Odličnost vodenja


od 20. septembra 2019

z zaključkom 6. decembra 2019

8.30–14.00


Ljubljana, Slovenija

Planet GV, Likozarjeva 3

POSTANITE ODLIČEN VODJA, obiščite Odličnost vodenja!

Šest O-jev za odlično vodenje

Organizacija

Dr. Tina Škerlj /25 let izkušenj/

1. delavnica: 20. september 2019

Na delavnici se boste naučili:

 • zakaj obstaja organizacija ter kaj in za koga dela,
 • kako se organizirati, da bo organizacija delovala čim bolj učinkovito in transparentno,
 • kako doseči, da bodo podrejeni sledili skupnim ciljem in bodo pri tem čim bolj motivirani.


Operativa

Dr. Danijela Brečko /25 let izkušenj/

2. delavnica: 27. september 2019

Na delavnici se boste naučili:

 • kako vzdrževati visoko motivacijo in zagotoviti sodelovanje v timu,
 • kako učinkovito delegirati naloge, domo čim bolj produktivni pri delu,
 • kako se lotiti kompleksnih problemov na inovativen in kreativen način.


ODNOSI

Jana Colnar /17 let izkušenj/

3. delavnica: 4. oktober 2019

Na delavnici se boste naučili:

 • kako komunicirati, da bomo lahko vzpostavili in vzdrževali dobre odnose s sodelavci, strankami in nadrejenimi,
 • kako s pomočjo povratne informacije zagotoviti učinkovitost pri delu in hkrati obdržati dobre medsebojne odnose,
 • kako motivirati sodelavce za doseganje ciljev.


  ODKLONI

  4. delavnica: 11. oktober 2019

  Na delavnici se boste naučili:

   • kako najti skupen jezik v primerih, ko so sogovorniki predaleč narazen po pogledih in vrednotah,
   • kako različnost med posamezniki preusmeriti v korist za organizacijo in s tem utrditi medosebne odnose,
   • kako sodelavce motivirati za spremembe in jih usposobiti, da bodo znali upravljati s spremembami.


   Orodja

   Dr. Franc Gider /25 let izkušenj/

   5. delavnica: 18. oktober 2019

   Na delavnici se boste naučili:

   • kako zagotoviti odlične rezultate z izboljševanjem poslovnih procesov,
   • kako doseči uspešnost projektov,
   • kako pripraviti in voditi sestanke, da bodo čim bolj učinkoviti.


   Osebnost

   Dr. Franc Gider

   6. delavnica: 25. oktober 2019

   Na delavnici se boste naučili:

   • kako motivirati sebe, da nam bo delo v veselje, ne v breme,
   • kako zagotoviti, da bomo v razpoložljivem času naredili vse, kar je potrebno za uspešnost posla,
   • kako uskladiti vse zahteve, ki jih pred nas postavlja sodoben način življenja.


   POGOVORI Z UDELEŽENCI: 8. in 29. november 2019


   Ocena

   ZAKLJUČNA DELAVNICA: 6. december 2019

   Potek delavnice:

   • Predstavitev zaključnih nalog
   • Podelitev certifikatov