ADMA SEMINAR
Čustveno opismenjevanje


25. september 2018

16.00–18.00


Planet GV, Likozarjeva 3, Ljubljana

Planet GV, Likozarjeva 3


ČUSTVENO OPISMENJEVANJE ZA POSLOVNE ASISTENTKE

Poslovna asistentka ima v poslovnem svetu in v podjetju pomembno vlogo. Je prva oseba s katero stopi v stik stranka in poslovni partnerji, je most mest med nadrejenim/šefom in svojimi sodelavci. Za uspešno opravljanje svojega dela potrebuje znanja in kompetence iz različnih področij. Eno od teh je vsekakor čustveno opismenjevanje. Dokazano je, da imajo ljudje, ki svoja čustva poznajo, jih znajo uravnavati in prepoznajo tudi čustva drugih ljudi ter spretno ravnajo z njimi, prednost na vseh življenjskih področjih, vključujoči tudi poslovni svet.


Delavnica je namenjena poslovnim asistentkam in vsem, ki želijo spoznati kako inteligentno ravnati s čustvi v medsebojnih odnosih in na delovnem mestu. Sposobnost razumevanja drugih ljudi in vedenja o tem, kaj jih spodbuja, kako delajo in kako je dobro sodelovati z njimi so značilnosti inteligence v medosebnih odnosih.


Cilj delavnice je usvojitev komunikacijskih kompetenc in še bolj razviti čut za kulturo ustnega poslovnega izražanja, reševanja problemov in medosebnih konfliktov. Posebno pozornost bomo namenili umetnosti poslušanja, saj je poslovna asistentka oseba, ki največ posluša in manj govori. Z osebo lahko komuniciramo, ko jo slišimo, poslušamo in jo razumemo. To pa ni vedno preprosto in lahko.


PROGRAM
Delavnica bo sestavljena iz teoretičnega dela - predavanje in diskusije, dela s vprašalnikom, predvsem pa aktivnega dela po skupinah in deljenja idej in izkušenj med udeleženkami.


Čustva

 • Kaj so čustva?
 • Anatomija čustev
 • Značilnost temeljnih čustev

Čustvena inteligenca

 • Kaj je čustvena inteligenca?
 • Čustvena pismenost
 • Prepoznavanje, razumevanje in obvladovanje čustev pri sebi in drugih
 • Empatija
 • Ustvarjanje učinkovitih medosebnih odnosov

Komunikacija s sodelavci, poslovnimi partnerji in nadrejenim

 • Konflikti in reševanje konfliktov
 • Aktivno poslušanje
 • Postavljanje pravih vprašanj
 • Verbalna/neverbalna komunikacija – govorica telesa


SEMINAR je za naročnike revije adma brezplačen!

V primeru neudeležbe na dogodku, brez pravočasne odjave, vam zaračunamo administrativne stroške 20€.

Niste naročnik revije ADMA, a bi se nam želeli pridružiti na delavnici?

Cena kotizacije znaša 80 € + DDV. Vse kar morate storiti je, da izpolnite spletni prijavni obrazec v nadaljevanju. Vabljeni!

PREDAVATELJICA

 
Milena Tuta

univ. dipl. pedagoginja, mediatorka, live coachinja

Milena Tuta je univerzitetna diplomirana pedagoginja in sociologinja kulture, zaposlena v šolstvu kot svetovalna delavka na nižji poklicni šoli in danes kot vzgojiteljica v vzgojno izobraževalnem zavodu. Njeno poslanstvo je vzgajanje in vodenje tako mladih kot tudi odraslih ljudi. Več ...

Po izobrazbi sem univerzitetna diplomirana pedagoginja in sociologinja kulture z opravljenim strokovnim izpitom za strokovne delavce na področju vzgoje in izobraževanja in opravljenim ravnateljskim izpitom.

V šolstvu sem kot svetovalna delavka na nižji poklicni šoli in danes kot vzgojiteljica v vzgojno izobraževalnem zavodu za mladostnike s čustveno vedenjskimi težavami zaposlena petnajst let, kar je terjalo od mene nenehno izpopolnjevanje in izobraževanje. V tem času sem si pridobila veliko izkušenj in veščin na področju reševanja medosebnih odnosov, specialno pedagoško izobrazbo za delo z mladostniki s posebnimi potrebami, zaključila sem osnovno usposabljanje za mediatorko in dobila naziv life coach po metodi clearinga. Izobražujem in izpopolnjujem se ves čas. Pri sebi in pri drugih nenehno iščem nove izzive in poti. Meni so izobraževanja pomagala postati boljši človek in mi odprla nove poti in mnoga vrata k drugačni medosebni komunikaciji in drugačni kulturi človeških odnosov.

Moje poslanstvo je vzgajanje in vodenje mladih in tudi odraslih ljudi. V ospredje je postavljeno delo z vedenjsko in čustveno težavno populacijo. V vzgojno-izobraževalnem zavodu se s svojimi izkušnjami in pozitivno energijo, skupaj s sodelavci trudimo nadoknaditi razvojne primanjkljaje, ki so nastali v kognitivnem, čustvenem in socialnem razvoju mladostnikov. Delam pa tudi z odraslimi. To so starši, učitelji, vzgojitelji in vsi tisti, ki si želijo osebnostno rasti in zoreti. Prepričana sem namreč, da je treba vzgajati odrasle. Otroci so le njihove podobe in jim sledijo.

Moje vloge v življenju so: hči, sestra dvojčica, mama, partnerka, sodelavka, vzgojiteljica, športnica, ŽENSKA. Sem zagovornica zdravih medosebnih odnosov in komplementarne transakcije, kjer je komunikacija neposredna in jasna in v njih ne najdemo prikritih motivov.

V svojem podarjenem življenju poskušam živeti zdravo z naravo. Prosti čas rada preživljam z družino, na sprehodu in teku v gozdu, na morju in v ukvarjanju z jogo. Izredno rada tudi berem, knjige mi dišijo, me bogatijo in so moje rešiteljice.

KOTIZACIJE IN PRIJAVA


Na podlagi prijave vam bomo poslali račun, ki ga poravnate v navedenem plačilnem roku. Kotizacijo lahko poravnate tudi pred prejemom računa
na IBAN SI56 0292 1008 9918 850 (Nova Ljubljanska banka, d.d., Ljubljana), sklic na št. 4294 - (matična št. plačnika).ORGANIZATOR SEMINARJA


LokacijaPlanet GV
Likozarjeva 3
Ljubljana, Slovenija


T: 080 33 44
E: izobrazevanje@planetgv.si


Planet GV