Poslovna asistentka / Tajnica leta 2017
Dobitnica priznanja Poslovna asistentka/tajnica leta 2017 je Aleksandra Maslarić iz podjetja Krka d. d., Novo mesto.


Na kongresu ADMA 2017 smo podelili priznanje Poslovna asistentka/tajnica leta 2017. Planet GV in Zveza klubov tajnic in poslovnih sekretarjev Slovenije sta priznanje podelila že 21. leto zapored, Poslovna asistentka/tajnica leta 2017 pa je postala Aleksandra Maslarić iz novomeške Krke. Drugo mesto na izboru je osvojila Mateja Marc in Šolskega centra Nova Gorica, tretje pa Marija Rojič iz Perutnine Ptuj.


Izbor Poslovna asistentka/tajnica leta 2018

Izbor poteka v organizaciji podjetja Planet GV in Zveze klubov tajnic in poslovnih sekretarjev Slovenije. Prijava na izbor je brezplačna, izbirali bomo med vsemi poslovnimi asistenti, tajnicami, poslovnimi sekretarji in vodji pisarn, ki so se bodo na izbor prijavili do 20. marca 2018.


Razpisni pogoji


Za nagrado se lahko poteguje vsak, ki izpolnjuje razpisne pogoje:

 • najmanj VI. stopnja izobrazbe in najmanj 5 let delovnih izkušenj ali V. stopnja in 10 let delovnih izkušenj na delovnem mestu poslovni asistent, sekretar, vodja pisarne ali tajnica ter drugih sorodnih poklicih iz področja administracije in managementa;
 • znanje vsaj enega tujega jezika;
 • poznavanje dela z osebnim računalnikom in programi za pisarniško poslovanje;
 • širša razgledanost, poznavanje bontona in poslovnega protokola, obvladovanje pisne in ustne komunikacije ter javnega nastopanja.

Kandidatke in kandidati:

 • se prijavijo sami,
 • jih prijavi vodstvo iz organizacije kandidatke,
 • jih prijavijo sodelavec iz organizacije kandidatke ali
 • jih predlaga organizator izbora.

Za naziv se ne morejo potegovati: dosedanje prejemnice naziva poslovne asistentke/tajnice leta, članice upravnega odbora Zveze klubov tajnic in poslovnih sekretarjev Slovenije v času njihovega mandata v upravnem odboru in zaposleni v družbi Planet GV.


Prijava na izbor


Prijavi se lahko vsak, ki izpolnjuje pogoje za prijavo, tako, da prijavo posreduje na e-poštni naslov: izbor@planetgv.si.

Prijava mora vsebovati:


 1. Življenjepis, ki naj vsebuje naziv trenutnega delovnega mesta, formalno izobrazbo ter ostala opravljena usposabljanja in izobraževanja, delovne izkušnje s področja poslovne administracije in pisarniškega poslovanja ter povezanih področij, ter izkušnje in znanja z drugih poslovnih področij.
 2. Navedbo in opis projektov s področja pisarniškega poslovanja in poslovne administracije, ki jih je kandidat vodil oz. v njih sodeloval, s poudarkom na zadnjih 12 mesecih.
 3. Opis predstavitve pomena trenutnega delovnega mesta kandidata, za uspeh oddelka oz. organizacije, v kateri je zaposlen.
 4. Pogled na vlogo področja poslovne administracije in pisarniškega poslovanja v prihodnosti.

Prijave zbiramo do 20. Marca 2018.


Ocenjevanje prijav in potek izbora


Merila za ocenjevanje prijav so:


 1. Ocena življenjepisa (20 točk).
 2. Ocena predstavitve projektov s področja poslovne administracije in pisarniškega poslovanja (20 točk).
 3. Ocena predstavitve pomena delovnega mesta za uspeh oddelka oziroma organizacije (10 točk).
 4. Ocena predstavitve vloge poslovnega področja v prihodnosti (10 točk).

Prijave bo ocenila strokovna komisija. Prijava kandidata / kandidatke lahko doseže največ 60 točk. Prvih pet prijav po številu doseženih toč bomo povabili v drugi krog. Med njimi bomo izbrali tri finaliste in prejemnico / prejemnika naziva Poslovna asistentka / Tajnica leta.


Drugi krog bo izveden 21. aprila, ko bomo finalistke povabili v prostore Planeta GV.


V drugem krogu se bodo kandidatke preizkusile v obvladovanju komunikacijskih veščin pred strokovno komisijo, ki bo z vsemi polfinalisti opravila 10-minutni pogovor, sestavljen iz:

 • kratke osebne predstavitve,
 • kratke predstavitve organizacije, v kateri dela,
 • njegovega/njenega mnenja o vlogi in razvoju poklica.

Kandidatke lahko v drugem krogu prejmejo do 40 točk, ki se prištejejo točkam za oceno prijave. Najboljše tri bomo razglasili v okviru kongresa ADMA.


Organizator si v primeru višje sile pridržuje pravico do spremembe vsebine projekta, spremembe datuma in lokacije zaključnega dogodka ter do odpovedi dogodka.


Nagrada


Prvo uvrščeni kandidat (kandidatka) bo prejel naziv poslovna asistentka/tajnica leta, brezplačno udeležbo na kongresu ADMA in zlati znak Zveze klubov tajnic in poslovnih sekretarjev. Vsem prvim trem uvrščenim bomo podelili priznanja in brezplačno tridnevno udeležbo na kongresu ADMA.


Časovnica


20. marec 2018 – zadnji dan za oddajo prijave

6. april 2018 – rezultati prvega kroga in povabilo v drugi krog

21. april – preizkus komunikacijskih veščin za najboljših pet
17. maj – svečana razglasitev na kongresu ADMA 2018 v Portorožu


V strokovni komisiji za izbor poslovne asistentke/tajnice leta se veselimo prijav.

Za dodatna vprašanja pišite na revija@adma.si.PRIJAVA


Dosedanje nagrajenke


Leto

Nagrajenka

2017

2016
Aleksandra Maslarić (NM)

Jasmina Alić (LJ)

2015

Klavdija Dovečer (CE)

2014

Martina Razdevšek (SG)

2013

Tanja Vogrinec (MB)

2012

Vildana Kralj (LJ)

2011

Lucija Koštomaj (CE)

2010

Natalia Zorko (MB)

2009

Gordana Rainer (LJ)

2008

Betka Štefanič Strojin (NM)

2007

Olga Gorkič (LJ)

2006

Polona Lah (MB)

2005

Suzi Asfour (MB)

2004

Miryema Žagar (LJ)

2003

Tanja Sever (MB)

2002

Eda Glišović (KP)

2001

Jožica Trobec Gračanin (LJ)

2000

Tatjana Regent (LJ)

1999

Vesna Koren (LJ)

1997

Marta Pikalo (SG)

1996

Maja Verovnik (LJ)