Kadrovski manager leta

KADROVSKA MANAGERKA 2018

Mag. Eva Cvelbar Primožič,

izvršna direktorica za kadrovsko področje in članica poslovodstva koncerna Kolektor Group


Planet GV in Slovenska kadrovska Zveza sta letos že trinajsto leto zapored podelila prestižno priznanje kadrovski manager leta.

Letos je Kadrovska managerka 2018 postala mag. Eva Cvelbar Primožič, izvršna direktorica za kadrovsko področje in članica poslovodstva koncerna Kolektor Group. Eva Cvelbar Primožič se je v koncernu Kolektor zaposlila kot pripravnica leta 2001, leta 2004 (takrat je Kolektor štel okoli 700 zaposlenih) so ji zaupali vodenje kadrovskega oddelka znotraj družbe Kolektor Sikom. Od leta 2013 vodi kadrovsko področje na nivoju celotnega koncerna, ki danes šteje 5.200 zaposlenih.

V času njenega vodenja so razvili in implementirali številne HR projekte, ki so lahko navdih in zgled ostalim HR strokovnjakom in delodajalcem, med njimi še posebej izpostavljamo tri projekte: projekt nagrajevanja po učinku, ki vključuje 18 podjetij v koncernu po vsem svetu, projekt razvoja ključnih kadrov in talentov, s katerim aktivno zmanjšujejo razkorak med obstoječimi in zahtevanimi kompetencami zaposlenih ter hkrati zagotovljajo delovno okolje, znotraj katerega se zaposleni razvijajo skupaj s podjetjem in sklenitev nove podjetniške kolektivne pogodbe v okviru stalnega dialoga med sindikati in delodajalcem, s katero so prispevali k večjemu zadovoljstvu zaposlenih s pridobljenimi pravicami in dolžnostmi in posledično k boljšim poslovnim rezultatom.

Eva Cvelbar Primožič aktivno sodeluje v širšem družbenem okolju in je med drugim članica upravnega odbora Mednarodne podiplomske šole Jožef Stefan in članica Društva za kadrovsko dejavnost Severno-primorske regije. Redno in aktivno se udeležuje dogodkov v organizaciji Javnega jamstvenega, preživninskega in invalidskega sklada Republike Slovenije, Planeta GV, Društev za kadrovsko dejavnost, Andragoškega centra Slovenije in drugih. V času njenega vodenja je koncern Kolektor Group prejel številna priznanja s kadrovskega področja, med drugimi dve priznanji za HRM projekt (Planet GV), priznanje za strateško delovanje na HR področju (Slovenska kadrovska zveza) in priznanje za promocijo učenja in znanja odraslih (Andragoški center Republike Slovenije).

Z zavzetostjo, motivacijo, strastjo, pozitivno delovno energijo in strokovnostjo si nenehno prizadeva začrtane strategije realizirati tako v korist zaposlenih kot vseh ostalih deležnikov koncerna Kolektor Group. S svojim delovanjem postavlja nove, višje standarde na kadrovskem področju, zato smo jo izbrali za Kadrovsko managerko leta 2018. 


Merila za izbor Kadrovskega managerja leta


Na izbor lahko kandidata – kadrovskega managerja prijavite
:

 • predsedniki, člani uprav in direktorji organizacij,
 • kadrovski in HRM strokovnjaki,
 • sodelavci na kadrovskem področju,
 • zveza in društva za kadrovsko dejavnost in organizacije, ki delujejo na kadrovskem področju.


Osnovni pogoji, ki jih mora izpolnjevati prijavljeni kandidat, so:

 • neposredno podrejen direktorju, predsedniku ali članu uprave,
 • najmanj tri leta uspešnega dela na kadrovskem področju v isti organizaciji,
 • še ni prejel priznanja Kadrovski manager leta,
 • deluje v skladu s standardi in kodeksom etike kadrovskih delavcev.

Merila, ki nas bodo vodila pri izbiranju kadrovskega managerja leta:

 • promocija kadrovskega poslanstva in kadrovske stroke navzven in navznoter (vpliv v organizaciji in izven nje, delovanje v društvih, nagrade in priznanja za kadrovsko delo, avtorstvo strokovnih člankov in knjig, strokovno sodelovanje na različnih dogodkih, posvetovanjih, mednarodno udejstvovanje),
 • strokovni dosežki posameznika (realizirani projekti)
 • oblikovana kadrovska strategija in cilji,
 • certifikati in nagrade organizacije ali posameznika s kadrovskega področja, certifikati in nagrade z drugih poslovnih področij,
Nagrade


Kadrovski manager leta 2018 prejme:

 • brezplačna udeležba na izobraževanju Akademiji vodenja 2018
 • brezplačna enoletna naročnina na revijo HR&M
 • 3x brezplačna udeležba na Slovenskem kadrovskem kongresu 2018 (kadrovski manager leta + vodja+ sodelavec iz podjetja)
 • 1x brezplačna udeležba na Slovenskem kadrovskem kongresu 2019
 • kipec Kadrovski manager leta 2018
Prijava

Izpolnite online obrazec za prijavo (tukaj) in oddajte priloge na e-naslov monika.zalokar@planetgv.si.

Podrobnejše informacije o prijavi na razpis dobite na tel.: 01/30 94 416 ali pošljite vprašanje na e-naslov: monika.zalokar@planetgv.si.


POMEMBNI DATUMI:

 • Rok za prijavo: 16. marec 2018
 • Obvestilo o izboru: 30. marec 2018
 • Podelitev priznanj: 16. april 2018
Podelitev priznanja

Slovesna razglasitev Kadrovskega managerja leta je na Slovenskem kadrovskem kongresu, osrednjem in največjem dogodku za kadrovske in HR managerje v Portorožu.


Mag. Jelica Lazarević Lajovic, Kadrovska managerka 2017,
Direktorica kadrovske službe, Vzajemna, zdravstvena zavarovalnica d.v.z.


Strokovna žirija je priznanje utemeljila z izjemno dodelano kadrovsko strategijo in njeno povezanostjo s strategijo organizacije. Kadrovsko strategijo družbe Vzajemna namreč opredeljujejo štirje dejavniki, in sicer razvoj kadrov in skrb za talente, razvoj blagovne znamke privlačnega delodajalca, strateška skrb za medgeneracijsko komuniciranje in prenos znanja ter razvoj digitalne kulture in način transformacije, kjer so eni prvih s tovrstno ključno usmeritvijo v kadrovski strategiji. Omenjeno strategijo letošnja Kadrovska managerka 2017, mag. Jelica Lazarević Lajovic tudi uspešno uresničuje, kar dokazuje tudi z inovativnimi strokovnimi dosežki, med katerimi zagotovo izstopa Razvoj visoko učinkovite kulture. Rezultati so zelo zgovorni, saj organizacija dosega nadpovprečno zavzetost, presega načrtovane cilje z izjemno dodelanim sistemom ciljnega vodenja, poskrbeli pa so tudi za skladnost vedenja posameznikov, skupin in vodij z vrednotami organizacije, prav tako pa tudi v zadnjih treh letih povečuje dodano vrednost na zaposlenega in znižuje absentizem. To jim je uspelo s pogumnim vlaganjem v izobraževanje in razvoj ob hkratni sistematični skrbi za celostno zdravje (well being) zaposlenih. Mag. Jelico Lazarević Lajovic odlikuje tudi izjemna osebna angažiranost za razvoj kadrovske stroke, saj svoja znanja in spoznanja strastno prenaša drugim v obliki nastopov na konferencah, strokovnih člankih in sodelovanjem v različnih projektnih skupinah zunaj in znotraj organizacije.


Vsi kadrovski managerji leta


Leto

Dobitnik priznanja

2017 mag. Jelica Lazarević Lajovic, Direktorica kadrovske službe, Vzajemna, zdravstvena zavarovalnica d.v.z.
2016 Bojana Zupanič, Talent Direktor, Danfoss Trata, d.o.o.

2015

mag. Vesna Vodopivec, Direktorica Sektorja za upravljanje s kadri in razvoj organizacije, Nova Ljubljanska banka d.d.

2014

Tamara Valenčič, direktorica službe za korporativno komuniciranje in strateško upravljanje človeških virov, Si.mobil telekomunikacijske storitve, d.d.

2013

Sonja Špoljarić, direktorica kadrovskih in splošnih zadev, BSH Hišni aparati, d.o.o.

2012

Teja Breznik Alfirev, direktorica korporativnega komuniciranja in razvoja zaposlenih v podjetju S&T Slovenija

2011

mag. Mojca Novak, direktorica Direkcije kadri in organizacija Adria Mobil , d.o.o.

2010

mag. Marjetka Svetec Šooš Svetec, vodja HRM in splošne službe, Arcont IP d.o.o. in Arcont, d.d.

2009

mag. Vera Aljančič Falež, članica uprave, Mercator, d.d.

2008

dr. Boris Dular, direktor Kadrovskega sektorja v Krki, d.d.

2007

Drago Bahun, član uprave v Gorenju d.d.

2006

dr. Bor Rozman, izvršni direktor kadrovske službe v Merkurju d.d.