Kadrovski up leta
KADROVSKI UP 2018


Mag. Neža Prelog
z magistrskim delom Vloga starostnega razlikovanja pri deljenju znanja zaposlenih

Magistrsko delo je bilo opravljeno na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani
v sklopu programa Psihologijapod mentorstvom dr. Eve Boštjančič.


Postanite Kadrovski up 2018!
Najboljša znanstveno-raziskovalna dela s področja kadrovskega managementa

Kadrovski up leta je priznanje za najboljša znanstveno-raziskovalna dela s področja kadrovskega managementa. Na razpisu lahko sodelujejo vsa diplomska, magistrska in doktorska dela, ki se lotevajo izzivov kadrovskega managementa; bodisi, da preučujejo kariere, strateške vloge kadrovskega managementa, elemente, ki vplivajo na uspešnost kadrovske funkcije, merjenje dodane vrednosti kadrovske funkcije oziroma preučujejo in razvijajo sodobne pristope kadrovske funkcije.S priznanjem si prizadevamo soustvarjati kadrovsko prihodnost.


Merila za izbor


Kdo lahko sodeluje na razpisu:

Vsi, ki

 • ste mlajši od 28 let
 • ste uspešno diplomirali, magistrirali ali doktorirali po 1.1. 2017
 • s svojim delom še niste kandidirali na tem ali podobnem razpisu
 • v istem letu niste bili nominirani za Kadrovskega managerja leta

Kdo lahko prijavi delo:

 • avtor dela (samo prijava)
 • izobraževalna institucija, kjer je bilo delo opravljeno
 • organizacija, v kateri je zaposlen avtor dela
 • drug posameznik s privoljenjem avtorja dela

Strokovna dela se ocenjujejo po naslednjih merilih:

 • aktualnost obravnavane tematike za razvoj kadrovskega managementa
 • inovativnost problemskega in metodološkega pristopa k obravnavani tematiki
 • interpretacija rešitev in predlogov za nadaljnji razvoj obravnave tematike/področja
 • uporabnost rezultatov v praksi.

Slovesna razglasitev Kadrovskega upa je na Slovenskem kadrovskem kongresu, osrednjem in največjem dogodku za kadrovske in HR managerje v Portorožu. Letos bo kongres potekal 16. in 17. aprila 2018. Več informacij: www.skkongres.si.

Nagrade


 • 3 nominiranci prejmejo povabilo in brezplačno udeležbo na Slovenskem kadrovskem kongresu 2018
 • zmagovalec prejme priznanje in enoletno brezplačno naročnino na revijo HR&M
Prijava

Izpolnite online obrazec za prijavo (tukaj) in oddajte priloge na e-naslov monika.zalokar@planetgv.si.

Podrobnejše informacije o prijavi na razpis dobite na tel.: 01/30 94 416 ali pošljite vprašanje na e-naslov: monika.zalokar@planetgv.si.


POMEMBNI DATUMI:

 • Rok za prijavo: 16. marec 2018
 • Obvestilo o izboru: 30. marec 2018
 • Podelitev priznanj: 16. april 2018
Kadrovski up leta 2017:

mag. Alenka Brod z magistrskim delom
"Vloga srednjega managementa v procesu organizacijskih sprememb"

Magistrsko delo je bilo opravljeno v sklopu magistrskega (znanstvenega) študijskega programa Management na Fakulteti za management, Univerza na Primorskem pod mentorstvom doc. dr. Klemna Široka.