Zlati kamen

Nagrado Zlati kamen podeljujemo razvojno najbolj prodorni občini: torej tisti, ki zaradi svoje razvojne, v prihodnost in v dobro vseh občanov usmerjene dejavnosti pomeni primer dobre prakse in zgled za ostale. Nagrado podeljujemo letno, prvič pa smo jo podelili leta 2012.


Nagrado podeljujemo na tradicionalnih Dnevih občin in srečanju županov, ki je v slovenski javnosti najbolj odmevno strokovno srečanje na področju lokalne samouprave z udeležbo preko 150 najvišjih predstavnikov lokalne skupnosti, predstavnikov gospodarstva kot tudi vladnih predstavnikov.


Razvojno najbolj prodorne občine po letih


Leto Nagrajena občina
2018 Občina Kočevje
2017 Občina Podčetrtek
2016 Mestna občina Ljubljana
2015 Občina Šentrupert
2014 Občina Škofja Loka
2013 Občina Postojna
2012 Občina Idrija


Metodologija izbora

Proces analize občin poteka v več fazah. Vključuje pregled kvantitativnih kazalnikov, ki so vključeni v indeks ISSO. Naslednji korak je kvalitativna analiza občin, kjer razčlenjujemo vrsto »mehkih« dejavnikov od razvitosti strateškega upravljanja občine, prek transparentnosti delovanja uprave do vključenosti občanov v sprejemanje temeljnih odločitev in aktivnosti lokalne skupnosti na različnih področjih, pomembnih za kakovost življenja v kraju. V zadnji fazi vsebinsko pregledamo ključne projekte občine. Ta široka slika, ki zajema zelo različne aspekte, je osnova za selekcijo 12 kandidatov, ki pridejo v ožji izbor.


Pri razvoju metodologije nam je tesno stal ob strani Strokovni svet, ki ima odločilno vlogo tudi v procesu izbire zmagovalca. V svetu je več kot deset članov, zastopajo različne stroke, prihajajo pa iz treh slovenskih univerz (Univerza v Ljubljani, Univerza v Mariboru in Univerza na Primorskem), ene italijanske (Univerza v Trstu) in iz podjetij. Predsednica Strokovnega sveta je dr. Vesna Mikolič iz Znanstvenega raziskovalnega središča v Kopru.


Regionalni izbori

Novost leta 2015 so izbori po regijah. Slovenijo smo razdelili posebej zaradi izbire na štiri regije. V vsaki izberemo med tremi kandidatkami iz regije zmagovalno občino v regiji. Štiri regionalne zmagovalke so finalistke za izbor za nacionalno nagrado Zlati kamen.


Certifikati

Certifikat lahko pridobijo občine, ki sodijo po skupni vrednosti sestavljenega indeksa v zgornjo tretjino med vsemi občinami v Sloveniji. S tem se uradno potrjuje, da ponujajo prebivalcem kakovostno raven življenja, torej jih odlikuje solidna in uravnotežena stopnja doseženega razvoja. Srebrni certifikat je namenjen občinam, ki želijo razvijati in certificirati posamezno področje.


Spletna stran projekta Zlati kamen