Usposabljanje pooblaščencev za preprečevanje mobinga


1. in 7. decembra 2016

1. srečanje: od 9. do 16. ure
2. srečanje: od 9. do 15. ure


Ljubljana, Slovenija

Planet GV, Likozarjeva 3

Program

1. IN 7. DECEMBER 2016


 • Psihično in čustveno nasilje je pojav vse bolj tekmovalne družbe
 • Statistika o psihičnem ter čustvenem nasilju v Sloveniji in po svetu
 • Kaj je mobing in kaj ni – najpogostejše zmote o mobingu
 • Zakonodajalski okviri za preprečevanje mobinga v Sloveniji
 • Pojavne oblike in razvojne stopnje mobinga na delovnem mestu
 • Horizontalni in vertikalni mobing
 • Medkulturne razlike in mobing
 • Odkrivanje organizacijskih vzrokov za nastanek mobinga in njihovo odpravljanje
 • Najpogostejše žrtve mobinga in najpogostejši izvajalci mobinga
 • Posledice in odzivi žrtve mobinga (kako jo prepoznati)
 • Kako se kaže mobing v organizacijskem vedenju zaposlenih
 • Cena psihičnega nasilja za organizacijo
 • Oblike samopomoči in načini ukrepanja posameznika – kaj lahko svetujete žrtvi
 • Oblike organizacijskih ukrepov
 • Osebna kredibilnost v vlogi organizacijskega pooblaščenca

Preprečite mobing v vaši organizaciji!

Preprečite mobing v vaši organizaciji!

Cilji usposabljanja:

 • spoznali boste 45 pojavnih oblik psihičnega in čustvenega nasilja;
 • znali poste prepoznati mobing v organizaciji;
 • znali boste ločevati mobing od drugih negativnih pojavov na delovnem mestu;
 • spoznali boste preventivne tehnike boja proti mobingu na ravni organizacije in posameznika;
 • usvojili boste zakonske regulative, ki urejajo področje psihičnega in čustvenega nasilja na delovnem mestu;
 • usposobljeni boste za implementacijo in uresničevanje preventivnih strategij v organizaciji;
 • sposobni boste z informacijami pomagati žrtvam psihičnega in čustvenega nasilja na delovnem mestu.

Usposabljanje pooblaščencev za preprečevanje mobinga je osnovno izobraževanje
v nizu stalnega strokovnega izpopolnjevanja pooblaščencev za preprečevanje mobinga.

Usposabljanje pooblaščencev za preprečevanje mobinga je osnovno izobraževanje
v nizu stalnega strokovnega izpopolnjevanja pooblaščencev za preprečevanje mobinga.

Predavateljica

 
Dr. Danijela Brečko

Predavateljica, svetovalka in coach

Ima bogate praktične izkušnje z usposabljanjem intreningi, saj na tem področju deluje intenzivno že več kot 20 let. Na področju raziskovanja mobinga je orala ledino prinas in leta 2003 izvedla prvo raziskavo v Sloveniji o psihičnem nasilju nadelovnem mestu. Je tudi avtorica knjige Recite mobingu ne.

V primeru pojava mobinga je v organizaciji storjena nepopravljiva škoda. Zato se držimo reka: Bolje preprečiti kot zdraviti!

V primeru pojava mobinga je v organizaciji storjena nepopravljiva škoda. Zato se držimo reka: Bolje preprečiti kot zdraviti!

Kotizacija in prijava

Ugodnost za fizične osebe!
Če je plačnik fizična oseba, lahko plača kotizacijo v 3 obrokih.

Na podlagi prijave vam bomo poslali račun, ki ga poravnate v navedenem plačilnem roku. Kotizacijo lahko poravnate tudi pred prejemom računa na IBAN SI56 0292 1008 9918 850 (NLB, d. d. Ljubljana), sklic na št. 4049-matična št. plačnika.

Planet GV

Likozarjeva 3
1000 Ljubljana


T: 080 33 44
E: izobrazevanje@planetgv.si

Lokacija