Kadrovski manager leta

Postanite kadrovski manager leta 2018,
naj vaši dosežki na kadrovskem področju ne ostanejo skriti!


Vabimo vas k prijavi za prestižno priznanje na področju kadrovskega managementa v Slovenije!


Kadrovski manager leta je je prestižno priznanje na področju kadrovskega managementa v Sloveniji , ki ga podeljujejo Slovenska kadrovska zveza, Združenje Manager in Planet GV, najbolj zaslužnemu slovenskemu kadrovskemu managerju oz. managerki za odličnost delovanja na kadrovskem področju. S priznanjem želimo izboljšati ugled kadrovske funkcije in poskrbeti za večjo vplivnost kadrovskih managerjev.


Merila za izbor so osredotočena tako na dosežke posameznika kot tudi na dosežke organizacije, v kateri je zaposlen kadrovski manager.


Priznanje podeljujemo vsako leto na osrednjem dogodku za kadrovske in HR strokovnjake, Slovenskem kadrovskem kongresu, ki bo letos potekal 16. in 17. aprila 2018, v Portorožu. Več informacij: www.skkongres.si

Merila za izbor Kadrovskega managerja leta


Na izbor lahko kandidata – kadrovskega managerja prijavite
:

 • predsedniki, člani uprav in direktorji organizacij,
 • kadrovski in HRM strokovnjaki,
 • sodelavci na kadrovskem področju,
 • zveza in društva za kadrovsko dejavnost in organizacije, ki delujejo na kadrovskem področju.


Osnovni pogoji, ki jih mora izpolnjevati prijavljeni kandidat, so:

 • neposredno podrejen direktorju, predsedniku ali članu uprave,
 • najmanj tri leta uspešnega dela na kadrovskem področju v isti organizaciji,
 • še ni prejel priznanja Kadrovski manager leta,
 • deluje v skladu s standardi in kodeksom etike kadrovskih delavcev.

Merila, ki nas bodo vodila pri izbiranju kadrovskega managerja leta:

 • promocija kadrovskega poslanstva in kadrovske stroke navzven in navznoter (vpliv v organizaciji in izven nje, delovanje v društvih, nagrade in priznanja za kadrovsko delo, avtorstvo strokovnih člankov in knjig, strokovno sodelovanje na različnih dogodkih, posvetovanjih, mednarodno udejstvovanje),
 • strokovni dosežki posameznika (realizirani projekti)
 • oblikovana kadrovska strategija in cilji,
 • certifikati in nagrade organizacije ali posameznika s kadrovskega področja, certifikati in nagrade z drugih poslovnih področij,
Nagrade


Kadrovski manager leta 2018 prejme:

 • brezplačna udeležba na izobraževanju Akademiji vodenja 2018
 • brezplačna enoletna naročnina na revijo HR&M
 • 3x brezplačna udeležba na Slovenskem kadrovskem kongresu 2018 (kadrovski manager leta + vodja+ sodelavec iz podjetja)
 • 1x brezplačna udeležba na Slovenskem kadrovskem kongresu 2019
 • kipec Kadrovski manager leta 2018
Prijava

Izpolnite online obrazec za prijavo (tukaj) in oddajte priloge na e-naslov monika.zalokar@planetgv.si.

Podrobnejše informacije o prijavi na razpis dobite na tel.: 01/30 94 416 ali pošljite vprašanje na e-naslov: monika.zalokar@planetgv.si.


POMEMBNI DATUMI:

 • Rok za prijavo: 16. marec 2018
 • Obvestilo o izboru: 30. marec 2018
 • Podelitev priznanj: 16. april 2018
Podelitev priznanja

Slovesna razglasitev Kadrovskega managerja leta je na Slovenskem kadrovskem kongresu, osrednjem in največjem dogodku za kadrovske in HR managerje v Portorožu.


Mag. Jelica Lazarević Lajovic, Kadrovska managerka 2017,
Direktorica kadrovske službe, Vzajemna, zdravstvena zavarovalnica d.v.z.


Strokovna žirija je priznanje utemeljila z izjemno dodelano kadrovsko strategijo in njeno povezanostjo s strategijo organizacije. Kadrovsko strategijo družbe Vzajemna namreč opredeljujejo štirje dejavniki, in sicer razvoj kadrov in skrb za talente, razvoj blagovne znamke privlačnega delodajalca, strateška skrb za medgeneracijsko komuniciranje in prenos znanja ter razvoj digitalne kulture in način transformacije, kjer so eni prvih s tovrstno ključno usmeritvijo v kadrovski strategiji. Omenjeno strategijo letošnja Kadrovska managerka 2017, mag. Jelica Lazarević Lajovic tudi uspešno uresničuje, kar dokazuje tudi z inovativnimi strokovnimi dosežki, med katerimi zagotovo izstopa Razvoj visoko učinkovite kulture. Rezultati so zelo zgovorni, saj organizacija dosega nadpovprečno zavzetost, presega načrtovane cilje z izjemno dodelanim sistemom ciljnega vodenja, poskrbeli pa so tudi za skladnost vedenja posameznikov, skupin in vodij z vrednotami organizacije, prav tako pa tudi v zadnjih treh letih povečuje dodano vrednost na zaposlenega in znižuje absentizem. To jim je uspelo s pogumnim vlaganjem v izobraževanje in razvoj ob hkratni sistematični skrbi za celostno zdravje (well being) zaposlenih. Mag. Jelico Lazarević Lajovic odlikuje tudi izjemna osebna angažiranost za razvoj kadrovske stroke, saj svoja znanja in spoznanja strastno prenaša drugim v obliki nastopov na konferencah, strokovnih člankih in sodelovanjem v različnih projektnih skupinah zunaj in znotraj organizacije.


Vsi kadrovski managerji leta


Leto

Dobitnik priznanja

2017 mag. Jelica Lazarević Lajovic, Direktorica kadrovske službe, Vzajemna, zdravstvena zavarovalnica d.v.z.
2016 Bojana Zupanič, Talent Direktor, Danfoss Trata, d.o.o.

2015

mag. Vesna Vodopivec, Direktorica Sektorja za upravljanje s kadri in razvoj organizacije, Nova Ljubljanska banka d.d.

2014

Tamara Valenčič, direktorica službe za korporativno komuniciranje in strateško upravljanje človeških virov, Si.mobil telekomunikacijske storitve, d.d.

2013

Sonja Špoljarić, direktorica kadrovskih in splošnih zadev, BSH Hišni aparati, d.o.o.

2012

Teja Breznik Alfirev, direktorica korporativnega komuniciranja in razvoja zaposlenih v podjetju S&T Slovenija

2011

mag. Mojca Novak, direktorica Direkcije kadri in organizacija Adria Mobil , d.o.o.

2010

mag. Marjetka Svetec Šooš Svetec, vodja HRM in splošne službe, Arcont IP d.o.o. in Arcont, d.d.

2009

mag. Vera Aljančič Falež, članica uprave, Mercator, d.d.

2008

dr. Boris Dular, direktor Kadrovskega sektorja v Krki, d.d.

2007

Drago Bahun, član uprave v Gorenju d.d.

2006

dr. Bor Rozman, izvršni direktor kadrovske službe v Merkurju d.d.