HRM projekt

Spoznajte najboljše slovenske HRM prakse


Z razpisom HRM projekt raziskujemo, odkrivamo in nagrajujemo dobre in učinkovite prakse ravnanja z ljudmi pri delu. Naše poslanstvo je vaše dobre HRM-prakse narediti vidne in spodbujati podjetja ter organizacije, da se zgledujejo po najboljših.


Zmagovalci razpisa HRM projekt 2017


Infinum Academy
Infinum

Kategorija: mala in srednje velika podjetja

Vodja projekta: Katarina Šarlija


Bio karierni zajtrk
Lek d. d. (Biofarmacevtika Mengeš)

Kategorija: velika podjetja
Vodja projekta: Špela Bernhard


Celostni model inovacij 3 x 12
Komunala Brežice

Kategorija: javni sektor

Vodja projekta: Mag. Petra Grajžl


Najboljše prakse na področju razvoja človeškega kapitala v letu 2017 so Infinum Akademija podjetja Infinum v kategoriji malih in srednje velikih podjetij, Bio karierni zajtrk Leka v kategoriji velika podjetja in Celostni model sistem inovacij v Komunali Brežice. Prva dva projekta aktivno pristopata k problematiki bega možganov, medtem ko je Komunala Brežice navdušila z merljivim povezovanjem organizacijske kulture, zavzetosti in inovativnosti zaposlenih.


Tako Infinum kot Lek s projektoma naslavljata problematiko bega možganov visoko izobraženih kadrov, kar je bilo odločilno, ko je komisija odločala o zmagi, za kar ju izpostavljamo še posebej. Infinum Academy v lastni organizaciji in z lastnimi finančnimi sredstvi že od leta 2015 izobražuje kader s specifičnimi znanji. Čeprav fakultete sodelujejo s podjetji, da študenti opravljajo razne prakse, organizirajo tekmovanja itd., so zaznali manjko v pridobivanju kvalitetnega in ozko specifičnega tehničnega znanja ter ponudbe le-tega na trgu, poleg tega pa kader odhaja v tujino. Po zaključku njihove akademije je trg dela na Hrvaškem in v Sloveniji dobil več kot 80 posameznikov, ki so v celoti usposobljeni za praktično delo. Projekt poteka vsako leto dvakrat letno od 2015 dalje, prihodnje leto pa bo akademija, ki se izvaja v Zagrebu, potekala kar štirikrat. Program temelji na mentorjih, ki so njihovi zaposleni. Trenutno je v Infinumu kar 33 oseb, ki so se jim priključili po končani akademiji.

»Ne samo, da je v treh letih želelo v njihovo akademijo priti preko 800 kandidatov, ampak tudi to, da so vsi, ki so uspešno opravili akademijo, takoj zaposljivi bodisi pri Infinumu ali pri drugem podjetju iz panoge. Infinum dokazuje, kako pomembno je spodbujanje učeče se organizacije, prenosa znanja in mentoriranja. V ta namen presega zgolj lastne potrebe, ampak podpira potrebe kadrov na širšem trgu in pomagajo reševati izziv bega možganov,« je utemeljila odločitev komisije Saša Mrak, vodja HRM razpisa 2017 in članica komisije.


Bio karierni zajtrk Leka je do zdaj potekal dvakrat. V letu 2016 se je prvega zajtrka udeležilo več kot 90 strokovnjakov. Z več kot 30 kandidati so opravili razgovore in v istem letu zaposlili deset strokovnjakov, letos pa so zaposlili dodatnih pet. Z večjim številom kandidatov ostajajo v stiku tudi v prihodnje. K sodelovanju so povabili Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije in Društvo v tujini izobraženih Slovencev VTIS. Ob podelitvi sta Špela Bernhard, kadrovska managerka Leka in Samo Roš, direktor kadrov in član uprave Leka poudarila, da so pri begu možganov eden največjih problemov visoki stroški dela v Sloveniji, zaradi česar je marsikatero podjetje prikrajšano za dober kader.


Komunala Brežice je prejela priznanje v kategoriji javni sektor. Vodja HRM projekta Petra Grajžl je v sklopu magistrske naloge raziskovala ali obstaja povezava med organizacijsko kulturo, zavzetostjo in inovativnostjo zaposlenih v podjetju Komunala Brežice. Pri tem si je zastavila še nekaj specifičnih raziskovalnih vprašanj. Celostni model sistema inovacij v Komunali Brežice 3 x 12 je avtorsko delo in je nastal na podlagi izvedenih raziskav. Temelji na treh sklopih, in sicer: idealna organizacijska kultura, zavzetost zaposlenih in sistematično spodbujanje idej. Vsak sklop temelji na dvanajstih temeljih.

Potreba izhaja iz dejstva, da so v storitvenih dejavnostih zavoljo zadovoljstva kupca, zavzeti in zadovoljni zaposleni še toliko bolj pomembni.

»Na podlagi rezultatov raziskav in študija teorije, je vodja projekta pripravila celostni model sistema inovacij, z idealno organizacijsko kulturo, ki kreira ideje in vpliva na večjo zavzetost zaposlenih. Zavzetost obratno vpliva tudi na kreiranje idej in na organizacijsko kulturo,« navajajo v njihovi predstavitvi projekta.


O lanskih zmagovalnih projektih


Iz revije HRM
Raznolikost letošnjih nagrajenih projektov HRM razveseljuje več področij razvoja kadrov. Če je Vzajemna zdravstvena zavarovalnica navdušila s sistematičnostjo, kompleksnostjo projekta in predvsem z izredno aktivnim vključevanjem vseh akterjev – od uprave do predstavnikov zaposlenih, je na drugi strani Koncern Kolektor navdušil z aktivnostmi, ki spodbujajo najpomembnejše in najbolj dragoceno v naših življenjih – zdravje. Obe omenjeni podjetji imata, kot tudi zahteva razpis, merljive učinke v praksi in izkazujeta dobršno mero družbene odgovornosti. Izjemnost letošnjega zmagovalnega projekta KCDM – Kompetenčni center za design management gre korak naprej.
Več si preberite v reviji HR&M oziroma v članku na tej povezavi.

O nagradi in razpisu HRM projekt


Z razpisom HRM projekt raziskujemo, odkrivamo in nagrajujemo dobre in učinkovite prakse ravnanja z ljudmi pri delu. Naše poslanstvo je vaše dobre HRM-prakse narediti vidne in spodbujati podjetja ter organizacije, da se zgledujejo po najboljših. Organizacije in podjetja vabimo, da širši javnosti podeli svoje inovativne pristope pri ravnanju z ljudmi pri delu in se postavite na zemljevid uglednih delodajalcev.


HRM projekt išče vsako leto išče odgovore na naslednja vprašanja:

- kako v vaši organizaciji spodbujate ljudi k večji učinkovitosti;

- kako skrbite za njihovo zavzetost, motivacijo, zadovoljstvo, dobro počutje in zdravje;

- kako skrbite za njihov osebni in profesionalni razvoj?


HRM projekte ocenjujemo s pomočjo 7 OCENJEVALNIH MERIL :


- Izvirnost (ocena stopnje izvirnosti in inovativnosti projekta glede na prakso na kadrovskem področju)
- Aktualnost (kako gre projekt v korak s časom in hitrimi spremembami v poslovnem okolju)
- Strokovnost (kakšna je stopnja strokovnosti projekta)
- Učinki v praksi (kakšne rezultate in učinke prinaša praksa za vašo organizacijo, štejejo tako kratkoročni kot dolgoročni učinki).
- Okoljska in družbena odgovornost (kako projekt /praksa prispeva k širši družbeni in okoljski odgovornosti )
- Vključenost in sodelovanje najvišjega vodstva (ocenjevali bomo, kako se je najvišje vodstvo vključilo ter kako so v njem sodelovali)
- Podpora najvišjega vodstva (ocenjevali bomo, kakšne vrste podpore je imel projekt iz strani najvišjega vodstva, pri čemer štejejo tako materialne kot nematerialne oblike podpore)


Nagrajeni projekti do danes


LetoOrganizacija / PodjetjeNaslov nagrajenega projekta
2003Bolnišnica GolnikKrožki kakovosti kot način vlaganja v ljudi
2004Premogovnik VelenjeAli delam dovolj varno

2005

Telekom SlovenijeVzpostavitev učinkovitega vodenja v povezavi z variabilnim delom nagrajevanja kot temelj procesa HRM
2006Vzajemna zdravstvena zavarovalnicaVrednote Vzajemne
2007MercatorNotranje komuniciranje kot sestavni del kadrovske funkcije
2008Izobraževalno središče RTV SlovenijaRevitalizacija izobraževalnih vsebin in modulov šolskega programa medijski tehnik in verifikacija znanj in delovnih kompetenc prek postopkov preverjanja in potrjevanja nacionalne poklicne kvalifikacije

2009


LekLekove zvezde
2010Javni zavod RTV SlovenijaITKOMP – RTV model upravljanja delovne uspešnosti
2011Nova Ljubljanska bankaNLB Šola za finančno svetovanje – usposabljanje bančnih komercialistov za svetovalce za osebne finance in finančne svetovalce
2012Si.mobilKoncept inovativnosti v Si.mobilu
2013RTVS
Notranji coaching
2014NLB
Sprememba sistema nagrajevanja
2015Danfoss TrataFoW: Future of Work
2016KCDMKompetenčni center za design managent
2017Infinum
Lek d.d. (Biofarmacevtika Mengeš)
Komunala Brežice

Infinum Academy (Kategorija: mala in srednje velika podjetja)
Bio karierni zajtrk (Kategorija: velika podjetja)

Celostni model inovacij 3 x 12 (Kategorija: javni sektor)