Kadrovski up leta
Kadrovski up leta 2017:

mag. Alenka Brod z magistrskim delom
"Vloga srednjega managementa v procesu organizacijskih sprememb"

Magistrsko delo je bilo opravljeno v sklopu magistrskega (znanstvenega) študijskega programa Management na Fakulteti za management, Univerza na Primorskem pod mentorstvom doc. dr. Klemna Široka.Najboljša znanstveno-raziskovalna dela s področja kadrovskega managementa


Kadrovski up leta je priznanje za najboljša znanstveno-raziskovalna dela s področja kadrovskega managementa. Na razpisu lahko sodelujejo vsa diplomska, magistrska in doktorska dela, ki se lotevajo izzivov kadrovskega managementa; bodisi, da preučujejo kariere, strateške vloge kadrovskega managementa, elemente, ki vplivajo na uspešnost kadrovske funkcije, merjenje dodane vrednosti kadrovske funkcije oziroma preučujejo in razvijajo sodobne pristope kadrovske funkcije.


Strokovna dela se ocenjujejo po naslednjih merilih:


    • aktualnost obravnavane tematike za razvoj kadrovskega managementa
    • inovativnost problemskega in metodološkega pristopa k obravnavani tematiki
    • interpretacija rešitev in predlogov za nadaljnji razvoj obravnave tematike/področja
    • uporabnost rezultatov v praksi.

S priznanjem si prizadevamo soustvarjati kadrovsko prihodnost. Podeljujemo ga na Slovenskem kadrovskem kongresu.