Artemida

Planet GV in sekcija managerk pri Združenju Manager že od leta 2003 s podelitvijo priznanja »Artemida« izpostavljata pomen in vlogo vodilnih in vodstvenih žensk, tako v podjetju kot pri njihovi vlogi v širši okolici. V Sloveniji je veliko sposobnih žensk, ki bi lahko prevzele najvišje položaje v podjetjih, a vendar ostaja njihov delež na teh mestih majhen in neproporcionalen glede na delež žensk v celotni populaciji (med zaposlenimi in po izobraženosti). Kot spodbudo, da se prodre skozi »stekleni strop« (ang. glass ceiling), ki v organizaciji metaforično predstavlja nevidne ovire (v obliki predsodkov in stereotipov) ter kot motivacijo, da bi se več kolegic odločilo prevzeti vodilna mesta in s tem povezano odgovornost za vodenje in organizacijsko kulturo podjetja, je nastalo priznanje Artemida.

Artemida predstavlja grško boginjo Artemido, ki je navadno upodobljena z lokom in puščico, kar simbolizira ljubezen in odločnost - ključni lastnosti tudi za vodilne na najvišjih položajih.

Priznanje lahko dobi posameznica, ki je v preteklem letu zasedla mesto generalne direktorice ali predsednice uprave v gospodarski družbi z več kot 40 zaposlenimi. Priznanje se lahko podeli tudi managerki, ki zasede vodilni položaj v zelo pomembni negospodarski družbi in se s tem strinja tudi odbor za podeljevanje priznanja Artemida.