Izobraževalni management


20. in 21. oktober 2016


Bled, Slovenija

Hotel Astoria

Organizacijsko učenje, razvoj in coaching


Konferenca Izobraževalni management je tradicionalno namenjena vsem izobraževalnim managerjem, ki verjamete, da sta izobraževanje in usposabljanje pomembni ter ključni poslovni funkciji, ki prispevata k večji dobičkonosnosti organizacije kot tudi k dolgoročnemu zdravju organizacije.

Že dolgo vemo, da organizacije lahko navzven dosežejo le toliko, kolikor posamezniki-zaposleni dosežejo navznoter, ne glede na to ali sodite med velika, srednja ali majhna organizacije in ne glede na to, koliko imate na voljo osebja, ki skrbi za izobraževanje ter usposabljanje in tudi ne glede na to, koliko finančnih sredstev imate na voljo.

To nedvomno potrjujejo tudi dosedanji izsledki raziskave TOP 10 Izobraževalni management, kjer smo v vseh 15 letih merjenja zaznali neposredno povezanost med dodano vrednostjo na zaposlenega ter vlaganji v izobraževanje, usposabljanje in razvoj kadrov. Več kot podjetje vlaga v razvoj kadrov, večjo dodano vrednost na zaposlenega dosega.

Fleksibilnost, nenehno učenje ter inoviranje so v današnjem času, ki ga zaznamuje četrta industrijska revolucija in s tem številni izzivi ter spremembe, tri ključne sestavine uspešne organizacije. Tisti, ki je v organizaciji odgovoren za izobraževanje, usposabljanje in razvoj kadrov - izobraževalni manager - pa se mora spopasti z izzivom zagotavljanja primernega okolja za nenehno učenje fleksibilnosti ter inovativnosti.

Letošnja konferenca Izobraževalni management, ki jo združujemo s konferenco o coachingu, vam bo tako celovito postregla z novimi spoznanji o učenju, razvoju in osebni učinkovitosti. S pomočjo nevroznanosti bomo odkrivali moč človeških možganov ter predstavili nova orodja za spodbujanje učenja inovativnosti kot tudi inovativne tehnike treningov ter oblike coachinga, ki odgovarjajo potrebam današnjega časa in omogočajo integracijo izobraževanja tako v življenje organizacije kot tudi v osebno življenje posameznika.

Prijazno vabljeni, da se nam pridružite 20. in 21. oktobra na Bledu!

Spoznajte nevroznanost in nove oblike učenja ter coachinga!

Spoznajte nevroznanost in nove oblike učenja ter coachinga!

Program


Želim spoznati nove oblike učenja in coachinga ter tako zagotavljati večjo inovativnost v organizaciji!Želim spoznati nove oblike učenja in coachinga ter tako zagotavljati večjo inovativnost v organizaciji!


Konferenca, ki združuje izobraževalni management, organizacijsko učenje, razvoj in coaching!

Konferenca, ki združuje izobraževalni management, organizacijsko učenje, razvoj in coaching!

Konferenco bo moderirala dr. Danijela Brečko,
partner Planeta GV in direktorica inštituta za izobraževalni management Sofos.


20. OKTOBER 2016

Predavatelji

08:30-09:00

Sprejem udeležencev in jutranja kava za hitrejše gibanje nevronov

09:00-09:15

Otvoritev konference

Plenum 1: Nevroznanost in organizacijsko učenje

09:15-10:45

ZAČNIMO Z DELAVNICO:
Izkoristite moč vaših možganov *


Stella Collins, vodilna svetovna strokovnjakinja za možganom prijazno učenje, Anglija

10:45-11:15

Odmor za kavo in druženje

11:15-12:15

NADALJUJEMO Z IZMENJAVO MNENJ:
Učenje za inovativnost **

Uroš Petrović, mednarodno priznani predavatelj in soavtor inovativnega "NTC sistema učenja", Srbija

12:15-13:30

Skupno kosilo

Plenum 2: Nove oblike učenja in inovativni pristopi v izobraževanju

13:30-14:15

Skrita vrednost izobraževanja

Dr. Monika Lapanja, Center poslovne odličnosti, Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani

NAŠI MOŽGANI SI ŽELIJO NEKAJ NOVEGA

Predstavitve svežih in inovativnih pristopov vizobraževanju in usposabljanju

14:15-15:15

DELAVNICE:
Izkustvene učne metode zanavdihujočo delovno uspešno skupnost

Planet GV, d.o.o.

15:15-15:45

Odmor za kavo in druženje

15:45-16:40

DELAVNICA:
Lego za možgansko nego

Matevž Malej, profesor matematike in informatike, certificirani LSP facilitator

16:40-17:00

Odmor za kavo in druženje

17:00-17:40

Priznanja TOP 10 Izobraževalni management 2016

Kdo so dobitniki priznanj TOP 10 Izobraževalni management 2016?
Lestvica 10 najboljših gospodarjev znanja

17.40-

Druženje ob penini

 
Stella Collins

Vodilna svetovna strokovnjakinja za možganom prijazno učenje iz Anglije

Ima več kot 12 let izkušenj pri delu na področju učenja in razvoja, vključno z več kot 10 leti lastnega poslovnega trenerstva in razvoja. Diplomiralaje iz performančnega coaching in je članica inštituta Institute of Training and Occupational Learning. Usposobljena je za uporabo tehnik pospešenega in možganom prijaznega učenja.

Je tudi avtorica knjige Writing Skills – žepne knjige s področja vodenja in soavtorica 6 e-knjig o možganom prijaznem učenju – Brain Friendly Essentials, ustanoviteljica skupine Brain Friendly Learning Group in soustanoviteljica organizacije Brain in Business, ki ponuja podporo trenerjem in izobraževalcem.

 
Uroš Petrović

Mednarodno priznani predavatelj in soavtor inovativnega »NTC sistema učenja« iz Srbije

Je gostujoči predavatelj na fakultetah in drugih izobraževalnih ustanovah v Srbiji in po celem svetu. Velja za enega najuspešnejših ljudi na svetu v reševanju inteligenčni testov in se po svojem IQ-ju uvršča med peščico najinteligentnejših. Je najbolj brani in nagrajeni srbski avtor knjig za otroke.

 
Mag. Monika Lapanja

Direktorica Centra poslovne odličnosti pri Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani

V skoraj 20 letni karieri na Ekonomski fakulteti, kjer je tudi magistrirala, je predvsem razvijala odnos sodelovanja fakultete z gospodarstvom, s katerim se je vmes srečala tudi kot izvršna direktorica Združenja YES. Trenutno kot direktorica CPOEF kreira rešitve razvoja kadrov v podjetjih, zbirka izpeljanih projektov pa presega število 400.

 
Dejan Jesih

Predavatelj in voditelj strokovnih delavnic

Je predavatelj, voditelj strokovnih delavnic na področju razvoja ekip in posameznikov, moderator in z uspešno opravljenimi usposabljanji mednarodno certificiran NLP Coach. Svoje izkušnje pri delu z ljudmi je vrsto let nabiral na poslovnem področju osebnega individualnega svetovanja in vodenja ljudi, predvsem v tujih bankah.

Ima več kot desetletje izkušenj pri svetovanju, vodenju in upravljanju različnih komunikacijskih projektov ter izvajanju usposabljanj s področja učinkovitega komuniciranja in mreženja.

Njegov cilj je, podjetjem pomagati, da se naložba v učenje zaposlenih povrne z maksimalnimi rezultati, in sicer z močjo inovacij, ustvarjalnosti in aktivne udeležbe pri izvajanju TB delavnic in učenju.

 
Matevž Malej

Profesor matematike in informatike, vodja izobraževalnih tečajev na področju športa

Je certificiran LSP facilitator. Preko LEGOprograma odlično vodi skupine v podjetjih in organizacijah. Zanimive inaktivne LEGO delavnice so namenjene izboljšanju komunikacije in tehnikereševanja problemov, prepoznavanju ovir in skritih priložnosti, vzpostavljanjuskupne vizije za nove projekte in lažje doseganje ciljev.

 
Dr. Avi Goren Bar

Klinični psiholog, geštalt terapevt, Jungian coach iz Izraela

Je klinični inizobraževalni psiholog, izkušen klinični terapevt, geštalt terapevt,certificiran in registriran terapevt, Jugian in organizacijski coach, supervizor za intermodalno ekspresivno terapijoter mojster za uporabo psihologije z uporabo umetnosti »Expressive ArtsTherapy« in psihodinamične terapije.

Je polnopravni član Evropske zveze za geštaltterapijo – EAGT. Njegovi strokovni dosežki in izkušnje so zelo cenjeni in tudipotrjeni ter akreditirani pri izraelskem ministrstvu za zdravje in izraelskemZdruženju ustvarjalnih Cape Therapy (Expressive Arts Therapy federation).Njegov program Expressive Arts Therapy in Coaching je akreditiran in potrjentudi pri ICF (Internationa Coach Federation). V Izraelu in po svetu predava inusposablja na področju intermodalne ekspresivne terapije »Clinical ExspressiveArts Therapy« in tudi intermodalne ekspresivne tehnike v coachingu. Med letoma1980 in 2000 je bil docent in višji predavatelj na Lesley University Cambridge,MA (ZDA), tu je imel program Pripadnost za intermodalno izrazno/ekspresivnoterapijo. Predava pa tudi na Haifa University, bil je direktor ExpressiveTherapy Clinic v Netanyi.

 
Irena Antolič

Predsednica hrvaškega združenja EMCC (European Mentoring and Coaching Council)

EMCC (European Mentoring and Coaching Council)

 
Edvard Kadič

Life coach

Je ustanovitelj Zavoda za napredne študije Delta vLjubljani ter strokovni vodja Delta Life Coaching Akademije. Njegova predavanjatemeljijo na dolgo letnih praktičnih izkušnjah pri delu z ljudmi, njegovakonkurenčna prednost pa je sposobnost podajanja kompleksnih tematik naenostaven, sproščen in udeležencem prijazen način.

 
Mag. Natalie C. Postružnik

Certificirana poslovna coachinja

φ Insights, d.o.o.

 
Nika Deu

Executive coach

Je executive-coach s širokim naborom poslovnih izkušenj,razumevanjem organizacijskih struktur, odnosov v podjetjih in človekovega vedenja.
Kot coach deluje s posamezniki s ciljem, da na poslovnem in na osebnem področju dosežejo rezultate in izkušnje, ki si jih sami želijo. Posameznikom in skupinam pomaga najprej izluščiti, nato pa skozi proces opustiti neproduktivne in včasih celo škodne vzorce vedenja.

Od leta 2007 deluje samostojno v svojem podjetju in združuje svoje izkušnje in znanja iz poslovnega sveta s koncepti in teorijo transakcijske analize v učinkovit model coachinga.
Nika je svojo poslovno pot začela v multinacionalnih podjetjih kot sta Philip Morris inMcDonald’s, v katerih je delovala na področju marketinga. Leta 1989 se je kot direktorica marketinga in odnosov z javnostmi pridružila komercialni televiziji Pro Plus, kjer je v desetih letih pripomogla k utemeljitvi in razvoju blagovnih znamk POP TV in Kanal A.
V sedmih letih edukacije iz Transakcijske analize pod mentorstvom dr. Zorana Milivojevića, T.S.T.A., je pridobila certifikat Transakcijski analitik – Coach,trenutno pa je v procesu pridobitve magisterija iz psihoterapevtskih znanosti na Univerzi Siegmunda Freuda v Ljubljani.
Je članica svetovne in evropske zveze transakcijskih analitikov (ITAA in EATA) ter članica SLOVENTE, slovenskem društvu transakcijskih analitikov.

 
Branko Žunec

Mednarodni trener in coach, BMC International

Velja za enega najbolj izkušenih in prepoznavnih poslovnih trenerjev, coachev in svetovalcev v Sloveniji, ki ga vedno bolj priznavajo tudi v tujini. Je usposobljen in certificiran za vrhunske poslovne rešitve.

Udeleženci so navdušeni nad načinom podajanja še tako zahtevnih tem, ki jih predstavi na lahkoten način ter z logičnimi in praktično zasnovanimi modeli. Posebnost njegovih nastopov in coachingov je tudi izbrana mera hudomušnosti, ki spremeni vsako delavnico, trening, coaching, svetovanje in predavanje v pravo doživetje za udeležence.

21. OKTOBER 2016

Plenum 3: Novi pristopi na področju coachinga

09:00-12:00

DELAVNICA ZA ODPIRANJE NOVIH OBZORIJ HRM-ja:
Kompas novega razmišljanja *

Dr. Avi Goren Bar, klinični psiholog, gestalt terapevt, Jungian in organizacijski coach, Izrael

12:00-12:30

Odmor s prigrizkom

12:30-13:30

Ko vodja pokliče coacha na pomoč ***

Irena Antolič, predsednica hrvaškega združenja EMCC (European Mentoring and Coaching Council)

13:30-13:50

Odmor za kavo in druženje

Plenum 4: Predstavitev različnih coaching modalitet

13:50-14:10

Delta Life Coaching™ - zadovoljstvo z življenjem kot temelj uspeha

Edvard Kadič, strokovnjak za komunikacijo in osebnostni razvoj

14:10-14:30

Konji in coaching – v iskanju potencialov


Mag. Natalie C. Postružnik,φ Insights, d.o.o.,certificirana poslovna coachinja

14:30-14:50

Uporaba transakcijske analize v coachingu

Nika Deu, executive coach

14.50-15.10

Moč zmagovalne miselnosti
Business coaching – vodja kot trener in coach

Branko Žunec, BMC International, mednarodni trener in coach

15.10

Key learning points

*Predavanje bo potekalo v angleškem jeziku.
**Predavanje bo potekalo v srbskem jeziku.
*** Predavanje bo potekalo v hrvaškem jeziku.

Investicija v znanje je najboljša naložba za uspešno prihodnost vaše organizacije in prinaša najvišje obresti!I

VEČ O RAZPISU TOP 10

Investicija v znanje je najboljša naložba za uspešno prihodnost vaše organizacije in prinaša najvišje obresti!I

VEČ O RAZPISU TOP 10

Kotizacija in prijava

Več iz programa

Na podlagi prijave vam bomo poslali račun, ki ga poravnate v navedenem plačilnem roku.
Kotizacijo lahko poravnate tudi pred prejemom računa na IBAN SI56 0292 1008 9918 850 (NLB, d. d. Ljubljana), sklic na št. 4008-matična št. plačnika.

Izkoristite moč vaših možganov!

Lokacija

Zagotovo ste že slišali stavek »Imel sem močno možgansko valovanje«. Ste se ob tem tudi vprašali, kaj pa pravzaprav je možgansko valovanje? Kako boste vedeli, da ga imate ali da ste ga ravnokar doživeli? Kakšne oblike je bilo? Lahko možgansko delovanje nadzirate in izkoristite za povečanje vaše osebne učinkovitosti ali sposobnosti za učenje?

Na konferenci Izobraževalni management vam bo osrednja gostja srečanja Stella Collins, vodilna svetovna strokovnjakinja za možganom prijazno učenje iz Anglije zaupala nekaj osnovnih spoznanj o tem, kako delujejo naši možgani in kako jih lahko še bolje izkoristite. Razložila vam bo, kakšna znanost se skriva za spoznanjem, da dnevno sanjanje lahko izboljša vašo produktivnost, kdaj je najboljši čas za učenje, zakaj boste prišli do boljših odločitev, če boste predhodno svoj tim peljali na sprehod… in kako uporabiti svoje možgane za povečanje vaših sposobnosti učenja ter uspešnosti.

In še, po tej konferenci vas nihče, ki vam bo govoril o nevroznanosti, ne bo mogel več spraviti v zadrego!


Kako izkoristiti nova spoznanja o možganih, tudi za razmišljanja izven ustaljenih okvirov, za nove ideje in rešitve?

V zadnjih letih je bilo o delovanju možganov odkritih veliko novih spoznanj. Vemo, da lahko ta neskončni preplet živčnih poti usmerjeno razvija v željenih smerih, odvisno pač od tega kaj želimo obvladati.

- Kako lahko te nedavno spoznane funkcije možganov izkoristimo s tisti smeri, ki jo želimo doseči?
- Kako lahko to močno mrežo, ki povezuje sto milijard naših nevronov, spravimo v pogon?
- Kako si zapomniti pomembne informacije uspešno in brez napora?
- Kako lahko to, kar delamo, naredimo bolj zanimivo?
- Kako povezati vse tisto, kar vemo in znamo?

Skozi interaktivno izmenjavo idej in predlogov vas bo Uroš Petrović, mednarodno priznani predavatelj in soavtor inovativnega »NTC sistema učenja« vodil do inspirativnega načina razmišljanja.

Preizkusili boste, kako uporabljati možganske trike za ustvarjalno razmišljanje, za boljše in učinkovitejše pomnenje in reševanje problemov!

Predavanje Uroša Petrovića vam bo inspiracija za nove ideje in rešitve, tako pri delu kot v življenju!


Nova obzorja za HRM - kompas novega razmišljanja

Danes bolj kot kdajkoli je človeški intelektualni kapital tisti, ki bo poskrbel, da se lahko hitro prilagodimo nenehnim spremembam, ki se dogajajo okoli nas. To zahteva razvoj novih načinov razmišljanja, opremljenih z neracionalno, neinstrumentalnimi in nekonvencionalnimi metodami in znanji.

Zmagovali bodo tisti managerji in vodje podjetij, ki bodo razvili nove načine zaznavanja in delovanja - povratno integrativno/estetsko zavedanje. Svoj lasten edinstven slog, ki izvira in posameznika samega, na način, ki ga resnično razume. Kako? Samo skozi nove metode razmišljanja in potovanje se lahko začne.

Naučite se novega načina razmišljanja in zaznave za navigacijo kompleksnosti izzivov današnjega časa skozi integrativne ekspresivne tehnike.

Pustite se zapeljati v svet psihologije in povežite intelektualno, emocionalno in kreativno komponento v novo celoto.

Na delavnici, ki jo bo na konferenci vodil klinični psiholog, izkušen terapevt, gestalt terapevt, Jungian coach in mojster za uporabo psihologije dr. Avi Goren Bar, boste spoznali, kako se naučiti intuitivno razviti psihološka načela vodenja ljudi in jih uporabljati zavestno ter jih dopolnjevati z novimi učinkovitimi modeli - aktivirati svoje nezavedno in se odpreti čisto novemu svetu ustvarjalnega razmišljanja.

Gre za učenje novega "jezika", s čigar pomočjo boste izboljšali vašo sposobnost za analizo in reševanje ovir vaših zaposlenih, mentorirancev, klientov ... na nov, kreativen in inovativen način. Vključuje intelektualno, emocionalno in ustvarjalno komponento osebe.

Dr. Avi Goren Bar je načela jungovske psihologije in vzhodne filozofije integriral v učinkovite modele razvoja kadrov, ki jih na edinstven način predaja slušateljem na svojih delavnicah.TOP 10 Izobraževalni management 2016


10 najboljših na področju izobraževanja in usposabljanja v slovenskem prostoru


Podeljujemo priznanja 10 slovenskim podjetjem/organizacijam, ki sistematično investirajo v izpopolnjevanje znanja in usposabljanje zaposlenih!

Z razpisom TOP 10 Izobraževalni management prepoznavamo in nagrajujemo tista slovenska podjetja/organizacije, ki namenjajo posebno skrb rasti intelektualnega kapitala ter strateško investirajo v izpopolnjevanje znanja in usposabljanje zaposlenih.


Sodelujte!

Vabimo vas k ogledu razpisa TOP 10 Izobraževalni management 2016, ki smo ga letos zelo poenostavili in od vas pričakujemo le tiste podatke, ki jih preko javno dostopnih baz ne moremo poiskati sami.


Razpis je odprt do 30. septembra 2016.

Hotel Astoria

Prešernova cesta 44
4260 Bled


Več informacij:
Planet GV

T: 080 33 44
E: izobrazevanje@planetgv.si