Psihologija pogovora


13. junij 2017

Od 9. do 16. ure


LJUBLJANA, Slovenija

Planet GV, Likozarjeva 3

Pogovor - hitra in učinkovita pot do rešitve problema!


Pooblaščenci za preprečevanje mobinga uporabljajo pogovor kot osnovno sredstvo pri izpolnjevanju svoje preventivne in svetovalne vloge. Način vodenja pogovora z domnevno žrtvijo je bistvenega pomena za njegovo delo kot tudi orodje, ki odloča o uspehu oziroma neuspehu izpolnjevanja teh vlog in je hkrati pokazatelj avtonomnosti ter suverenosti izpolnjevanja te funkcije.

Pogovor, ki ga pri svojem delu izvaja pooblaščenec za preprečevanje mobinga, poteka v zahtevnem okolju različnih pričakovanj in velike čustvene izpostavljenosti, zato v tej smeri razvijamo nove pristope in tehnike vodenja pogovora, ki tako pooblaščencu kot domnevni žrtvi omogočajo hitrejšo in učinkovitejšo pot do končne rešitve problema.


Delavnica je uvrščena v program stalnega strokovnega usposabljanja pooblaščencev za preprečevanje mobinga!

Delavnica je uvrščena v program stalnega strokovnega usposabljanja pooblaščencev za preprečevanje mobinga!

Pridobitve na delavnici

 • Seznanili se boste z glavnim namenom in cilji pogovora z domnevno žrtvijo
 • Ozavestili, razumeli in poglobili boste svojo vlogo, ki jo imate kot pooblaščenec za preprečevanje mobinga v pogovoru s domnevno žrtvijo
 • Pridobili boste znanja in veščine ustvarjanja dobrega stika in odnosa zaupanja
 • Pridobili boste praktične izkušnje komunikacijskih veščin kalibriranja, zrcaljenja, postavljanja vprašanj, poslušanja, povzemanja in sporočanja (usmerjanja, svetovanja, podpore, opolnomočenja)
 • Ozavestili boste štiri vrste komunikacijske naravnanosti ter ponotranjili ustrezno pozicijo
 • Dobili boste vpogled v pasti identifikacije, transfera in prevzemanja odgovornosti za druge ter osvoji tehnike centriranja

Program

 • Kakšen je namen in cilj pogovora med pooblaščencem in potencialno žrtvijo
 • Priprava in kako začeti pogovor
 • Kreiranje ustreznega komunikacijskega vzdušja
 • Moj sogovornik je vznemirjen in napet – kako ga lahko pomirim?
 • Kako si pridobim zaupanje v očeh sogovornika
 • Med poslušanjem, postavljanjem vprašanj in sporočanjem (razmerje 70:30)
 • Kakšna vprašanja postavljati in kako poslušati
 • Veščina intenzivnega aktivnega poslušanja v nasprotju od predisponiranja
 • Zrcaljenje, kalibriranje, povzemanje
 • Kaj mi lahko pove neverbalna komunikacija
 • Objektivnost - kako pravilno slišati in razumeti slišano
 • Referenčni okvir kot filter subjektivne realnosti
 • 4 komunikacijske pozicije v pogovoru
 • Kakšen naj bi bil ustrezen odnos pooblaščenca do sebe, potencialne žrtve in potencialnega storilca
 • Razlika med empatijo in metapatijo
 • Psihološka distanca do potencialne žrtve in njenega problema (reševanje, žrtvovanje, obsojanje, transfer, opolnomočenje)
 • Zaključevanje pogovora (povzetek dogovorjenega)
 • Dogovor za nov termin oz. preverjanje dogovorjenega
 • Razmejevanje odgovornosti ali kako ne nositi problemov drugih s seboj…

Delavnica za pooblaščence za preprečevanje mobinga in vse, ki vas tematika zanima v praksi!


Delavnica za pooblaščence za preprečevanje mobinga in vse, ki vas tematika zanima v praksi!


Pooblaščenci za preprečevanje mobinga – nadgradite svoje znanje!


Udeležba na delavnici vam prinaša 8 točk po sistemu stalnega strokovnega usposabljanja pooblaščencev za preprečevanje mobinga!


Pregled programov
stalnega usposabljanja pooblaščencev za preprečevanje mobinga v letu 2017:

 • 30. maja in 2. junija 2017 – Usposabljanje pooblaščencev za preprečevanje mobinga
 • 21. septembra in 4. oktobra 2017 – Usposabljanje pooblaščence za preprečevanje II. (nadaljevalni tečaj)
 • 13. novembra 2017 – delavnica Reševanje konfliktov
 • 30. novembra in 6. decembra 2017 - Usposabljanje pooblaščencev za preprečevanje mobinga

Predavateljica

 
mag. Franka Bertoncelj

Magistrica psiholoških znanosti

Ima večletne izkušnje na področju organizacijske psihologije in je samostojna svetovalka za izbiro, razvoj ter izobraževanje zaposlenih. Vodi delavnice, treninge in coaching za vodje ter zaposlene, sodeluje z organizacijami pri izvedbi organizacijskih ter tržnih raziskav, ukvarja pa se tudi z individualnim psihološkim svetovanjem.

Uporablja pretežno metode transakcijske analize, vedenjsko-kognitivni pristop in nove principe pozitivne psihologije.

Kotizacija in prijava

Na podlagi prijave vam bomo poslali račun, ki ga poravnate v navedenem plačilnem roku. Kotizacijo lahko poravnate tudi pred prejemom računa na IBAN SI56 0292 1008 9918 850 (NLB, d. d. Ljubljana), sklic na št. 4135 matična št. plačnika.

Lokacija

Planet GV

Likozarjeva 3
1000 Ljubljana


T: 080 33 44
E: izobrazevanje@planetgv.si