovalne verige pri Breton SpA, italijanskem inženirskem podjetju, z več kot 900 zaposlenimi, ki delujejo v sektorjih strojev in obratov za marmor, keramiko in sestavljen kamen, obratov za proizvodnjo inženirskih kamnov in z oddelkom za realizacijo orodnih strojev za kalupe ter letalsko in vesoljsko industrijo.

Je predsednik sekcije Tre Venezie pri ADACI, italijanskem združenju za upravljanje nabave in oskrbe. Heterogenost materialov in delovanje v različnih sektorjih ter potreba po nenehni strokovni rasti so ga pripeljali do tega, da je vedno na preži za novimi poslovnimi prijemi in metodami, ki zahtevajo celosten, menedžerski pristop v vseh poslovnih procesih, ne izključno v nabavi ali oskrbovalnih verigah.

Povzetek: Za večino kritičnih blagovnih skupin je nabava postala upravljanje oskrbovalnih verig. Če želimo biti konkurenčni, moramo zahteve naših strank do naših dobaviteljev razdeliti v dve skupini. Kadar je mogoče, moramo svoje stranke opolnomočiti z informacijami, kaj lahko od naših dobaviteljev pričakujejo. Drugače povedano, na izbiro naših strank moramo vplivati s predlaganjem inovativnih rešitev oz. jih voditi do izbire naših ključnih dobaviteljev. Da bi to naredili, moramo korenito poseči v naše poslanstvo. Ne zadostuje več, da se zgolj prilagodimo trgu. Primarni cilj kupca ni več sledenje nabavnemu ciklu, temveč integracija v oskrbovalne verige, da lahko vpliva na sam proces izdelave izdelkov in posledično skrajša čas dobave. Kupci in ključni dobavitelji tako postajajo glavni akterji v procesu oskrbovalnih verig.

10.30: Okrogla miza – Kaj smo se naučili v zadnjih dveh letih?

Okroglo mizo je vodil Srečko Bukovec, predsednik strokovnega sveta Združenja nabavnikov Slovenije in prokurist družbe SLOPAK. Osrednja tema okrogle mize je bila ‘Kaj smo se naučili v zadnjih dveh letih?’. Na njej so sodelovali:

  • Samo Krančan je direktor razvoja za mehanske komponente v podjetju Danfoss Trata.
  • Nataša Cikač je svetovalka za nabavo in oskrbovalne verige ter direktorica Cronata d.o.o. Marko Budler je predavatelj s področja mednarodne logistike, poslovnih modelov in nabave na Ekonomski fakulteti v Ljubljani.
  • Marko Derča je partner v podjetju Kearney.

11.15 Odmor za osvežitev

12.00 Velimir Srića

Velimir Srića je znanstvenik in svetovalec na področju vodenja in upravljanja sprememb ter digitalne transformacije. Končal je MBA na univerzi Columbia v New Yorku in doktoriral iz managementa. Je član Evropske akademije znanosti in umetnosti, gostujoči profesor v Los Angelesu, Pekingu, Šanghaju ter na Hrvaškem, Madžarskem, v Avstriji, Sloveniji, Bosni in Hercegovini, Dubaju in Črni gori. Bil je član hrvaške vlade in predsednik zagrebške skupščine. Je svetovalec za številna regionalna in globalna podjetja, strokovnjak Svetovne banke za upravljanje sprememb in član Rimskega kluba. Objavil je 96 knjig in več kot 400 znanstvenih in strokovnih prispevkov.

Povzetek: Predavanje je bilo namenjeno preudarku številnih izzivov sveta po covidu in njihovih posledic na vedenje in delovanje menedžerjev in zaposlenih v razmerah »novega normalnega«. Obkrožajo nas depresija, pomanjkanje energije in izguba motivacije, zato se vodje in zaposleni povsod, še posebej v nabavi, soočajo s ključnim problemom, kako motivirati sebe in zaposlene ter razviti uspešno, pozitivno, zmagovalno in v prihodnost usmerjeno poslovanje ter organizacijsko kulturo. Predavanje temelji na avtorjevi zadnji knjigi “EmpowerUs: From Crisis to Strategic Harmony”, ki je izšla v ZDA s predgovorom Philipa Kotlerja, “očeta sodobnega marketinga”.

12.45 Branko Žunec

Branko Žunec je mednarodni trener & coach in direktor Družbe za odličnost. Velja za enega najbolj izkušenih in prepoznavnih poslovnih trenerjev, coachev in svetovalcev tako v Sloveniji kot tudi v tujini.  Izvedel je številne delavnice in treninge za vodje nabavnih služb ter strokovnjake s področja nabave v različnih slovenskih podjetjih. Največ na temo komunikacije, pogajanj in razvoja timskega dela. Napisal je tudi priročnik »Uživajmo v pogajanjih«, ki se uporablja kot učno gradivo in prinaša koristne vsebine za pogajanja v nabavi. Sam vidi nabavo kot strateški oddelek, ki vpliva na uspešnost delovanja vseh ostalih področij in oddelkov v podjetju. Strokovnjaki iz nabave morajo biti vključeni v vse ključne odločitve in njihovo sodelovanje je ključ do zaupanja v njihovo strokovnost.

Povzetek: Predavanje se je posvetilo definiciji odličnega tima, s katero boste lahko preverili, kako odlični so trenutni nabavni timi v katerih delujete. Sledila je izpostavitev nekaterih razlik med timi sodelavcev in zavezniki ter tisto poglavitno zaradi česar se številni timi ustavijo v razvoju in ne napredujejo do ravni zaveznikov. Dejstvo je, da ne more biti vsak tim zavezniški. Prav tako je dejstvo, da zavezniški timi dosežejo bistveno več kot timi sodelavcev. Pri tem ima ključno vlogo vodja tima, ki s pomočjo modela »D.R.Č.A.« ustvarijo pogoje za razvoj zavezniških odnosov.

Spoznali boste tudi 4 korake, s katerimi se krepita tako zaupanje kot tudi hitrost delovanja tima, ki se postopoma razvije v zavezniškega.

13.30 Zaključek

Ko zaključujemo poročilo o letošnji Nabavni konferenci, se iskreno zahvaljujemo vsem sponzorjem, ki so s svojo podporo omogočili uspeh dogodka. Posebna zahvala gre DSV, INTERCOMMERCE.SI, SLOPAK, STRATUM, MAGRA in MAGRA.PRO, IZTERJAVA ter HARMONIA.SI in ROMANI COMPONENTS. Prav tako se zahvaljujemo AS Caffe za uradno kavo dogodka, CHIO za partnerstvo v mreženju ter Računalniškim novicam za njihovo podporo. Hvala tudi partnerskim stanovskim združenjem, HUND iz Hrvaške, BMOE iz Avstrije, ADACI iz Italije in Gospodarski zbornici Dolenjske in Bele krajine, za njihovo neprecenljivo sodelovanje.

Z optimizmom in navdušenjem že zremo v prihodnost, k prihodnji Nabavni konferenci, ki bo potekala 11. in 12. maja 2023 v Grand Hotelu Bernardin v Portorožu. Vabimo vas, da se nam pridružite in nadaljujete potovanje z nami, ko bomo skupaj raziskovali nove priložnosti in izzive v svetu nabave. Se vidimo prihodnje leto!