HR&M konferenca 2016


23. november 2016


Ljubljana, Slovenija

GH Union


Hvala, ker ste bili z nami tudi letos.

Bilo je krasno, slišali smo mnogo navdihujočih primerov in tudi uporabnih primerov. Hvala sponzorjem in partnerjem - Adecco, Kariera, Unija, Center poslovne odličnosti EF v Ljubljani, Kadrovska zveza Slovenije, Amcham in Psihologija dela, da ste nas podprli. Z vami smo lahko bili še boljši.

Iskrene čestitke vsem prejemnikom priznanj za Organizacijsko energijo - Agito, Osnovna šola Trbovlje, Plastika Skaza, Adriatic Slovenica in Aquasystems, in HRM projekt: KCDM - Kompetenčni center za design management, Koncern Kolektor, Vzajemna zdravstvena zavarovalnica.

Uspešno in srečno v 2017,

ekipa Planet GV

Zakaj zmagovalna formula (HR + M) x OE?

HR&M konferenca je osrednji slovenski dogodek, ki izpostavlja pomembnost prepletanja in aktivnega sodelovanja najvišjega vodstva in kadrovskih strokovnjakov za doseganje optimalnega razvoja organizacije in zaposlenih.

 1. Zato letos še posebno pozornost pri nagrajevanju HRM projektov posvečamo vpletenosti, podpori in sodelovanju najvišjega vodstva.
 2. Temu dodajamo nekaj, kar se nam na prvi pogled zdi neotipljivo, a je v resnici zelo merljivo - organizacijsko energijo. Energijski naboj se odraža skozi stanje organizacijske energije, ki se kaže v moči in zagnanosti, s katero v podjetju oz. organizaciji delujete, v stopnji inovativnosti, intenzivnosti dela, spretnosti prilagajanja spremembam …
 3. Organizacijsko energijo smo na nacionalni ravni prvič izmerili leta 2006 in drugič leta 2011. Tretjič jo merimo v letu 2016.

  Rezultate in merjenja in zmagovalna podjetja oziroma organizacije bomo ekskluzivno predstavili prav na HR&M konferenci


Zmagovalna formula (HR + M) x OE je tam, kjer v najboljši meri:

HR stroka sodeluje z
Managementom in s svojim skupnim delovanjem ustvarja
produktivno Organizacijsko EnergijoKdo bo z nami in kaj bomo počeli?

S slovenskimi in tujimi strokovnjaki bomo razpravljali o sodelovanju top managementa s kadrovskimi strokovnjaki podjetja, predstavili bomo najboljše HRM projekte leta in z njihovimi predstavniki praktično prikazali, kako je projekt vplival na njihov razvoj.

Osrednji govorec, ki nas bo inspiriral, bo Jaka Levstek, CEO, D.Labs


V drugem delu konference bomo s strokovnjaki odkrivali, kaj je produktivna organizacijska energija, kako jo doseči, izmeriti in izboljšati. V ta namen smo pripravili posebno strokovno delavnico. Razglasili bomo tudi podjetja in/ali organizacije, ki v svoji industriji izkazujejo najbolj produktivno energijo.

Najboljši projekti za dvig konkurenčnosti & raziskava organizacijske energije - v Sloveniji še veliko prostora za izboljšanjeLjubljana, 23. november 2016Na HR&M konferenci smo že 14. leto zapored razglasili najboljše HRM projekte leta. Zmagovalni projekt je KCDM – Kompetenčni center za design management, projekt nacionalne razsežnosti, ki je bil ustanovljen v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007 do 2013. Njihov projekt se tudi v mednarodnem prostoru postavlja ob bok projektom podjetij kot so Philips, Cadilac, Volvo in Adobe.

Prvič so bili predstavljeni tudi rezultati Nacionalne raziskave organizacijske energije v slovenskem zasebnem in javnem sektorju. Raziskava je pokazala, da imamo v Sloveniji še veliko prostora za izboljšanje. Enotni indeks organizacijske energije znaša namreč 1,91 točke. Za primerjavo z najboljšimi nemškimi organizacijami: v najboljših evropskih podjetjih v povprečju znaša kar 5,17, kar presega slovenski nacionalni indeks za 3,26 točke.

Nagrado za najvišji indeks po panogah so prejela podjetja oz. organizacije Osnovna šola Trbovlje, Adriatic Slovenica, Plastika Skaza, Agito in Aquasystems.


KCDM ob bok projektom podjetij, kot so Philips, Cadilac, Volvo in Adobe

KCDM projekt je projekt nacionalne razsežnosti, ki naslavlja problematiko konkurenčnosti gospodarstva z vidika in vrzeli v znanju o prednostih in merljivih rezultatih, ki jih prinaša sistematično vključevanje oblikovanja kot dejavnika diferenciacije in povečanja vrednosti izdelkov in storitev ter pomanjkanja kompetenc za njegovo učinkovito integracijo v razvojne strategije. Projekt je prejel tudi mednarodno nagrado DMI Design Value Award in ga tako postavila ob bok projektom podjetij, kot so Philips, Cadilac, Volvo in Adobe. Vodja projekta je Miha Klinar iz podjetja Gigodesign. V okviru projekta so podjetja v usposabljanja vključila več kot 40 odstotkov zaposlenih z vseh nivojev. Primerjava poslovnih rezultatov med leti 2012 in 2015 je pokazala za 70 odstotkov povečane dodane vrednosti na zaposlenega, 245 odstotkov rasti neto zaslužka in 14 odstotkov več̌ prihodkov podjetij, česar ne gre pripisati izključno vključevanju oblikovanja v podjetja, je pa to brez dvoma odigralo pomembno vlogo, ki so jo prepoznala tudi vodstva podjetij. Projekt je bil ustanovljen v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007 do 2013 in zato tudi sofinanciran z evropskimi sredstvi.

2. mesto je pripadlo projektu Age management, ki ga izvaja Koncern Kolektor, 3. mesto pa projektu Vzajemni dialog za ciljno vodenje in nagrajevanje, večanje motivacije in sodelovalni način dela Vzajemne zdravstvene zavarovalnice.

Koncern Kolektor je pri projektu Age management prepričal z merljivi rezultati, saj se je delež bolniških staležov, poškodb pri delu in različnih obolenj vidno zmanjšal, njihovi ukrepi za zmanjševanje tveganja v zdravju v vseh življenjskih obdobjih in okoljih pa segajo od aktivnega sodelovanja z medicinsko stroko do širših družbeno odgovornih aktivnosti.

Vzajemna zdravstvena zavarovalnica je v kompleksen projekt, ki posega v občutljivo področje plač, uspešno vključila vse deležnike podjetja od sindikata, sveta delavcev do vodij in uprave. Spodbuden in transparenten sistem nagrajevanja zaposlenih je pomenil celo dvig stroškov dela za 3,5 % kot posledica odprave plačnih nesorazmerij in sprememb. Ključni kriterij je spodbujanje napredka in ni negativne delovne uspešnosti. To se odraža tudi v izmerjeni nadpovprečni zavzetosti zaposlenih.

Slovenska organizacijska energija ima še veliko prostora za izboljšanje

Rezultati Nacionalnega merjenja organizacijske energije so pokazali, da imamo v Sloveniji še veliko prostora za izboljšanje energijskega naboja. Enotni indeks organizacijske energije znaša namreč 1,91 točke. Za primerjavo z najboljšimi nemškimi organizacijami: v najboljših evropskih podjetjih v povprečju znaša kar 5,17, kar presega slovenski nacionalni indeks za 3,26 točke. Na raziskovalni vprašalnik odgovorilo skupaj 6.427 zaposlenih oziroma 65 organizacij iz zasebnega kot tudi javnega sektorja, ki smo jih razvrstili vzdolž petih globalnih panog: Storitve, Izdelki široke rabe in industrijski izdelki, Finančne storitve, Tehnologija, informacije/komunikacija in razvedrilne dejavnosti, Energetika in komunalne storitve.

Fenomen organizacijske energije so že leta 2002 začeli raziskovati na Inštitutu St. Gallen v Švici, njegova glavna raziskovalka dr. Heike Bruch ga je poimenovala Organizacijska energija in ga definirala kot nivo, do katerega organizaciji, oddelku ali timu uspeva mobilizirati čustveni, kognitivni in vedenjski potencial ljudi pri zasledovanju ciljev organizacije. V Sloveniji sta nosilca projekta izobraževalno podjetje Planet GV in izobraževalni inštitut SOFOS, vodi ga dr. Danijela Brečko, ki se s tovrstnimi raziskavami ukvarja že preko 20 let.

Kako razumeti organizacijsko meri in kako se meri?

Organizacije se med seboj razlikujejo po intenzivnosti, kot tudi po kakovosti energije, ki jo ustvarjajo zaposleni. Kombinacija teh dveh razsežnosti določa razmerje med štirimi naravnimi stanji organizacijske energije; energijo produktivnosti, energijo udobja, energijo malodušja ter energijo razjedanja. V vsaki organizaciji najdemo vsa štiri stanja organizacijske energije, pomembno pa je razmerje med njimi.

Kakšna je optimalna organizacijska energija?

Dosedanje raziskave kažejo, da imajo uspešne organizacije visoko energijo produktivnosti ter energijo udobja in nizko energijo malodušja ter razjedanja. Dolgoročni cilj organizacij je razmerje 80 odstotkov (ali več) energije produktivnosti, 70 odstotkov energije udobja (ali več ob pogoju, da je energija produktivnosti višja, kot je energija udobja), 25 odstotkov (ali manj) energije malodušja, 25 odstotkov (ali manj) razjedajoče energije.


Nagrajujemo najboljšo organizacijsko energijo v panogi

Nagrado so prejele tiste organizacije oziroma podjetja, ki v svoji panogi izkazujejo najvišji enotni indeks organizacijske energije in so hkrati pri izvedbi raziskave izpolnile tudi vse minimalne pogoje (da je odgovorilo zadostno število zaposlenih). Rezultate enotnega indeksa organizacijske energije je pregledala 7-članska strokovna komisija, ki so jo sestavljali predstavniki razvojnih partnerjev.

Nagrado za najboljšo energijo v posameznih panogah so prejeli:

1.V panogi Storitve: OŠ Trbovlje z indeksom 2,90.
2.V panogi Izdelki široke rabe in industrijski izdelki: Plastika Skaza, z indeksom 3,15.
3.V panogi Finančne storitve: Adriatic Slovenica, z indeksom 2,35.
4.V panogi Tehnologija/komunikacija in razvedrilne dejavnosti: Agito, z indeksom 2,57.
5.V panogi Energetika in komunalne storitve: Aquasystems, z indeksom 2,91.

Nagrajujemo in delimo najboljše HRM prakse


Tudi letos bomo nagradili najboljše HRM projekte. Na predstavitvi nagrajenih projektov boste spoznali najboljše in učinkovite prakse vodenja ljudi oziroma ravnanja z zaposlenimi v Sloveniji.

Preberite si o zmagovalnih praksah prejšnega leta.


HRM projekt išče odgovore na naslednja vprašanja:

 • Kako v vaši organizaciji spodbujate ljudi k večji učinkovitosti?
 • Kako skrbite za njihovo zavzetost, motivacijo, zadovoljstvo, dobro počutje in zdravje?
 • Kako skrbite za njihov osebni in profesionalni razvoj?

K temu letos dodajamo še eno vprašanje:

 • Kako je vpeto v HRM projekte najvišje vodstvo podjetja oziroma organizacije?

S podelitvijo nagrade želimo dobre HRM-prakse narediti vidne in spodbujati podjetja ter organizacije, da se zgledujejo po najboljših.

Več o nagradi


Komu je namenjena HR&M konferenca?

 • Managerjem in strokovnjakom, ki se ukvarjajo z vodenjem ljudi
 • Najvišjemu vodstvu, ki razume pomembnost sodelovanja najvišjega z HR strokovnjaki in pomembnost razumevanja HR tem
 • Strokovnjakom, ki se ukvarjajo z razvijanjem in raziskovanjem zavzetosti, organizacijske energije in zadovoljstva zaposlenih
 • Vsem, ki jih zanimajo najboljše prakse slovenskih podjetij in bi želeli izboljšati področje HRM-ja v svojem podjetju ali organizaciji
 • Predstavnikom zainteresiranih javnosti s področja zaposlovanja, HRM, vodenja in upravljanja, delovnih razmerij in sodobnih pristopov vodenja ljudi pri delu.

Pridružite se družbi zmagovalnih praks in formul.

Pridružite se družbi zmagovalnih praks in formul.

Bodite del skupnosti, ki spodbuja sodelovanje najvišjega vodstva z HR stroko!

Bodite del skupnosti, ki spodbuja sodelovanje najvišjega vodstva z HR stroko!

O organizatorju konference

Planet GV je eno največjih izobraževalnih podjetij, ki poseben poudarek daje prav temam vodenja in razvoja ljudi. Prav zato vsako leto organizira številne uporabne izobraževalne dogodke, na katerih gosti vrhunske slovenske in tuje strokovnjake.

Je edino podjetje, ki ima številne aktivnosti nagrajevanja najboljših praks na omenjenih področjih. Med njimi so:

- HRM projekti leta
- Kadrovski manager leta
- Kadrovski up leta
- Artemida
- Top 10 izobraževalnega managementa
- Najboljša podjetja na področju organizacijske energije.Ekskluzivno nacionalno merjenje organizacijske energijeOrganizacijsko energijo smo na nacionalni ravni prvič izmerili leta 2006 in drugič leta 2011. Tretjič pa jo bomo izmerili v letu 2016.

Energijski naboj se odraža skozi stanje organizacijske energije, ki se kaže v moči in zagnanosti, s katero v podjetju oz. organizaciji delujete, v stopnji inovativnosti, intenzivnosti dela, spretnosti prilagajanja spremembam …

Z merjenjem organizacijske energije, organizacijam pomagamo prepoznati stanje energije in jo primerno uravnati, še preden se zgodi »energijski mrk«.


Še vedno se lahko pridružite se projektu nacionalnega merjenja organizacijske energije in si pridobite indeks vaše organizacijske energije iz prve roke.


Več o organizacijski energiji, merjenju in sodelovanju

Predavatelji in sodelujoči strokovnjaki


Jaka Levstek, Keynote govorec

Jaka Levstek je podjetnik, mentor in predavatelj, specializiran za rast in podporo tehnološkim podjetjem v njihovih zgodnjih fazah. Kot soustanovitelj in izvršni direktor D.Labs je zgradil močno povezavo med Londonom, kjer svetuje o poslovnih strategijah in izdelkih več kot 50 podjetjem, in Ljubljano, kjer to hitro rastoče podjetje razvija, pripravlja in nudi svojo tehnično usposobljenost.
Pred tem je deloval v vlogah upravljanja in svetovanja za tehnološka podjetja različnih panog kot so telekomunikacije, zabava in mediji ter IT podjetja.

Jaka dela z ustanovitelji in investitorji (Union Square Ventures, Index Ventures, Passion Capital, Launchub …), deluje kot Executive-in-Residence na Imperial College poslovni šoli, kjer so-vodi magistrski predmetnik strateškega marketinga. Je tudi gostujoči predavatelj na poslovi šoli Cambridge Judge, Univerzi v Luganu in Lausanneu ter dolgoletni mentor v najbolj renomiranem startup inkubatorju Seedcamp.

"Milenijci oblikujejo svoj raison d’etre in kulturo, ki jih uveljavljajo bodisi kot naše stranke ali (potencialnih) zaposleni. Smo v organizacijah pripravljeni nanje? Smo pripravljeni na njihovo mobilnost? Vsak najmanjši dotik z našo organizacijo pusti sled - odtekajoči talenti ostajajo naše stranke, neulovljivi talenti postajajo stranke nekoga drugega. Izzivi še nikoli niso bili tako nemogoči, pa vendar tako zanimivi. Veselimo se jih."

(Jaka Levstek)

 
Matic Kadliček, univ. dipl. psih.

Trgotur

Matic Kadliček, univ. dipl. psih., je strokovnjak s področja razvoja kadrov v gospodarstvu ter je med prvimi nosilci certifikata EuroPSY za organizacijsko psihologijo, ki ga izdaja Evropsko združenje psiholoških društev (EFPA). Podjetjem, vodstvom in vodjem svetuje, izobražuje ter izdeluje in vpeljuje orodja za uspešno vodenje in razvoj zaposlenih.

Matic Kadliček, univ. dipl. psih., je strokovnjak s področja razvoja kadrov v gospodarstvu ter je med prvimi nosilci certifikata EuroPSY za organizacijsko psihologijo, ki ga izdaja Evropsko združenje psiholoških društev (EFPA). Podjetjem, vodstvom in vodjem svetuje, izobražuje ter izdeluje in vpeljuje orodja za uspešno vodenje in razvoj zaposlenih s področja vodstvenih veščin, selekcije in psihološkega ocenjevanja, (timskega) coachinga, načrtovanja nasledstev, napredovanj in premestitev, diagnostike delovnih okolij (delovno zadovoljstvo, zavzetost, klima, kultura, energija, pripadnost in vrednote), mentoriranja ter »on-boardinga«. Trenutno služi drugi mandat kot predsednik Sekcije za psihologijo dela in organizacij pri Društvu psihologov Slovenije (DPS), je eden izmed ustanovnih članov Slovenskega coaching združenja (SCZ) ter je član delovne skupine za pripravo Zakona o psihološki dejavnosti. Aktiven je tudi kot mentor študijske in supervizirane prakse bodočih in sveže diplomiranih psihologov.

 
Dr. Danijela Brečko

SOFOS inštitut, direktorica

Dr. Danijela Brečko je vodja projekta merjenja organizacijske energije. Je avtorica preko 200 znanstvenih in strokovnih člankov za slovenske in tuje strokovne revije in avtorica 7 strokovnih knjig. Več kot 20 let deluje v praksi poslovnega izobraževanja in svetovanja. Na področju organizacijske energije je je orala ledino v slovenskem prostoru in naredila dve nacionalni raziskavi; leta 2006 in leta 2011.

Doktorirala je na Filozofski fakulteti v Ljubljani, kjer si je predhodno pridobila znanstveni magisterij na področju osebnega razvoja odraslih. Je avtorica preko 200 znanstvenih in strokovnih člankov za slovenske in tuje strokovne revije in avtorica 7 strokovnih knjig. Več kot 20 let deluje v praksi poslovnega izobraževanja in svetovanja. Na področju organizacijske energije je je orala ledino v slovenskem prostoru in naredila dve nacionalni raziskavi; leta 2006 in leta 2011. Je članica Združenja manager in članica upravnega odbora Sekcije managerk. Je tudi članica Slovenskega coaching združenja.

 
Izr. prof. dr. Robert Kaše

Ekonomska fakulteta, Univerza v Ljubljani

Dr. Robert Kaše je izredni profesor za področje management in organizacije na Katedri za management in organizacijo na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani. Raziskovalno se ukvarja s socialnimi omrežji, strateškim managementom človeških virov, karierami in delom v timih. Svoje raziskovalno delo redno objavlja v uglednih mednarodnih revijah. Je član uredniškega odbora vodilne svetovne revije na področju managmenta človeških virov Human Resource Managment (Wiley) in ambasador HR divizije Academy of Management za Slovenijo.

Dr. Robert Kaše je izredni profesor za področje management in organizacije na Katedri za management in organizacijo na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani. Raziskovalno se ukvarja s socialnimi omrežji, strateškim managementom človeških virov, karierami in delom v timih. Svoje raziskovalno delo redno objavlja v uglednih mednarodnih revijah kot so na primer Organization Science, Human Resource Management, International Journal of Human Resource Management, International Journal of Manpower in European Journal of International Management. Je član uredniškega odbora vodilne svetovne revije na področju managmenta človeških virov Human Resource Managment (Wiley) in ambasador HR divizije Academy of Management za Slovenijo. Pogosto se pojavlja v vlogi organizatorja znanstvenih ter strokovnih srečanj ali sekcij. Ker trdno verjame v nujnost povezovanja raziskovalne dejavnosti s prakso, aktivno sodeluje v Slovenski kadrovski zvezi in je predsednik Društva za kadrovsko dejavnost Ljubljana. Redno dela na aplikativnih projektih, kjer posreduje znanje in se uči od zanimivih podjetij.

 
Saša Bezek Mejaš, univ. dipl. psihologinja

O. K. Consulting, direktorica marketinga in prokuristka

Ključna področja njenega dela so podpora kadrovskim procesom, strategija prodaje in promocije, sodelovanje pri izvajanju delavnic ter izvedba raziskav s področja vodenja, organizacijske kulture, zadovoljstva zaposlenih kakor tudi raziskave zadovoljstva uporabnikov storitev in izdelkov ter vrednosti blagovnih znamk in izdelkov.

Saša je direktorica marketinga in prokuristka svetovalnega podjetja O. K. Consulting. Ključna področja njenega dela so podpora kadrovskim procesom, strategija prodaje in promocije, sodelovanje pri izvajanju delavnic ter izvedba raziskav s področja vodenja, organizacijske kulture, zadovoljstva zaposlenih kakor tudi raziskave zadovoljstva uporabnikov storitev in izdelkov ter vrednosti blagovnih znamk in izdelkov. Ima bogate praktične izkušnje s področja trženja, promocije in odnosov z javnostmi. Delovala je v podjetjih Iskra, Lek, Ilirija in Podjetnik.

 
Timotej Strnad, univ. dipl. psiholog

O. K. Consulting, strokovni sodelavec

Timotej je v podjetju O. K. Consulting strokovni sodelavec na področju psihodiagnostike, kreativnega marketinga in izobraževanja. V sodelovanju s podjetjem je izdelal približno 300 podrobnih profilov za najrazličnejše namene in naročnike, ter izdelal nekaj delavnic in predavanj.

Timotej je v podjetju O. K. Consulting strokovni sodelavec na področju psihodiagnostike, kreativnega marketinga in izobraževanja. V sodelovanju s podjetjem je izdelal približno 300 podrobnih profilov za najrazličnejše namene in naročnike, ter izdelal nekaj delavnic in predavanj. Svoje sposobnosti najraje posveča poglobljenemu spoznavanju ljudi, raziskovanju različnih kultur in preizkušanju najboljših delovnih kombinacij ljudi z najrazličnejšimi ozadji. Ljudem pomaga pri spoznavanju sebe, ljudi, ki jih obdajajo in sveta, v katerem se nahajajo. Njegova postranska dejavnost, ki je z leti prerasla v posel, je organizacija koncertov in dogodkov. Pred vstopom v področje psihodiagnostike se je slabo desetletje kalil na področju zabavne industrije pod okriljem mariborskega Narodnega doma in nato tudi v eni največjih slovenskih oglaševalskih agencij – Pristop. Ima mnogo izkušenj z vodenjem skupin v stresnih okoliščinah. Pogosto preseneča s širino nabora svojih sposobnosti in v mnoga področja posla s svojimi idejami vnaša svež veter.

 
Matija Goljar

Ustvarjalnik

Njegov podjetniški krožek je v petih letih prerasel v Ustvarjalnik, podjetniški peskovnik, v okviru katerega deluje 50 podjetniških delavnic na slovenskih srednjih šolah. Šestindvajsetletnik, ki mu sicer še ni uspelo poleteti v vesolje, sedaj sporočilo neomajnega poguma in vztrajnosti prenaša na mlade generacije dijakov.

V osnovni šoli je Matija razglašal: “Ko bom velik, bom astronavt!” Po spletu naključij, od popravnega izpita iz kemije v srednji šoli in pisanja člankov o javnem govorništvu do neuspešnega poskusa postavitve Guinnesovega rekorda, je pristal v družinskem podjetju, kjer bi moral opravljati delo računovodje. Približno takrat so ga povabili, da mladim osnovnošolcem predava o podjetništvu in od tedaj je s tem zasvojen. Njegov podjetniški krožek je v petih letih prerasel v Ustvarjalnik, podjetniški peskovnik, v okviru katerega deluje 50 podjetniških delavnic na slovenskih srednjih šolah. Šestindvajsetletnik, ki mu sicer še ni uspelo poleteti v vesolje, sedaj sporočilo neomajnega poguma in vztrajnosti prenaša na mlade generacije dijakov.

 
Anisa Faganelj

vodja Zlate niti (Dnevnik) in Mediade

Sociologinjakadrovskega managementa je del vodstveneekipe v družbi Mediade. Zapodjetja izvaja delavnice na temo timskega dela, komunikacije in sodelovanja.

Od leta 2014 v imenuDnevnika vodinacionalni projekt Zlata nit, izbor zaposlovalca leta. V razvoj Zlate nitiin raziskovanje kakovosti odnosov med organizacijo in zaposlenimi je vključenaod samega začetka projekta leta 2007.

Sociologinjakadrovskega managementa je del vodstveneekipe v družbi Mediade. Zapodjetja izvaja delavnice na temo timskega dela, komunikacije in sodelovanja.

Od leta 2014 v imenuDnevnika vodinacionalni projekt Zlata nit, izbor zaposlovalca leta. V razvoj Zlate nitiin raziskovanje kakovosti odnosov med organizacijo in zaposlenimi je vključenaod samega začetka projekta leta 2007, to področje razvija tudi prekoobjavljanja strokovnih člankov in sodelovanja na konferencah. Kotgeneratorka idej sodeluje v uredniških odborih ŠIK revije za uspešne zaposlenein MQ revije Združenja manager. Dinamično in raznoliko delo hrani njeno radovedno naravo in željo po odkrivanju inučenju novega.

 
Saša Mrak, MBA

odgovorna urednica revije HR&M

Saša Mrak je diplomirana tržna komunikologinja z dodatnim zaključenim MBA. Je urednica revije HR&M. Kot samostojna ustvarjalka se ukvarjas celostnimi marketinški rešitvami s poudarkom na svetovanju pri marketinškihstrategijah, vodenju projektov, odnosih z javnostmi in uredniškem delu. Njena področja dela so predvsemurednikovanje, nepremičninski sektor, razvoj ljudi pri delu in spodbujanje podjetniškekulture.

Saša Mrak je diplomirana tržna komunikologinja z dodatnim zaključenim MBA.Karierno pot je začela z osemletnim delom v medijski družbi Dnevnik d. d. napodročju marketinga, uredništva in vodenja samostojnih projektov (Zlata nit –najboljši zaposlovalec). Pot je nadaljevala v nepremičninskem in okoljskemsektorju, dokler se ni odločila za samostojno pot. Z inštitutom IZOR se ukvarjas celostnimi marketinški rešitvami s poudarkom na svetovanju pri marketinškihstrategijah, vodenju projektov, odnosih z javnostmi in uredniškem delu. Njena področja dela so predvsemnepremičninski sektor, razvoj ljudi pri delu in spodbujanje podjetniškekulture.

 
Mag. Alenka Brod, univ.dipl.soc.

direktorica Racio razvoj d.o.o.

Več kot 18 let deluje kot svetovalka, raziskovalka in trenerka v gospodarstvu kot javnem sektorju. Ključna področja njenega delovanja so razvoj voditeljstva, presoja potenciala in razvoj ključnih kadrov. Vodi sekcijo za razvoj in izobraževanje kadrov pri Slovenski kadrovski zvezi, ter če članica UO Zbornice poslovno storitvene dejavnosti.

Več kot 18 let deluje kot svetovalka, raziskovalka in trenerka v gospodarstvu kot javnem sektorju. Ključna področja njenega delovanja so razvoj voditeljstva, presoja potenciala in razvoj ključnih kadrov. Ponaša se številnimi svetovalnimi projekti vpeljave in posodobitve procesov upravljanja z ljudmi pri delu, upravljanja s talenti, vpeljavi modela kompetenc, rednih letnih razgovorov, selekciji in izboru kadrov, razvoju kadrov, razvoju kompetenc vodij in ključnih kadrov, proučevanjem organizacijske energije, zavzetosti, organizacijske kulture in klime. Vodi sekcijo za razvoj in izobraževanje kadrov pri Slovenski kadrovski zvezi, ter če članica UO Zbornice poslovno storitvene dejavnosti.

 
Miro Smrekar

Adecco Slovenija, direktor

Miro Smrekar je od ustanovitve direktor agencije za zaposlovanje Adecco v Sloveniji, ki je del Adecco skupine – vodilnega svetovnega podjetja za zaposlovanje in upravljanje s človeškimi viri. Je tudi predsednik Združenja agencij za zaposlovanje in podpredsednik Združenja delodajalcev Slovenije.

Miro Smrekar je od ustanovitve direktor agencije za zaposlovanje Adecco v Sloveniji, ki je del Adecco skupine – vodilnega svetovnega podjetja za zaposlovanje in upravljanje s človeškimi viri. Je tudi predsednik Združenja agencij za zaposlovanje in podpredsednik Združenja delodajalcev Slovenije.

 
mag. Viviana Žorž

Adecco Slovenija, vodja marketinga in odnosov z javnostmi

mag. Viviana Žorž je vodja marketinga in odnosov z javnostmi v agenciji za zaposlovanje Adecco v Sloveniji in med drugim vodi projekt CEO za en mesec v Sloveniji.

mag. Viviana Žorž je vodja marketinga in odnosov z javnostmi v agenciji za zaposlovanje Adecco v Sloveniji in med drugim vodi projekt CEO za en mesec v Sloveniji.

 
Srđan Krumpak

McDonald's Slovenija, direktor

Srđan Krumpak, direktor podjetja ALPE-PANON d.o.o., McDonald's DL, ima znotraj korporacije McDonald's 23 let mednarodnih izkušenj z vodenjem različnih trgov. Zadnje leto strateško in z osredotočenostjo na dnevno poslovanje uspešno vodi slovenski McDonald's.

Srđan Krumpak, direktor podjetja ALPE-PANON d.o.o., McDonald's DL, ima znotraj korporacije McDonald's 23 let mednarodnih izkušenj z vodenjem različnih trgov. Zadnje leto strateško in z osredotočenostjo na dnevno poslovanje uspešno vodi slovenski McDonald's.

 
Petra Erbida

McDonald's Slovenija, vodja kadrovsko pravne službe

Petra Erbida, vodja kadrovsko pravne službe v podjetju ALPE-PANON d.o.o., McDonald's DL, je kot diplomirana pravnica začela svojo poslovno pot na Ministrstvu za notranje zadeve in našla poklicno zadovoljstvo v podjetju McDonald's. Trenutno največji izziv ji predstavlja zaposlovanje inovativnih in zagnanih posameznikov ter njihov razvoj v hitro rastočem podjetju.

Program

23. NOVEMBER 2016

(HR + M) x OE = Merimo zmagovalne formule!

8.00 - 8.45

Prihod in registracija

DELAVNICA

8.45 - 11.00

INTERAKTIVNA DELAVNICA: Izberite pravo strategijo za izboljšanje organizacijske energije

Delavnico izvajajo:

 • dr. Danijela Brečko, vodja projekta Organizacijska energija 2016
 • Saša Bezek Mejaš in Timotej Strnad, O. K. consulting d.o.o.
 • Simona Klančnik, Planet GV
 • Matic Kadliček, Trgotur
 • Alenka Brod, Racio Razvoj

Izhodišča:

Kaj storiti, če imate izjemno visoko energijo udobja in nizko energijo produktivnosti?

Kakšno strategijo izbrati, če vaša organizacijska energija odseva preveč ravnodušnosti, da ljudi popeljete v polje produktivne energije?

Kaj storiti, ko se je v organizaciji nakopičilo preveč razjedajoče energije?
In kako ravnati, ko je indeks organizacijske energije optimalen, da takšnega ohranite tudi v prihodnosti in zadržite vso produktivno energijo v organizaciji?

To so osrednja vprašanja, na katere boste dobili odgovore na delavnici Izberite pravo strategijo za izboljšanje indeksa Organizacijske energije.

Delo bo, po predhodni predstavitvi osnovnega koncepta organizacijske energije, potekalo v 4 različnih skupinah, ki si jih boste lahko sami izbrali (glede na vaše rezultate analize). Rezultate delavnice boste lahko praktično uporabili v vaši organizaciji za dvig indeksa organizacijske energije. Delavnico tako priporočamo vsem HRM managerjem, kadrovikom kot tudi vodjem, ki bodo oblikovali, se odločali ali podprli izbrane HR strategije za dvig organizacijske energije.

11.00 - 12.15

Odmor za kosilo in registracijo

O ZMAGOVALNIH FORMULAH IZ PRVE ROKE

12.15 - 12.30

Izzivi, trendi in zakaj formula (HR + M) x OE?

Saša Mrak, odgovorna urednica revije HR&M

12.30 - 12.50

Hotel California ali Zakaj se odjavljajo vaši talenti?


Jaka Levstek, CEO, D.Labs, London

12.50 - 13.10

Vodenje in HR - uspeh in odnos ali "Pozor, zaposlenih zmankuje! Že pri 41. letih"


Anisa Faganelj, vodja projekta Zlata nit

13.10 - 13.30

Priprava za prihodnost

Matija Goljar, Ustvarjalnik

"Ko danes pomislimo na inovacije, nam prej pade na misel mala ekipa v garaži, kot veliko podjetje. Skozi zgodbe mladih ustvarjalk in ustvarjalcev, ki so začeli svoj posel, bomo poiskali nekaj lekcij, ki jih lahko uporabijo tudi korporacije. Kako izkoristiti kreativni potencial generacije, ki prihaja in na kak način se povezati z mladimi podjetniki? V času vsesplošnega pesimizma je treba znati najti pogum in zagnanost - ki je ni malo, le na površje mora priti. To je glavni cilj projekta Štartaj Slovenija in že več let vodilo Ustvarjalnika, največjega slovenskega peskovnika za mlade podjetnike."
13.30 - 13.50

»Nazaj v prihodnost: trendi na področju zagotavljanja uspešnosti zaposlenih«

izr. prof. dr. Robert Kaše, Ekonomska fakulteta, Univerza v Ljubljani

Povzetek predavanja
Na področju zagotavljanja uspešnosti zaposlenih (angl. Performance Management) se doktrina po zaslugi ugotovitev raziskav na področju nevroznanosti in izračunov rentabilnosti tega procesa v uglednih podjetjih počasi obrača na glavo. Naj sledimo tem trendom in tudi sami vse postavimo na glavo? Nam je sploh treba? Odgovor na to vprašanje bomo poskušali poiskati s pregledom najnovejših trendov na področju ocenjevanja in zagotavljanja uspešnosti v svetu ter z razmišljanjem o trenutnem stanju te bistvene aktivnosti menedžmenta človeških virov pri nas.

13.50 - 14.10

CEO za 1 mesec - kaj smo se naučili od milenijcev in kaj oni od nas?

Miro Smrekar, direktor Adecco Slovenija
Srđan Krumpak, direktor McDonald'sDL
Viviana Žorž, vodja projekta "CEO za en mesec" v Sloveniji, Adecco Slovenija
Petra Erbida, vodja kadrovsko pravne službe, McDonald'sDL

Interaktivni pogovor, ki ga vodi moderator konference


14.10 - 14.40

ODMOR S PRIGRIZKOM IN KAVO

NAJBOLJŠE PRAKSE 2016

14.40 - 15.20

Najboljši HRM projekti 2016

 • Kaj je pokazal letošnji izbor najboljših HRM projektov?, Saša Mrak, vodja razpisa HRM projekt 2016
 • KCDM - Kompetenčni center za design management, Gigodesign
 • Age management, Koncern Kolektor
 • Vzajemni dialog: s ciljnim vodenjem in nagrajevanjem dovečje učinkovitosti zaposlenih in poslovne uspešnosti, Vzajemna zdravstvena zavarovalnica

Predstavitve projektov bodo potekale po abecednem redu.


15.20 - 16.00

OKROGLA MIZA: Katere so zmagovalne formule HRM projektov, pogovor z nominiranci za zmagovalni HRM projekt 2016

Povezuje: Saša Mrak, odgovorna urednica revije HR&M

16.00 - 16.30

Odmor s penino pred podelitvijo

PODELITEV PRIZNANJ ZMAGOVALCEV RAZPISOV HRM PROJEKT IN ORGANIZACIJSKA ENERGIJA 2016

16.30 - 17.40

Rezultati nacionalne raziskave - koliko produktivne energije imamo zares v Sloveniji?

dr. Danijela Brečko, vodja projekta Organizacijska energija

SLAVNOSTNA RAZGLASITEV IN PODELITEV NAGRAD

- podjetjem oziroma organizacijam z najboljšo organizacijsko energijo po panogah

- najboljšim HRM projektom 2016

- Skupno fotografiranje

Pogostitev in druženje ob zaključku

Kotizacija in prijava

Dodatne možnosti udeležbe in kotizacije

HR + M kotizacija*
HR + M kotizacija je namenjena spodbudi udeležbe obeh skupaj - tako HR strokovnjaka kot glavnega direktorja (CEO) istega podjetja ali organizacije, saj se HR&M konferenca temu posveča v večji meri. Zato tovrstne odločitve o udeležbi v dvoje nagrajujemo z znantno ugodnejšo kotizacijo. Vkolikor se prijavite v dvoje, sprejmete pogoj, da kotizacija ni prenosljiva na drugo osebo, ki ni najvišje vodstvo ali HR oziroma mora ob spremembi udeleženca ostati razmerje v dvoje HR + M enako (in ne HR + HR ali M + M). V primeru, da se razmerje spremeni, ima organizator pravico zaračunati razliko do redne cene udeležbe dveh oseb.

KOTIZACIJA 3: STROKOVNA DELAVNICA
Udeležba izključno na strokovni delavnici organizacijske energije in zaključni podelitvi

Zgodnja prijava: 150,00 EUR*
Redna prijava: 190,00 EUR*

KOTIZACIJA 4: HR&M KONFERENCA BREZ DELAVNICE
Udeležba izključno na HR&M konferenčnem delu (to pomeni, da delavnica ni vključena v kotizacijo)

Zgodnja prijava: 230,00 EUR*
Redna prijava: 290,00 EUR*

V primeru, da bi se želeli udeležiti le enega dela konference kot navajta opciji Kotizacija 3 in Kotizacija 4, nam pišite na izobrazevanje@planetgv.si. Pri obeh možnostih veljajo enaki datumski roki prijav kot pri kotizaciji za celotno srečanje. Kljub navedenim dodatnim opcijam upamo, da se boste odločili se spremljanje in spoznavanje celotne formule (HR + M) x OE.

KOTIZACIJA ZA ŠTUDENTE
Za študente, ki so vpisani v redni študij in so stari do vključno 26 let, velja kotizacija 39,00 EUR brez DDV. Ob izpolnjevanju obrazca za redno prijavo naj se v opombe navede KODO "ŠTUDENTHRM2016". Nižja cena se bo upoštevala na računu, ki bo poslan po prijavi. Študent mora na željo organizatorja izkazati redni študentski status. Število mest je omejeno na 25. Upošteva se princip prvih, ki se prijavijo.

*Vse navedene cene kotizacij so brez DDV.

Na podlagi prijave vam bomo poslali račun, ki ga poravnate v navedenem plačilnem roku. Kotizacijo lahko poravnate tudi pred prejemom računa
na IBAN SI56 0292 1008 9918 850 (NLB d.d., Ljubljana), sklic na št. 3959-matična št. plačnika.

Lokacija

GH Union

Miklošičeva cesta 1
1000 Ljubljana


Več informacij:

080 33 44

izobrazevanje@planetgv.si

Utrinki z lanskega srečanja

Lanskega srečanja ste se udeležili pod blagovno znamko BEEP, torej dogodka BEEP. Zaradi prenosa blagovne znamke na drugo podjetje, letošnji dogodek organiziramo ponovno kot HRM konferenco, ki smo ji dodali znak &, saj je bistvena razlika od preteklih srečanj prav v nadgradnji v srečanje, ki združuje top management in HR stroko. Oglejte si fotogalerijo z lanskega dogodka BEEP.

Fotogalerija