Najboljše strokovno delo s področja administracije in managementa

IZBOR ZA NAJBOLJŠE STROKOVNO DELO S PODROČJA ADMINISTRACIJE IN MANAGEMENTA


Podjetje Planet GV že od leta 2002 podeljuje priznanje za najboljše strokovno delo, do sedaj s področja poslovnih asistentov, sekretarjev, vodij pisarn in tajnic, od letos naprej širše, s področja administracije in managementa. Področje dela in poklici se vsako leto širijo, cilj naših prizadevanj za razvoj poklicev pa se v 13 letih ni spremenil: želimo spodbujati rast posameznika, da bo kos vse bolj odgovornim nalogam, opremiti ga z znanjem, s katerim bo samozavestno premagoval poslovne izzive, ter skrbeti za razvoj stroke, ki se skozi čas korenito spreminja. Prav tem spremembam smo prilagodili tudi dogodke ADMA, na katerih smo tematike strnili v dve veliki področji – ADministracijo in MAnagement ter tako uspeli pomagati pri dvigu pomena omenjenih poklicev.


Kdo se lahko prijavi na razpis?

K prijavi na razpis za strokovna dela ste vabljeni vsi z diplomskim ali magistrskim delom s področja administracije in managementa, ki ste ga dokončali v letih 2014 in 2015. Strokovne naloge naj vsebujejo teme, ki pripomorejo k boljši učinkovitosti, višji produktivnosti, komunikaciji ali odnosom. Predpogoj za prijavo je, da še niste sodelovali na razpisu v preteklih letih, da delujete na področju pisarniškega poslovanja oz. če ste študent, da je vsebina vašega strokovnega dela podkrepljena z vsebino, ki nadgrajuje delo poklicev s področij administracije in managementa, in imate namen iskati zaposlitev z omenjenih področij. Na razpis lahko svoje diplomsko ali magistrsko delo prijavite sami ali pa vas prijavi šola, na kateri ste zaključili izobraževanje. Vsekakor pa vas vabimo, da k sodelovanju povabite sodelavce in kolege.


Prejeta strokovna dela bo pregledala strokovna žirija, ki jo v 2015 sestavljajo: Peter Ribarič, izvršni direktor Planet GV, Maja Osrajnik, vodja projektov v podjetju Planet GV, Dušan Matičič, urednik revije ADMA in Suzi Asfour, predsednica Zveze klubov tajnic in poslovnih sekretarjev Slovenije ter poslovna asistentka/tajnica leta v katerem je razpis aktualen.

Strokovna žirija bo dela ocenjevala po štirih merilih:

1.) uporabnost rezultatov,

2.) reševanje konkretne problematike,

3.) uporabnost rezultatov in obravnavane tematike za razvoj dela s področja administracije in managementa,

4.) inovativnost v pristopu k delu na področju administracije in managementa.


Zakaj bi se prijavili?

Ker želimo, da vaša dela ne ostanejo zgolj pozabljene ideje na knjižni polici, vas vabimo, da se prijavite na izbor in se potegujete za priznanje, s katerim boste lažje širili vaše znanje strokovni javnosti. Priznanje za najboljše strokovno delo s področja administracije in managementa vam bo pomagalo pri uspešnem mreženju v stroki in prineslo nove možnosti v razvoju vaše poslovne poti.


Seveda pa priznanje prinaša tudi privlačne nagrade, s katerimi boste lahko še dodatno nadgradili svoje znanje. Prvi trije na izboru uvrščeni bodo prejeli priznanja za najboljše strokovno delo Adma, avtorja najbolje ocenjenega strokovnega dela čaka brezplačna udeležba na izobraževalnih dogodkih Planet GV, enoletna naročnina na revijo ADMA ter strokovne knjige, ki jih izdaja podjetje Planet GV v skupni vrednosti 1000 €. Veljavnost bona za koriščenje storitev Planet GV je 1 leto, torej do 12. novembra 2016.
Poleg omenjenih nagrad v skupni vrednosti tisoč evrov pa vas bomo povabili še k sodelovanju v obliki javnega nastopa na enem izmed dogodkov ADMA.

Prvih deset najbolje uvrščenih bo prejelo certifikat Adma, znak odličnosti in uspešnosti strokovnega dela.

Nagrado bo prejela tudi fakultata katere največ študentov se je uvrstilo med najboljše!


Certifikat Adma

Prvih deset (v letu 2015 prva tretjina) bo prejelo certifikat Najboljše strokovno delo Adma, znak odličnosti strokovnega dela, s katerim se boste lahko predstavili v svojih predstavitvah in življenjepisih. Certifikat Adma predstavlja dodano vrednost ob iskanju novih priložnosti in zaposlitve, saj kaže na uspeh in proaktivnost.

Kdo v letu 2015 je prejel priznanje in kdo certifikat si lahko preberete na dnu strani.Rok za prijavo:

Izbor v letu 2016 ne bo izveden.


Podelitev priznanj:

Priznanja podelimo na jesenskem posvetu ADMAPODELITEV PRIZNANJ ZA NAJBOLJŠE STROKOVNO DELO ADMA 2015

Na razpis v letu 2015 se je prijavilo štirideset kandidatov iz 8 izobraževalnih ustanov. Podelitev priznanj je v letu 2015 potekala v sklopu 21. Jesenskega posveta, 12. novembra v Laškem.


Priznanje za najboljše strokovno delo so prejeli:


1. mesto: ALENKA DUŠAK, Ekonomska fakulteta Ljubljana.

Magistrsko delo: Merjenje uspešnosti poslovanja v muzeju s pomočjo uravnoteženega sistema kazalnikov

2. mesto: URŠKA VALENČIČ, Ekonomska fakulteta Ljubljana.

Magistrsko delo: Vpliv komunikacije, nadzora pri delu in kazni na zavzetost in kršitve pri delu

3. mesto: BORIS CERGOL, Fakulteta za Management Koper.

Diplomsko delo: Izdelava koncepta korporativnega vodenja B2B-projektov


Iz leve: Peter Ribarič, Urška Valenčič, Boris Cergol, Suzi Asfour, Klavdija Dovečer


Certifikat ADMA, Najboljše strokovno delo s področja administracije in managementa so prejeli (a-ž):


Dejan Blagonja

Fakulteta za management Koper

Pomen prototipiranja v razvoju novih izdelkov ali storitev

Klemen Bončina

Fakulteta za management Koper

Pomen zunanjega izvajanja dejavnosti pri snovanju razvojne politike organizacije

Boris Cergol

Fakulteta za management Koper

Izdelava koncepta korporativnega vodenja b2b-projektov

Alenka Dušak

Ekonomska fakulteta Ljubljana

Merjenje uspešnosti poslovanja v muzeju s pomočjo uravnoteženega sistema kazalnikov

Miha Farkaš

Ekonomsko-poslovna fakulteta Maribor

Organizacija kompleksnih projektov športnih prireditev

Irena Gašperlin

Fakulteta za management Koper

Večkriterijsko odločanje v managementu

Marija Gale

FUDŠ Nova gorica

Medkulturne kompetence v projektnem menedžmentu

Nena Jenko

Višja strokovna šola BB Kranj

Osebnostne lastnosti in uspešnost pri delu

Mateja Kalan

Fakulteta za management Koper

Analiza organizacije po modelu Mckinsey 7S

Eneja Sila

Fakulteta za management Koper

Zadovoljstvo zaposlenih kot vodilo k uspešnosti podjetja: primer transportno-logističnega podjetja

Metoda Šoba

Fakulteta za management Koper

Vpliv variabilnega dela finančnega nagrajevanja na motivacijo

Vesna Šmerc

Ekonomska fakulteta Ljubljana

Posebnosti obvladovanja uspešnosti poslovanja v neprofitnih organizacijah na primeru dobrodelne organizacije

Urška Valenčič

Ekonomska fakulteta Ljubljana

Vpliv komunikacije, nadzora pri delu in kazni na zavzetost in kršitve pri deluPriznanje za najbolje uvrščeno fakulteto je v letu 2015 prejela Fakulteta za Management, Univerza na Primorskem.Na izboru so sodelovali študentje osmih izobraževalnih ustanov:Hvala vsem in čestitke vsem nagrajencem!