Komunikacijska odličnost ADMA


»First impressions, you know, often go a long way.«
Charles Dickens


IZBOR KOMUNIKACIJSKA ODLIČNOST ADMA


Charles Dickens je že v 19. stoletju vedel, da lepa beseda lepo mesto najde, to pa je še posebej pomembno pri delu tajnic, poslovnih sekretarjev in vodij pisarn, ki so najpogosteje prvi stik s podjetjem, v katerem delajo, najsi po telefonu, osebno ali elektronski pošti.

V podjetju Planet GV se zavedamo, kako pomembna je za podjetje komunikacija s potencialnimi strankami, investitorji ali poslovnimi partnerji, zato želimo pokazati, da so tajnice, poslovni sekretarji in vodje pisarn prva bojna linija v širjenju »dobrega glasu« podjetja. S tem namenom že od leta 2007 podeljujemo priznanje za komunikacijsko

odličnost v poslovni asistenci.

Priznanje bomo podelili poslovnemu asistentu, sekretarju, vodji pisarne ali tajnici, ki mu najbolje uspeva odražati poslanstvo podjetja, v katerem dela, njegove izdelke, storitve, stališča in protokol obnašanja podjetja. Osnova teh znanj so dobre komunikacijske veščine. Zaposleni v »prvi bojni liniji« podjetja se morajo znajti v prijetnih in neprijetnih situacijah, njihova naloga pa je svojemu sogovorniku pomagati in mu predstaviti prednosti, ki jih lahko pričakuje v nadaljnjem sodelovanju s podjetjem.
Pomen komunikacije v poslovnem svetu je izjemen in v času neprestane povezanosti, v zadnjih letih tudi prek socialnih omrežij in drugje po spletu ter elektronski komunikaciji, bomo nagrado podelili tistim, ki znajo svojo komunikacijsko odličnost uporabiti v prid podjetju, ki ga predstavljajo.


Kdo se lahko prijavi

Na razpis za priznanje za komunikacijsko odličnost v poslovni asistenci ste vabljeni poslovni asistenti, sekretarji, vodje pisarn in tajnice, ki si želite pokazati, da so vaše komunikacijske veščine odlične in so eden ključnih temeljev delovanja podjetja. Na razpis se lahko prijavite sami, lahko pa vas predlagajo tudi drugi, a se morate s prijavo strinjati. Strokovna komisija bo ocenila prijavljene kandidate s pomočjo metode "skrivnega nakupa", kjer bo upoštevanih več kriterijev:

1.) odzivnost – kako hitro se je klicana oseba odzvala,

2.) pozdrav – kako je klicana oseba pozdravila,

3.) razpoloženje – kakšne volje je bila klicana oseba,

4.) nagovor stranke – kako je klicana oseba nagovorila stranko,

5.) poslušanje – ali je klicana oseba poslušala, ne da bi prekinjala,

6.) spoznavanje potreb stranke – v kolikšni meri je klicana oseba skušala odkriti dejanske potrebe in želje klicatelja in jih povezati z dejavnostjo podjetja.


Na razpis se ne morejo prijaviti prejemniki nagrad in priznanj preteklih izborov komunikacijska odličnost, članice upravnega odbora Zveze klubov tajnic in poslovnih sekretarjev Slovenije v času njihovega mandata v upravnem odboru in zaposleni v družbi Planet GV.


Zakaj bi se prijavili?

Ker želimo, da vaš dober glas ne bo preslišan. Naj vaše komunikacijske sposobnosti prepoznajo tudi vaši kolegi in strokovnjaki s področja administracije in managementa.

Vsekakor vam bo priznanje za komunikacijsko odličnost v poslovni asistenci pomagalo pri uspešnem mreženju v stroki in prineslo nove možnosti v razvoju vaše poslovne poti. Seveda pa priznanje prinaša tudi privlačne nagrade, s katerimi boste lahko še dodatno nadgradili svoje znanje. Čaka vas brezplačna udeležba na izobraževalnih dogodkih podjetja Planet GV, enoletna naročnina na revijo ADMA ter strokovne knjige, ki jih izdaja podjetje Planet GV. Veljavnost bona na storitve Planet GV je 1 leto.


Rok za prijavo: 30. 9. 2016


Podelitev priznanj:

Priznanja bomo podelili na 22. jesenskem posvetu ADMA, ki bo novembra 2016.


Prijava na izbor v letu 2016PODELITEV PRIZNANJA KOMUNIKACIJSKA ODLIČNOST ADMA V LETU 2015

Priznanja za komunikacijsko odličnost smo podelili v sklopu 21. Jesenskega posveta Adma, 12. novembra v Laškem.


Priznanja za komunikacijsko odličnost so v letu 2015 prejele:


1. mesto: Alenka Lokovšek, VALJI d.o.o. Štore

2. mesto: Špela Manfreda, Mestna uprava mestne občine Ljubljana

3. mesto: Majda Tomažin, Osnovna šola Poljane nad Škofjo Loko


Čestitke nagrajenkam!


Na fotografiji iz leve: Peter Ribarič, Mojca Vidmar, ki je prevzela nagrado sodelavke Špele Manfreda, Majda Tomažin, Alenka Lokovšek, Klavdija Dovečer in Suzi AsfourPrijavnica na izbor Komunikacijska odličnost ADMA