Akademija vodenja


od 20. septembra 2016

z zaključkom 25. novembra 2016


Ljubljana, Slovenija

Planet GV, Likozarjeva 3

Intenzivno usposabljanje praktičnih spretnosti za vodje!

Akademija bo potekala 53 šolskih ur v 7 modulih od septembra do novembra 2016:
20. SEPTEMBRA, 27. SEPTEMBRA, 4. OKTOBRA, 11. OKTOBRA, 19. OKTOBRA, 15. NOVEMBRA IN
25. novembra 2016 od 9. do 16. ure!


Postanite odličen vodja, obiščite Akademijo Vodenja.Postanite odličen vodja, obiščite Akademijo Vodenja.


Program po modulih

 
1. modul

20. september 2016

METODE IN TEHNIKE VODENJA za dvig osebne moči vodje ter organizacijske energije

O modulu

Vodenje se nanaša na uresničevanje osebne vizije in motiviranje ljudi, ki naj bi to vizijo dosegli. Če želite uspešno voditi druge, organizacijo ali tim, morate najprej znali voditi sebe. To je eden izmed najpomembnejših razlogov, da podjetja vedno več vlagajo v razvoj svojih vodij in da vodje vedno več investirajo vase.

 • Veliki vodja vodi z močjo svoje osebnosti.
 • Veliki vodja zavedno uporablja tehnike in orodja, s katerimi navdušuje sodelavce za dosego skupnih ciljev.
 • Veliki vodja s tenkočutnostjo glasbenega virtuoza upravlja z organizacijsko energijo ter zavzetostjo zaposlenih.

V modulu metode in tehnike vodenja, bomo spoznali tehnike in orodja, ki vodji omogočajo prestopiti omejitve dane situacije in nadgraditi moč svoje osebnosti.

Program modula

 • Osebna moč vodje so vizija in vrednote
 • Skozi vizijo in vrednote do jasnih strateških in osebnih ciljev
 • Prepričanje v uspeh in zavezanost k uresničevanju ciljev
 • Modeliranje vlog, postavljanje ciljev in delegiranje nalog
 • Večanje dodane vrednosti posameznika s pomočjo ustrezne povratne informacije
 • Orodja za povečanje zavzetosti zaposlenih in spreminjanja nezaželenih čustev ter vedenj
 • Metode za upravljanje organizacijske energije - kako preobraziti uničevalno energijo v ustvarjalno
 
2. in 3. modul

27. september, 4. oktober 2016

OBVLADOVANJE TEŽAVNIH KOMUNIKACIJSKIH SITUACIJ PRI VODENJU

O modulu:

Osnovno orodje vodenja je komunikacija, saj vodja svojih sodelavcev ne vodi z francoskimi ključi ali računalniškimi miškami, temveč s komunikacijo. Za konstruktivno, dialoško in suvereno komunikacijo pa na splošno nismo bili vzgajani in usposabljani za časa naših šolanj in socializacij, zato se v komunikaciji in odnosih v delovnih okoljih zelo rado nenehno zatika.

Posedovanje komunikacijskih veščin in zavedanj je za vodjo zato ključnega pomena, še posebej v težavnih okoliščinah in pa s sodelavci, katerih komunikacija je morda še posebno daleč od dobre in konstruktivne.

Na delavnici se bomo zato ukvarjali z razumevanjem ozadij in principov komunikacijskih veščin, ter še dodatno skozi praktične vaje in dinamične treninge raziskovali naslednja vprašanja:

 • Kako doseči, da bo sodelavec iskreno motiviran za dialoško komunikacijo z nami?
 • Kako najti in obdržati suverenost v komunikaciji in odnosih, ter ne pasti v pasivnost, ki se bo slabo končala za nas same, ali pa v agresivnost, ki bo zgolj spodbudila upor ali pa sabotažo?
 • Zakaj je z določenimi osebami tako zelo težko reševati konflikte?
 • Kje in kako pravzaprav začeti reševanje konfliktov?
 • Kako navezati stik in dialog z osebo, ki ne govori in se zgolj zapira vase?
 • Kako navezati dialog z osebo, ki napada, obtožuje, se brani, se izmotava…?
 • Zakaj je včasih tako težko izraziti kritiko, in zakaj jo je včasih tako težko slišati?
 • Kako izreči kritiko in nezadovoljstvo konkretno, direktno, jasno, brez zavijanja v vato in celofan, pa vendarle na način, ki bo za drugo osebo sprejemljiv in bo tako dosti možnosti, da jo bo resnično slišala, ne pa, da bo vstopila v vojno z nami?
 • Ali je možno nezadovoljstvo izreči na način, ki nas bo celo povezal med seboj v še boljše sodelovanje?
 • Kako izreči zadovoljstvo, pohvalo in zahvalo na način, ki bo kratek, a vendarle učinkovit, tehten in bo imel svoj učinek?
 • Kako ustvariti in vzdrževati odprto in dialoško komunikacijo s sodelavci, v kateri se bomo vsi počutili spoštovane, enakovredne in razumljene, ter bomo posledično z veseljem sodelovali drug z drugim.

Program modula:

 • Doseganje motiviranosti za kakovosten dialog
 • Suverena komunikacija - med agresivnostjo in pasivnostjo
 • Notranji in zunanji vidiki reševanja konfliktov
 • Proaktivno poslušanje - glavno orodje vodenja
 • Ovire pri izražanju in sprejemanju povratne informacije
 • Praktični principi konstruktivnega izražanja nezadovoljstva in kritike
 • Od razdiralne do povezovalne kritike
 • Polnokrvno izražanje zadovoljstva, zahvale in pohvale
 
4. modul

11. oktober 2016

VODITELJSTVO

O modulu:
Sposobnost vodenja ali voditeljstvo (značilnost voditelja - vodje) je temeljna kompetenca vodenja. Toda kaj jo sestavlja? Najprej so tu osebne značilnosti, vrednote, stališča, znanje, veščine,.. in posameznikova sposobnost spraviti vse to v učinkovito vedenje. Voditeljstvo bo predstavljeno kot koncept izgradnje osebnosti skozi osebni razvoj in kompetence. Slušatelji bodo razumeli, katera je potrebna podlaga za razvoj situacijskega in ciljnega vodenja.

Program modula: Vedenje in osebnost

 • Pomen izdelave osebnega profila
 • Razvoj osebnega sloga vodenja
 • Osnovne predpostavke situacijskega vodenja
 • Uporaba kritičnih poslovnih situacij za učinkovito vodenje
 • Vzpostavljanje pogojev za učinkovito delo
 • Določanje ciljev in pričakovanj izvedbe
 • Opredeljevanje ciljev - kakšni naj bodo cilji
 • Pravila dajanja povratnih informacij pri vodenju s poudarkom na evalvaciji

Udeleženci bodo po zaključenem modulu razumevanje in poznavanje področja osebnih razlik ter pomena ciljnega in situacijskega vodenja za učinkovito doseganje ciljev lahko spremenili v veščine učinkovitega upravljanja sebe in sodelavcev. Tehnike vodenja se morejo naložiti na določen temelj. Udeleženci povežejo spoznanja s področij osebnosti in osebnostnih značilnosti, posameznikovih potencialov, tehnik vodenja, ter se naučijo načrtovati tako svoj osebni razvoj na področju vodenja, kot tudi vključevanja osebnih razvojnih in poslovnih ciljev v cilje podjetja. Razumeli bodo pomen poznavanja strategije podjetja in dejstva, da so oni ključni, da se strategija z njihovo pomočjo prenese v vsakdanje operativno delo.

 
5. modul

19. oktober 2016

MOTIVIRANJE SODELAVCEV IN DOSEGANJE UČINKOVITOSTI TER IZBIRA KADROV

O modulu:

Modul je oblikovan tako, da omogoči vpogled v lastne motivacijske vzgibe in dejavnike, ki vplivajo na motivacijo posameznika ter v motivacijske dejavnike drugih ljudi, skupin in timov. Za razumevanje vzgibov vedenja drugih je potrebno najprej poznati lastne vzgibe, jih razumeti ter pravilno umestiti v kontekst odločitev, ki jih sprejemamo tako strateško kot vsakodnevno.

Žal imamo ob vseh modernih spoznanjih o motivaciji, večinoma še vedno ukoreninjene predsodke in zmote glede vprašanj, zakaj se ljudje obnašamo tako kot se obnašamo in kateri so vzgibi za naše vedenje. Večina vodij je prepričanih, da ni nič narobe in da sodelavci bolje delajo, če jih je vsaj malo strah, da je tu in tam treba udariti po mizi, da je vodenje s korenčkom in palico edino možno ter podobno. Tu in tam take strategije delno celo delujejo, zato so tako trdovratne in jih je težko izkoreniniti. Žal pa je za polno in izpopolnjujočo motivacijo nujno zagotoviti dobre medosebne odnose v katerih se ljudje dobro počutijo. Šele v takem okolju bodo pripravljeni delati tako kot od njih pričakujemo.
Na modulu se bodo slušatelji naučili tehnik motivacije, postali bodo bolj suvereni pri upravljanju svojih in pričakovanj sodelavcev, znašli se bodo tudi v zahtevnejših situacijah. To vse bodo zmogli, če bodo našli dovolj samomotivacije za spremembe svojega vedenja.

Program modula:

 • Ukoreninjeni predsodki in zmote o motivaciji
 • Gibala motivacije - potrebe
 • Uresničevanje osebnih potencialov z učinkovito samomotivacijo
 • Usklajevanje zadovoljevanja osebnih potreb s cilji organizacije in potrebami sodelavcev
 • Povezava med motivacijo, vedenjem in postavljanjem ciljev
 • Spodbuda talentom, da se razvijejo v učinkovite sodelavce
 • Pomen izbire učinkovitih vedenjskih vzorcev za skladno zadovoljevanje potreb
 • Kako sporočati nestrinjanje, napake in nezadovoljstvo na način, da je posameznik motiviran za spremembe
 
6. modul

15. november 2016

VZDRŽEVANJE NOTRANJEGA RAVNOVESJA ZA BOLJŠE DELOVNE REZULTATE

O modulu:

Ljudje so v današnjem času vse bolj podvrženi stresu. Predolga izpostavljenost stresu lahko vodi v različne oblike obolenj (psihične ali fizične narave). Še posebej je pomembno, da se ljudje na vodstvenih in vodilnih položajih naučijo obvladovati stres, saj je od njihovega dojemanja situacij odvisno tudi odzivanje sodelavcev. S tem pa tudi uspešnost organizacije kot celote.
Modul je oblikovan tako, da udeleženci na začetku spoznajo širši vidik človeškega bitja in njegovega poslovnega oziroma službenega življenja. Iz človekovega dojemanja sveta izhajajo vzroki za nastanek stresa, ki se jih lahko udeleženci naučijo prepoznavati. Za ljudi na vodstvenih in vodilnih položajih je pomembno, da se naučijo razvijatiantistresne kompetence. Spoznali boste praktične sprostitvene tehnike za obvladovanje stresa - vaje či gong, spomočjo katerih lahko izboljšamo energijsko ravnovesje telesa. S tem izboljšamo fizično počutje in dosežemo boljšo osredotočenost na delovnem mestu.

Program modula:

 • Človek iz energijskega vidika
 • Služba in posel iz vidika osebnostnega razvoja
 • Mehanizmi in vzroki za nastanek stresa
 • Vpliv stresa na delovno učinkovitost
 • Antistresne kompetence
 • Sprostitvene tehnike za obvladovanje stresa in doseganje notranjega ravnovesja.
 
Zaključni modul

25. november 2016

ZAKLJUČNI ASSESSMENT VODSTVENIH KOMPETENC IN ZAKLJUČNA ŠTUDIJA PRIMERA

Predavatelji

 
dr. Daniela Brečko

Izvajalka 1. modula

Doktorirala je s področja načrtovanja kariere. Ima bogate praktične izkušnje z izobraževanjem odraslih, saj na tem področju deluje zelo intenzivno že več kot 20 let v okviru podjetja Planet GV.

Diplomirala je iz pedagogike in sociologije na Filozofski fakulteti v Ljubljani, magistrirala s področja osebnostnega razvoja odraslih ter doktorirala s področja načrtovanja kariere. Je avtorica več kot 200 znanstvenih in strokovnih člankov v domačih in tujih revijah in avtorica sedmih strokovnih knjig.

Ima bogate praktične izkušnje z izobraževanjem odraslih, saj na tem področju deluje zelo intenzivno že več kot 20 let v okviru podjetja Planet GV, kjer strateško razvija vizijo managerskega in drugega poslovnega izobraževanja v Sloveniji.
Je strokovnjakinja za strateški management in karierni razvoj in vabljena predavateljica na domačih in tujih konferencah na področju različnih programov poslovnega izobraževanja kot je vodenje, timsko delo, umetnost posredovanja znanja, čustvena inteligentnost, interni marketing, načrtovanje kariere, identificiranje ključnih kadrov,…

 
mag. Robert Kržišnik

Izvajalec 2. in 3. modula

Univ. dipl. psih., ki ima za seboj dolgoletno prakso dela s skupinami ter individualnega terapevtskega in coachingškega dela s posamezniki in pari.

univ. dipl. psih., ima za seboj dolgoletno prakso dela s skupinami ter individualnega terapevtskega in coachingškega dela s posamezniki in pari. V tem času je za zelo širok spekter slušateljev vodil več kot 900 praktičnih delavnic in treningov, na katerih je poudarek na izkušenjskem učenju in treningu veščin ter na takojšnji povezavi teorije s prakso, zato so njegove delavnice pogosto kombinacija samoraziskovanja, urjenja veščin, moderiranega dela in mediacije.

Od leta 2000 se prvenstveno posveča vodenju delavnic za izboljševanje sodelovanja v organizacijskem okolju; od korporativnega sveta do izobraževalnega sektorja, zdravstvenih ustanov, nevladnih organizacij do mednarodnih konfliktnih zon. Dela tudi kot mediator in timski coach ter publicira v revijah HRM, Manager ter časniku Finance. Od novembra 2011 je Robert tudi prvi slovenski (in zaenkrat edini na celotnem področju bivše Jugoslavije) certificirani trener nenasilne komunikacije svetovne organizacije Centre for Nonviolent Communication, po dr. Marshallu Rosenbergu. Leta 2007 je bil izbran za slovenskega predavatelja leta. Je soavtor priročnika za ustvarjalno družinsko življenje Starši nove generacije.

 
dr. Aleksander Zadel

Izvajalec 4. in 5. modula

Doktor psihologije, zaposlen kot direktor Inštituta za osebni razvoj Corpus, Anima, Ratio. Soustanovil je kadrovsko agencijo Competo. Kot svetovalca ga najemajo domača in tuja podjetja, ki jim pomaga pri projektih razvoja tehnik vodenja, motivacije, kadrovske politike in razvoja osebnih ter managerskih potencialov zaposlenih.

 
dr. Franc Gider

Izvajalec 6. modula

Svetovalec z dolgoletno svetovalno prakso na področju stalnih izboljšav, inovativnosti in osebnostnega razvoja. V prostem času raziskuje duhovne razsežnosti človeka. V zadnjih petih letih se je intenzivno izobraževalna tem področju ter postal inštruktor tehnik Life Technology in Zhineng Qigong.

Svetovalec z dolgoletno svetovalno prakso na področju stalnih izboljšav, inovativnosti in osebnostnega razvoja. Praktične svetovalne in managerske izkušnje si je nabiral kot mladi raziskovalec na Institutu Jožef Stefan, vodja svetovalnih projektov v mednarodni korporaciji Deloitte, direktor Tehnološke agencije Slovenije (TIA), direktor lastnega svetovalnega podjetja Getas in vodja centra za kvaliteto življenja Zhigong Institut. Skupno je sodeloval na več kot 100 svetovalnih projektih v Sloveniji in tujini. Deluje na področju vitke proizvodnje (lean), sistemov stalnih izboljšav (six sigma, 20 ključev), razvoja zaposlenih in inovativnosti. Iz teh področij tudi predavana kot gostujoči predavatelj na Univerzi v Ljubljani, za različne organizacije in podjetja pa je izpeljal že več kot 100 različnih seminarjev in tečajev. Zanima ga predvsem razvoj - tehnološki in osebnostni. V prostem času raziskuje duhovne razsežnosti človeka. V zadnjih petih letih se je intenzivno izobraževal na tem področju ter postal inštruktor tehnik Life Technology in Zhineng Qigong.

Udeleženci po uspešno zaključeni akademiji pridobijo certifikat »Usposobljen vodja«.


Udeleženci po uspešno zaključeni akademiji pridobijo certifikat »Usposobljen vodja«.


DODATNA PRIDOBITEV - KNJIGA ZA SODOBNE VODJE

Udeleženci Akademije vodenja pridobite tudi knjigo AVTENTIČNO VODENJE v učeči se organizaciji,
avtorjev dr. Vlada Dimovskega, dr. Sandre Penger in Judite Peterlin, mag. posl. ved.

Kotizacija in prijava

Kotizacija vključuje knjigo Avtentično vodenje, delovno gradivo, zaključni izpit in okrepčila med odmori.


Na podlagi prijave vam bomo poslali račun, ki ga poravnate v navedenem plačilnem roku. Kotizacijo lahko poravnate tudi pred prejemom računa
na IBAN SI56 0292 1008 9918 850 (NLB d.d., Ljubljana), sklic na št. 3959-matična št. plačnika.

Lokacija

Udeleženci lahko v času poteka izobraževanja brezplačno parkirate na parkirišču pri Železniškem muzeju, Parmova 35.

Planet GV
5. nadstropje

Likozarjeva 3
1000 Ljubljana

Brezplačno parkiranje za udeležence izobraževanja!

Več informacij:

080 33 44

izobrazevanje@planetgv.si