Akademija kontrolinga

Kdaj?


5. in 12. november 2019


Ljubljana

Advico d.o.o., Koprska ulica 98

Pridobite celovito znanje na področju kontrolinga in spoznajte njegovo povezavo z računovodstvom

Kontroling nam na enostaven in pregleden način prikaže stanje podjetja na različnih področjih. Z analiziranjem in spremljanjem poslovanja lahko primerjamo trenutne rezultate z načrtovanimi, ter na podlagi teh sprejemamo strateške in operativne odločitve! Bolj kot bo kontroling učinkovit, bolj bo kakovostno upravljanje znotraj podjetja in večja bo odzivnost na spremembe!


Vendar, če hočemo podjetje uspešno razvijati, moramo najprej razumeti, kaj nam številke govorijo. Kvalitetne računovodske podlage so zato predpogoj za učinkovit kontroling sistem!


Pridobite znanje na področju kontrolinga, spoznajte, kaj je bistvo kontrolinga, kakšne so njegove prednosti in koristi, ter vpeljite znanje v prakso!


Akademija kontrolinga je sestavljena iz 4 modulov, dva potekata spomladi in dva jeseni. Vsak modul je zaključena vsebinska celota, tako da je možna udeležba na samo enem modulu.


10. april: Vsebinska analiza, kakovost podatkov in komunikacija

17. april: Planiranje, orodja in informacijska podpora

5. november: Računovodstvo - temelj kontrolinga

12. november: Posebnosti poročanja različnim deležnikom


Obiščite Akademijo kontrolinga


Obiščite Akademijo kontrolinga


10. april 2019

VSEBINSKA ANALIZA, KAKOVOST PODATKOV IN KOMUNIKACIJA

8.15-8.30

prihod, kava

8.30-10.00

Vsebinska analiza bilanc 1

mag. Melita Kolbezen, Advico d.o.o.

10.00-10.15

odmor s kavo

10.15-11.45

Praktična uporaba "benchmarkinga"

Jernej Česen, Outfit7 (Slovenian subsidiary Ekipa2 d. o. o.)

11.45-12.45

kosilo

12.45-14.15

Zagotavljanje kakovostnih podatkov za kontrolinške namene

mag. Melita Kolbezen, Advico d. o. o.

14.15-14.30

odmor s kavo

14.30-15.30

Komunikacija znotraj podjetja

mag. Peter Ribarič, Planet GV, d.o.o.

17. april 2019

PLANIRANJE, ORODJA IN INFORMACIJSKA PODPORA

8.15-8.30

prihod, kava

8.30-10.00

Vsebinska analiza bilanc 2

mag. Melita Kolbezen, Advico d.o.o.

10.00-10.15

odmor s kavo

10.15-11.45

Proces priprave plana poslovanja s poudarkom na denarnem toku - praktični primer

mag. Melita Kolbezen, Advico d.o.o.
11.45-12.45

kosilo

12.45-14.15

Različne povezave med računovodstvom, kontrolingom in revizijo

Polona Ribič, ACCA, pooblaščeni revizor; Advico d.o.o.

14.15-14.30

odmor s kavo

14.30-15.30

Kontroling in informacijska podpora

dr. Igor Korelič, Partner in CTO, Result, d.o.o.

5. november 2019

TEMELJ KONTROLINGA JE RAČUNOVODSTVO

8.15-8.30

prihod, kava

8.30-10.00

Način in namen priprave računovodskega pravilnika

mag. Melita Kolbezen, Advico d.o.o.
10.00-10.15

odmor s kavo

10.15-11.45

Pomen in način hitrega zaključevanja mesečnih, letnih računovodskih izkazov ob koncu leta

mag. Melita Kolbezen, Advico d.o.o.
11.45-12.45

kosilo

12.45-14.15

Bančni vidik informacij potrebnih pri odločitvah o novem financiranju in uresničevanju exit strategij

Janez Klančar, EOS KSI Upravljanje terjatev d.o.o.

Namen predavanja je predstaviti celostni pogled na informacije, ki jih bankirji potrebujejo za sprejemanje odločitev pri odobritvi novih financiranj in uresničevanju izhodnih strategij. Cilj celostne analize podjetja ni v zavrnitvi financiranja, ampak v tem da ponudi produkt po meri stranke in banke. Kritična analiza poslovnih izkazov je nujen pogoj, vendar le ta ne zadostuje za prikaz celotne slike potrebne za sprejem odločitve. Odločevalci zasledujejo le en osnovni cilj: “To je moj denar in hočem, da mi ga vrnete!” Informacije za odločanje morajo dati tudi odgovore na to kakšne so možnosti izhoda v primeru težav.

14.15-14.30

odmor s kavo

14.30-15.30

Proces priprave konsolidiranih računovodskih izkazov

mag. Melita Kolbezen, Advico d.o.o.


12. november 2019

POSEBNOSTI POROČANJA RAZLIČNIM DELEŽNIKOM

8.15-8.30

prihod, kava

8.30-10.00

Organizacijska in vsebinska umestitev kontrolinga v srednje podjetje

mag. Melita Kolbezen, Advico d.o.o.
10.00-10.15

odmor s kavo

10.15-11.45

Kontroling v praksi s poudarkom na poslovno-izidnih enotah

Irena (Debeljak) Ažbe, Intersport ISI d.o.o.
11.45-12.45

kosilo

12.45-14.15

Vpliv davkov na planiranje računovodskih izkazov in denarnih tokov

Polona Ribič, Advico d.o.o.

Namen predavanja je predstaviti celostni pogled na informacije, ki jih bankirji potrebujejo za sprejemanje odločitev pri odobritvi novih financiranj in uresničevanju izhodnih strategij. Cilj celostne analize podjetja ni v zavrnitvi financiranja, ampak v tem da ponudi produkt po meri stranke in banke. Kritična analiza poslovnih izkazov je nujen pogoj, vendar le ta ne zadostuje za prikaz celotne slike potrebne za sprejem odločitve. Odločevalci zasledujejo le en osnovni cilj: “To je moj denar in hočem, da mi ga vrnete!” Informacije za odločanje morajo dati tudi odgovore na to kakšne so možnosti izhoda v primeru težav.

14.15-14.30

odmor s kavo

14.30-15.30

Pogled od zunaj - analiza poslovanja podjetja

Karel Lipnik, Carolus Magnus, d.o.o.

Možna je udeležba na posameznem modulu!


Možna je udeležba na posameznem modulu!


Komu je akademija namenjena?


  • Vsem, ki delate v računovodstvu, kontrolingu in financah in bi radi nadgradili svoj način dela,
  • vsem, ki bi radi podrobneje spoznali in nadgradili znanje na področju poročanja, analiziranja,
    planiranja ter poznavanja procesov v podjetju in
  • vsem, ki še nimate vzpostavljenega kontrolinga in na tem področju potrebujete še dodatne izkušnje.Predavatelji

 
Mag. Melita Kolbezen

Advico d.o.o.

Melita Kolbezen je direktorica podjetja Advico d.o.o. Je magistra ekonomije z 20 letnimi izkušnjami s področja računovodstva in kontrolinga.

Več ...

Melita Kolbezen je direktorica podjetja Advico d.o.o. Je magistra ekonomije z 20 letnimi izkušnjami s področja računovodstva in kontrolinga. Vrsto let je delovala v skupini povezanih podjetij na različnih trgih, leta 2012 pa je ustanovila lastno podjetje za poslovno svetovanje Advico d.o.o. Je predavateljica na Slovenskem inštitutu za revizijo za pridobitev strokovnega naziva pooblaščeni revizor in članica usmerjevalnega odbora za podiplomski študij s področja financ in bančništva na Ekonomski fakulteti v Ljubljani.

 
mag. Peter Ribarič

izvršni direktor, Planet GV d.o.o.

Mag. Peter Ribarič je finančnik in analitik z več kot 20-letnimi delovnimi izkušnjami.

Več ...


Mag. Peter Ribarič je finančnik in analitik z več kot 20-letnimi delovnimi izkušnjami. Med drugim je v različnih slovenskih podjetjih opravljal funkcijo finančnega direktorja, direktorja družbe in člana uprave. Trenutno je mag. Ribarič izvršni direktor podjetja Planet GV d.o.o.Mag. Peter Ribarič je tudi soavtor prve slovenske knjige o obvladovanju tveganj ter diplomant Fakultete za računalništvo s področja umetne inteligence. 
Irena Debeljak Ažbe

Intersport ISI d.o.o.

Irena Ažbe je direktorica financ, računovodstva, kontrolinga in kadrov v družbi Intersport ISI, d.o.o. s kontrolingom se ukvarja že 18 let.

Več ...

Irena Ažbe je univerzitetni diplomirani ekonomist. S kontrolingom se ukvarja že 18 let, od tega ima 12 let delovnih izkušenj v sektorju kontrolinga in interne revizije v družbi Mercator, d.d. Zadnjih 6 let je zaposlena kot direktorica financ, računovodstva, kontrolinga in kadrov v družbi Intersport ISI, d.o.o., kjer je odgovorna tudi za pripadajočo funkcijo na vseh trgih, kjer deluje skupina Intersport (Hrvaška, Srbija, BiH, Črna gora).

 
Jernej Česen

Oufit7

Jernej Česen je vključen na področju strateških financ in računovodstva. Deloval je tudi kot eden od nosilcev prodaje O7. Trenutno deluje na projektu integracije z novim lastnikom.

Več ...

Jernej Česen je vključen na področju strateških financ in računovodstva. Deloval je tudi kot eden od nosilcev prodaje O7. Trenutno deluje na projektu integracije z novim lastnikom.

Pred prihodom v O7 je opravljal funkcijo direktorja Strateškega kontrolinga Skupine Mercator. V tem obdobju je vodil in sodeloval tudi na projektih skrbnih pregledov in vrednotenj v Sloveniji in tujini.

Ves čas deluje tudi kot samostojni poslovni svetovalec in predavatelj na različnih delavnicah in seminarjih v Sloveniji in tujini. Kot predavatelj sodeluje tudi z Ekonomsko Fakulteto na področju računovodstva in revizije.

 
Janez Klančar

EOS KSI Upravljanje terjatev d.o.o.

Janez Klančar je univerzitetni diplomirani ekonomist s področja bančništva in financ. S projektnim in finančnim kontrolingom se je v velikih gospodarskih družbah ukvarjal 8 let.

Več ...

Janez Klančar je univerzitetni diplomirani ekonomist s področja bančništva in financ. S projektnim in finančnim kontrolingom se je v velikih gospodarskih družbah ukvarjal 8 let. Poslovno pot je nadaljeval v bančništvu na področju Credit Risk Managementa. Bivši vodja oddelka prestrukturiranja problematičnih naložb v družbi Heta Asset Resolution, od aprila 2018 pa je izvrsni direktorza upravljanje korporativnih naložb v družbi EOS KSI Upravljanje terjatevd.o.o.

 
Karel Lipnik

Carolus Magnus, d.o.o.

Karel Lipnik je finančni analitik. Poslovno pot je v drugi polovici devetdesetih začel kot borzni posrednik in upravljalec premoženja in nadaljeval kot izvršni direktor družbe za upravljanje.

Več ...

Karel Lipnik je finančni analitik. Poslovno pot je v drugi polovici devetdesetih začel kot borzni posrednik in upravljalec premoženja in nadaljeval kot izvršni direktor družbe za upravljanje. Pred desetimi leti je ustanovil svoje podjetje Carolus Magnus, d.o.o. in se zadnjih deset let kot novinar in kolumnist ukvarja z analizami poslovanja podjetij in makroekonomskih dogajanj.

 
Polona Ribič

ACCA, pooblaščeni revizor; Advico d.o.o.

Polona Ribič je pooblaščena revizorka na Slovenskem inštitutu za revizijo ter članica mednarodnega združenja ACCA. Ima 10 letne izkušnje v reviziji, v eni izmed mednarodnih t.i. Big 4 družb ter izkušnje kot vodja računovodstva v mednarodni trgovski družbi. Svojo karierno pot nadaljuje v podjetju Advico d.o.o., kjer pokriva področje poslovnega svetovanja.

Polona Ribič je pooblaščena revizorka na Slovenskem inštitutu za revizijo ter članica mednarodnega združenja ACCA. Ima 10 letne izkušnje v reviziji, v eni izmed mednarodnih t.i. Big 4 družb ter izkušnje kot vodja računovodstva v mednarodni trgovski družbi. Svojo karierno pot nadaljuje v podjetju Advico d.o.o., kjer pokriva področje poslovnega svetovanja.

 
dr. Igor Korelič

Result, d.o.o.

Igor Korelič je tehnični direktor v družbi Result d.o.o., je doktor znanosti s področja managementa informacijskih sistemov.

Več ...

Igor Korelič je tehnični direktor v družbi Result d.o.o., je doktor znanosti s področja managementa informacijskih sistemov. S področjem poslovne inteligence se ukvarja že 12 let, pridobil je tudi mednarodni certifikat TDWI s področja poslovne inteligence. V zadnjih letih se ukvarja z arhitekturo in vodenjem projektov kompleksnih informacijskih sistemov, ki vključujejo v veliko primerih tudi podsistem in orodja za podporo finančnemu planiranju in kontrolingu. Ves čas pa tudi sodeluje z različnimi univerzitetnimi in višješolskimi organizacijami na področju sistemov za informacijsko podporo.

Kotizacija in prijava

Redna prijava na dva modula
450 €


Vključuje delovno gradivo, okrepčila med odmori in potrdilo o udeležbi.


Cena ne vključuje DDV.

Redna prijava na modul: Računovodstvo - temelj kontrolinga
250 €

Vključuje delovno gradivo, okrepčila med odmori in potrdilo o udeležbi.


Cena ne vključuje DDV.

Redna prijava na modul: Posebnosti poročanja različnim deležnikom
250 €

Vključuje delovno gradivo, okrepčila med odmori in potrdilo o udeležbi.


Cena ne vključuje DDV.

Povabite na akademijo tudi svoje sodelavce!

Ob prijavi dveh ali več oseb iz istega podjetja vam priznamo 5% popust na kotizacijo, ki velja ob prijavi.


Na podlagi prijave vam bomo poslali račun, ki ga poravnate v navedenem plačilnem roku. Plačilo lahko uredite tudi pred prejemom računa na IBAN SI56 0292 1008 9918 850 (Nova Ljubljanska banka, d. d., Ljubljana), sklic na št. 004327- matična št. plačnika.

Vsebinski partner akademije

Zaupajo nam:

Lokacija

Usposabljanje bo potekalo na sedežu podjetja Advico d.o.o.:


Koprska ulica 98
1000 Ljubljana


Parkiranje je na voljo v neposredni bližini podjetja.