Nepremičninski razvojni forum 2017

in Seminar za sodne cenilce in izvedence gradbene stroke


7. september 2017

z dodatnim seminarjem za cenilce 6. septembra


BTC – Kristalna palača

in ABC pospeševalnik,
Ljubljana

Z najboljšimi poznavalci o trendih in poslovnih priložnostih na enem mestu!


Nepremičninski razvojni forum
je edinstven v Sloveniji v svoji usmerjenosti v iskanje in predstavitev dobrih praks in razvojnih rešitev na področju nepremičnin, investicijskega okolja in projektov z različnih vidikov. Ustvarjamo ga v sodelovanji s strokovnjaki, ki se vsakodnevno srečujejo z izzivi investiranja, iskanja investitorjev, finančnih vprašanj in skladov, urejanje prostora in razvoja nepremičninskih projektov.

Foruma se udeleži več kot 100 udeležencev iz zasebnega in javnega sektorja: predstavnikov (slabih) bank, finančnih institucij, nepremičninskih podjetij, ministrstev, nepremičninskih in stanovanjskih skladov, cenilci in ocenjevalci vrednosti podjetij in investicij, razvojniki in področni strokovnjaki.

Programski odbor 2017

 • Matjaž Filipič, partner, KF Finance d.o.o.
 • Luka Prebil, pomočnik izvršnega direktorja, BTC d.d.
 • Miran Gajšek, Načelnik oddelka za urejanja prostora, Mestna občina Ljubljana
 • Matej Skočir, vodja sektorja za spidbujanje internaciinalizacije in tuje neposredne investicije, SPIRIT Slovenija
 • Klemen Fajmut, višji svetovalec prodročja, Sektor za upravljanje z naložbenimi nepremičninami, NLB d. d.
 • Saša Mrak, vodja foruma

Dodatni seminar za sodne cenilce in sodne izvedence gradbene stroke

Kot vsako leto tudi letos organiziramo dodatno izobraževanje za sodne cenilce in sodne izvedence gradbene stroke. Seminar bo potekal en dan pred forumom, t. j. 6. septembra 2017, v prostorih ABC pospeševalnika v BTC (vhod je pod nakupovalnim središčem Emporium).

S potrdilom udeleženci prejmejo točke, ki jih potrebujejo vsako leto za izobraževanje.

Vsi udeleženci seminarja imajo ugodnejšo kotizacijo za udeležbo na forumu, zato vabimo, da izkoristite priložnost in se udeležite tako seminarja kot foruma.

Kako slovenski nepremičninski trg in Slovenijo vidijo tuji investitorji?


Ljubljana Research Forum - prva strukturirana analiza trga, ki odgovarja na ključna vprašanja mednarodnih investitorjev in ostali mednarodni gosti

Ljubljana Research Forum izhaja iz mednarodnega koncepta raziskovanja trga s poslovnimi nepremičninami, ki nudi celovit vpogled v ključne segmente trga s pisarniškimi prostori v Ljubljani. Raziskava temelji na mednarodnih definicijah in analizira ključne vidike trga, ki so pomembni za mednarodne investitorje ter pokriva koncepte kot so klasifikacija stavb glede na tip stavbe, povprečni letni najem (take-up rate), analiza najemnih pogojev, nezasedenost ter ostalo. V sodelovanju z mednarodnimi hišami Colliers in JLL ter pod vodstvom KF Financ, gre za prvo strukturirano analizo trga, ki odgovarja na ključna vprašanja mednarodnih investitorjev, ki so vse bolj prisotni na slovenskem nepremičninskem trgu.

In še:

 • Kakšni so FDI trendi in kakšen vpliv ima to na Slovenijo?
 • Kaj kaže prerez in pregled slovenskega nepremičninskega trga v primerjavi z regijo?
 • Kako se razvijajo nekateri vidnejši novejši nepremičninski projekti?
 • Kako se razvijajo in povezujejo mesta?
 • Nepremičnine v povezavi z infrastrukturo, logistiko in prometom
 • Slovenija kot vir za alternativne investicije
 • Zaključna osrednja razprava


Mednarodni gosti, ki bodo z nami

Michael Meidlinger,
CEO, Centrice Real Estate GmBH, DunajNebojša Nešovanović
National Director, Head of Valuation SEE
Jones Lang LaSalle group
Filip Vučagić
Head of investment, valuation and advisory services
Colliers International Croatia
Csaba Toth, Construction management
Prime Kapital

KGAL GroupŽivahno na nepremičninskem in investicijskem trgu - spoznajte projekte

Slovenski nepremičninski trg prehaja iz faze oživljanja v fazo rasti. Število transakcij se je približalo tistemu izpred krize nepremičninskega trga, cene nepremičnin naraščajo. Sklenjenih poslov je bilo lani največ po rekordnem letu 2007. Razvijajo se tudi večji projekti, za katere se je zdelo, da bodo obstali za vselej. Kam to vodi? Kaj menijo o slovenskem okolje tuji investitorji? Kako se ob tem razvijajo mestna in primestna območja? Kateri so primeri dobrih praks in katere projekte si obetamo v prihodnje?


Spoznajte projekte in njihove zgodbe bolj podrobno: Emonika, Airport Business Park, Nakupovalno središče Šiška, Cukrarna, Geriatrični center kot priložnost za alternativne investicije in še.150 milijonov evrov vreden nakupovalni center v Šiški

Skupna vrednost celotno naložbe, v katero bo vključenih več različnih investitorjev, je približno 150 milijonov evrov. Nov nakupovalni center v Šiški bo najmodernejše nakupovalno središče pri nas, ki ga bomo dočakali jeseni 2019 po več letih zapletov s pridobivanjem gradbenih dovoljenj. SES velja za vodilno družbo na področju gradnje, razvoja in upravljanja nakupovalnih središč v Sloveniji in sosednji Avstriji. Trenutno upravlja 30 nakupovalnih središč. Nakupovalno središče bo obsegalo 32.000 kvadratnih metrov najemnih površin s približno 90 trgovinami in 1600 parkirnimi mesti.
Več o projektu si lahko preberete tudi tu.

Airport Business Park

Airport Business Park bo zadovoljil povpraševanje po večjem logističnem and poslovnem središču. Reiffeisen Leasing razvija tovrstni center v neposredni bližini mednarodnega ljubljanskega letališča.
Prednost leasinga napram ostalim vrstam financiranja pri odvzemu problematične naložbe?
Odprodati projekt v trenutnem stanju ali vložiti dodatna denarna sredstva in ponuditi tržno zanimiv produkt?
S katerimi tveganji se soočamo pri razvoju projekta?
Kaj vpliva na uspešen zaključek projekta?

Slovenija kot priložnost za alternativne investicije

Projekt: geriatrični center Ljubljana

Ob veliki razpoložljivosti kapitala in intenzivnem investiranju na področju nepremičnin predvsem na razvitih trgih prihaja do intenzivnega krčenja pričakovanih donosov (yields). V zadnjih letih se investitorji zato vse bolj usmerjajo v nišne segmente nepremičnin, ki omogočajo večje donose. Slovenija institucionalnim investitorjem lahko ponudi le omejen obseg kakovostnih investicij iz osrednjih tržnih segmentov (nakupvalni centri, pisarne, stanovanja), ima pa odlično logistično lego in naravne danosti za alternativne investicije kot so: bolnišnice, zdraviliški turizem, domovi upokojencev, centri aktivnega staranja, študentski kampusi, microliving kompleksi ter podatkovni in logistični centri.

Projekt Emonika

Romunska družba Prime kapital, ki ima sedež v Bukarešti, bo nadaljevala projekt Emonika, nekoliko okrnjen predvsem v komercialnem delu, a bo kljub temu največji tako v Ljubljani kot v državi. Celoten kompleks Emonike bo imel poleg nove avtobusne in železniške postaje ob Vilharjevi cesti še več kot 80.000 kvadratnih metrov komercialnih površin. Projekt bo realiziran na temelju TriGranitovega projekta, ki ga je omenjena družba odkupila od neuspešne madžarsko-kanadske predhodnice.

Cukrarna kot del urbane prenove

Cukrarna spada med najpomembnejše industrijske objekte v prvi polovici 19. stoletja na Slovenskem. Leta 2010 so za potrebe izgradnje Fabianijevega mosta podrli del povezovalnega trakta med Cukrarno in dvorcem ter stavbo dodatno utrdili. Mestna občina Ljubljana je takrat objavila načrte, da boi območje Cukrarne do leta 2014 spremenila v sodobno upravno središče, a so se zaradi gospodarske krize pa načrti za izgradnjo kompleksa zamaknili. Kaj točno in kdaj bomo to dočakali, bo predstavljeno na forumu.

Cukrarna je sestavni del sprejete trajnostne urbane strategije in urbane prenove.

Medtem si lahko preberete tudi nekaj več o sami zgodovini Cukrarne in dogajanju tam v članku Dela.

Hotel Intercontinental

20-nadstropni hotel InterContinental na Bavarskem dvoru ima 165 sob, od tega 15 apartmajev in en predsedniški apartma, veliko konferenčno sobo, bazen, savne in luksuzno restavracijo. Vrata odpira avgusta 2017. Celotna investicija je vredna 42 milijonov evrov, gradil ga je novomeški CGP, nadzor nad gradnjo pa Gre za eno večjih gradbenih investicij v Ljubljani. Delta Holding je gradbeno jamo kupil od družbe Rastoder, ki je to zemljišče in projekt kupila v stečaju družbe S1. Sprva je bila na tem mestu predvidena ena od stolpnic tako imenovanih Severnih ljubljanskih vrat. "Naša pot razvoja ene od najbolj reprezentativnih nepremičnin v Ljubljani se je začela 19. januarja 2016. Kaj so naši načrti, kakor se izvaja, in imamo ovirami, da bi dosegli cilj v kratkem času - pogled od arhitekturne in finančnega zornega kota, bomo predstavili na forumu," napoveduje Andjela Nikolić, ki je koordinirala projekt izgradnje.


Strokovnjaki, ki bodo z nami

Z nami bodo slovenski in mednarodni strokovnjaki s področja nepremičnin, področja investicij in financiranja ter upravljanja in razvoja mest.

Uvodni strokovni nagovor

Jure Leben, državni sekretar, Ministrstvo RS za infrastrukturo

Jure Leben se je rodil 1981 v Ljubljani. Med šolanjem je aktivno igral košarko in dosegal veliko dobrih rezultatov v šolskih tekmovanjih in klubskih slovenskih ligah. Košarka ga je vodila na študij v Združene države Amerike, kjer je končal Bachelor of Science (BSc) iz ocenjevanja in ukvarjanja z okoljem. Med študijem je v poletnih mesecih opravljal prakso v Veliki Britaniji, v Transport Research Laboratory (TRL). Po končanem študiju je svojo poslovno kariero začel graditi v TRL, kjer je delal na področjih ocenjevanja transportnih sistemov, celovite presoje vplivov na okolje, vpeljave novih tehnologij in podnebnih sprememb. Eden bolj zanimivih projektov je bila razširjena tehnična analiza vpliva zakonodaje za vozila na vodik in gorivne celice na evropski trg. Ob tem je tudi vodil Vladno projektno skupino za vodik in gorivne celice. V času dela v Veliki Britaniji je prejel šolnino Evropske komisije (Marie-Curie) za izobraževanje na področju trajnostnega razvoja. Izobraževanje je nadaljeval v Veliki Britaniji na Oxford Brookes University, kjer je ob delu zaključil Master of Science na področju ocenjevanja in ukvarjanja z okoljem. Zaključno delo je bilo narejeno na temo povezave med nacionalnimi razvojnimi kazalci in količino implementirane tehnologije vodika in gorivnih celic. Po vrnitvi v Slovenijo je 2008 leta prevzel vodenje Centra za obnovljive vire energije in varstvo okolja Pivka, ki je bilo ciljno usmerjeno v izobraževanja na področju obnovljivih virov energije in varčevanja z energijo ter razvoja demonstracijskih projektov. Strokovno pot je nadaljeval v Službi Vlade RS za podnebne spremembe, kjer je bil zadolžen za razvoj politik na področju energije in novih zelenih tehnologij in vodenja EU projektov. Vodil je projekta ALPSTAR (18 partnerjev iz EU držav, vrednost projekta: 2.800.000 evrov, cilj projekta je bila priprava Nizko ogljične strategije za alpske države) in LOCSEE (15 partnerjev iz EU in držav bivšega Balkana, vrednost projekta: 1.520.000 evrov, cilj projekta je bil dvig znanja na ministrstvih JV Evrope za okolje pri pripravi Nizko ogljičnih strategij).
V letu 2012 je delo nadaljeval na Ministrstvu za kmetijstvo in okolje, kjer je bil odgovoren za implementacijo ECO oznake in eko inovacij, bil je vodja medresorske delovne skupine za zelena javna naročila, gradnjo in rekonstrukcijo cest in namestnik vodje medresorske delovne skupine za zeleno davčno reformo.
Aktivno sodeluje v humanitarni organizaciji, ki prenavlja osnovno šolo v Afriki, v Gvineji Bissao.

 
Michael Meidlinger

Direktor, Centrice Real Estate GmBH, Avstrija

Michael is the CEO of Centrice Real Estate GmbH, a leading SEE asset management platform that owns and manages a modern portfolio of retail and office assets throughout SEE. Michael has more than 17 years of experience in Private Equity, Corporate Finance and Real Estate. Throughout his career he has successfully structured and executed numerous M&A transactions and has an extensive experience in developing and steering companies.

Michael is the CEO of Centrice Real Estate GmbH, a leading SEE asset management platform that owns and manages a modern portfolio of retail and office assets throughout SEE. Michael has more than 17 years of experience in Private Equity, Corporate Finance and Real Estate. Throughout his career he has successfully structured and executed numerous M&A transactions and has an extensive experience in developing and steering companies. He has been with Centrice since late 2013 and was responsible for the acquisition and restructuring of the Centrice portfolio out of a “SEE bad bank”, the set up and development of Centrice as an specialised asset management company as well as the sale of the whole group to an international PE investor. Prior joining Centrice he was CFO of an Austrian based Investment Management and Advisory firm, specializing in Portfolio Advisory and M&A for financial institutions. Before that he worked for several years as an Investment Manager for a Private Equity firm.

 
Nebojša Nešovanović

MRICS RV, National Director, Head of Valuation SEE Jones Lang LaSalle d.o.o

Mr. Nešovanović hasextensive knowledge on SEE Real Estate markets, working for more than thirteen yearsthrough the region on wide range of instructions.Based inBelgrade, Mr. Nešovanović is heading the Jones Lang LaSalle ProfessionalServices team, providing consultancy and valuation services in SEE region,through eight (8) countries: Slovenia, Croatia, Bosnia & Herzegovina,Serbia, Montenegro, Bulgaria, Macedonia and Albania.

Based inBelgrade, Mr. Nešovanović is heading the Jones Lang LaSalle ProfessionalServices team, providing consultancy and valuation services in SEE region,through eight (8) countries: Slovenia, Croatia, Bosnia & Herzegovina,Serbia, Montenegro, Bulgaria, Macedonia and Albania. Mr. Nešovanović has extensiveknowledge on SEE Real Estate markets, working for more than thirteen yearsthrough the region on wide range of instructions. He has been involved in hundreds of regional projectsin other Former Yugoslavia countries as well as in Bulgaria. He’s clients arethe most important companies dealing in the Real Estate sector in Serbia andthe SEE region, including all major financial institutions, funds, investors,developers and large corporates. Mr. Nešovanović’s areas of specializationinclude real estate consultancy, with a focus on development appraisal. He hadconducted and led appraisals ranging from football stadiums to large investmentportfolios.

Mr.Nešovanović had advisory role to the Serbian government during adaptationnumber of laws, including: the Law of Spatial Planning and Construction andsubsequent by – laws, the Law of Land Conversion, the Law on Real EstateValuers etc. He has published many articles in prestigious business / realestate magazines such as NIN, Ekonomist, M2 and AG Real Estate.

 
Filip Vučagić

Director of Investment, Valuation and Advisory services of Colliers Croatia

Filip Vučagić joined Colliers in 2012 as Consultant to focus on valuation for retail, office, residential, hospitality and industrial properties and on delivering investment sale projects. Prior to joining Colliers he worked in banking industry. Last employment was in in Volksbank International AG in custody and VB Invest department. His work there included valuation of financial assets (stocks, bonds, FXs, financial derivates), financial reporting and market research.

Filip Vučagić joined Colliers in 2012 as Consultant to focus on valuation for retail, office, residential, hospitality and industrial properties and on delivering investment sale projects. Prior to joining Colliers he worked in banking industry. Last employment was in in Volksbank International AG in custody and VB Invest department. His work there included valuation of financial assets (stocks, bonds, FXs, financial derivates), financial reporting and market research. In the begging of his professional career he worked in sales department in KVIG Group and as a project manager in privately held company ASV marketing. Working experience in those two companies provide me with knowledge in client relationship management, sales, presentation and analytical skills.

 
Csaba Toth

Prime Kapital, Construction management

19 YEARS OF REAL ESTATE EXPERIENCE

2011-2015: Development Director,TriGranit Development; 2009-2011: CEO, TriGranit Management; 2006-2009: DeputyChief-Development Officer, TriGranit Development; Prior to 2006: SeniorFinancial Analyst, Business Development Manager at TriGranit Development.

19 YEARS OF REAL ESTATE EXPERIENCE

2011-2015: Development Director, TriGranit Development; 2009-2011: CEO, TriGranit Management; 2006-2009: Deputy Chief-Development Officer, TriGranit Development; Prior to 2006: Senior Financial Analyst, Business Development Manager at TriGranit Development.

 
Toni Pugelj

​direktor projekta Šiška, SES Spar European Shopping Centers in direktor Cityparka

Toni Pugelj je bil sprva zaposlen v Hoferju kot regionalni vodja prodaje, tudi v Avstriji, in nato prokurist. Zdaj je zaposlen v SES, kjer je direktor projekta Šiška in direktor Cityparka.

Novnakupovalni center v Šiški, v katerega bo vloženih približno 150 milijonov evrov, bo najmodernejše nakupovalnosredišče pri nas, ki bo zgrajeno jeseni 2019.
SES velja za vodilno družbo na področjugradnje, razvoja in upravljanja nakupovalnih središč v Sloveniji in sosednjiAvstriji, trenutno pa upravlja kar 30 nakupovalnih središč v šestih državahsrednje, južne in vzhodne Evrope.

Nov nakupovalni center v Šiški, v katerega bo vloženih približno 150 milijonov evrov, bo najmodernejše nakupovalno središče pri nas, ki bo zgrajeno jeseni 2019.
SES velja za vodilno družbo na področju gradnje, razvoja in upravljanja nakupovalnih središč v Sloveniji in sosednji Avstriji, trenutno pa upravlja kar 30 nakupovalnih središč v šestih državah srednje, južne in vzhodne Evrope.

Toni Pugelj je bil sprva zaposlen v Hoferju kot regionalni vodja prodaje, tudi v Avstriji, in nato prokurist. Zdaj je zaposlen v SES, kjer je direktor projekta Šiška in direktor Cityparka.

Preberite več na: http://svetkapitala.delo.si/trendi/na-kosilu-toni-pugelj-direktor-cityparka-1696 - svetkapitala.si

 
Matej Skočir

Vodja sektorja za spodbujanje internacionalizacije in tujih investicij pri Javni agenciji SPIRIT Slovenija

Matej Skočir je zadolžen za vodenje sektorja za pospeševanje internacionalizacije in tujih investicij ter vodenje in izvajanje najzahtevnejših projektov in usmerjanje vsebinskega izvajanja posameznih programov in projektov sektorja.

Matej Skočir je zadolžen za vodenje sektorja za pospeševanje internacionalizacije in tujih investicij ter vodenje in izvajanje najzahtevnejših projektov in usmerjanje vsebinskega izvajanja posameznih programov in projektov sektorja. Ključni projekti so privabljanje tujih investitorjev v Sloveniji s poudarkom na t. i. greenfield investicijah, izvajanje programa nadaljnje rasti in razvoja podjetij (after-care) z namenom širitve podjetij v Sloveniji, organizacija predstavitev Slovenije in investicijskih projektov naključnih investicijsko-nepremičninskih sejmih v tujini (MIPIM, EXPOREAL….),organizacija investicijskih konferenc v tujini, poznavanje poslovnega okolja, ukrepov države in aktivnosti konkurenčnih držav na področju privabljanja tujihinvestitorjev.

 
Maja Ostanek

KF Finance, vodja oddelka nepremičnin

Maja Ostanek se je pridružila ekipi KF Finance septembra 2015. Pred zaposlitvijo v KF Finance je 8 let delovala na področju posredovanja pri prodaji in oddaji poslovnih nepremičnin. V preteklih dveh letih je oddala preko 11.000m2 poslovnih prostorov v Ljubljani ter bila zadolžena za sklenitev enega izmed največjih najemniških poslov v preteklih 5 letih. Za tuje blagovne znamke (Apple, Nike, Body Shop, Nespresso, Primark) je pripravljala analizo vstopa na slovenski trg ter pripravila analizo in strategijo upravljanja poslovnih stavb v Ljubljani (naročnik CA Immobilien Anlagen AG, BKS Bank,…).

Maja Ostanek se je pridružila ekipi KF Finance septembra 2015. Pred zaposlitvijo v KF Finance je 8 let delovala na področju posredovanja pri prodaji in oddaji poslovnih nepremičnin. V okviru nepremičninskega posredništva je zastopala vse večje poslovne stavbe v Ljubljani ter aktivno sodelovala pri pripravi trženjskega pristopa, bila zadolžena za pogajanja s potencialnimi najemniki ter svetovala pri oblikovanju najemnih pogojev tako za poslovne stavbe kot tudi za nakupovalna središča. V preteklih dveh letih je oddala preko 11.000m2 poslovnih prostorov v Ljubljani ter bila zadolžena za sklenitev enega izmed največjih najemniških poslov vpreteklih 5 letih. Za tuje blagovne znamke (Apple, Nike, Body Shop, Nespresso, Primark) je pripravljala analizo vstopa na slovenski trg ter pripravila analizo in strategijo upravljanja poslovnih stavb v Ljubljani (naročnik CA Immobilien Anlagen AG, BKS Bank,…). V okviru KF Financ je bila zadolžena za pripravo študije smotrnosti gradnje trgovskega središča v okolici Ljubljane ter stanovanjskega kompleksa v Ljubljani. Maja poleg omenjenih projektov svetuje tujim institucionalnim investitorjem na področju poslovnih nepremičnin vSloveniji.


 
Matjaž Filipič

KF Finance, partner

Matjaž Filipič, od leta 2010 Partner v družbi KFFinance, je magister ekonomskih znanosti ter pooblaščeni ocenjevalec vrednostipodjetij in nepremičnin pri Slovenskem Inštitutu za revizijo. Pred tem je bil 7let zaposlen v mednarodni svetovalno revizijski družbi KPMG, kjer je več letvodil projekte finančnega svetovanja in tako pridobil številne izkušnje napodročju nakupov in prodaj podjetij, združitev, vrednotenja, skrbnih pregledovter prestrukturiranja podjetij v Sloveniji ter širši regiji. Karierno pot jezačel v svetovalni družbi MLP v Hamburgu v Nemčiji ter nadaljeval kot področnivodja kontrolinga v skupini Goodyear za Slovenijo, Francijo in Anglijo.

Matjaž Filipič, od leta 2010 Partner v družbi KFFinance, je magister ekonomskih znanosti ter pooblaščeni ocenjevalec vrednostipodjetij in nepremičnin pri Slovenskem Inštitutu za revizijo. Pred tem je bil 7let zaposlen v mednarodni svetovalno revizijski družbi KPMG, kjer je več letvodil projekte finančnega svetovanja in tako pridobil številne izkušnje napodročju nakupov in prodaj podjetij, združitev, vrednotenja, skrbnih pregledovter prestrukturiranja podjetij v Sloveniji ter širši regiji. Karierno pot jezačel v svetovalni družbi MLP v Hamburgu v Nemčiji ter nadaljeval kot področnivodja kontrolinga v skupini Goodyear za Slovenijo, Francijo in Anglijo.

 
Miran Gajšek

Načelnik Oddelka za urejanje prostora MOL

mag. Miran Gajšek je od konca leta 2006načelnik oddelka za urejanje prostora na Mestni občini Ljubljana. V njegovibogati karieri je sodeloval pri številnih združenjih in projektih razvoja. Je tudi delegat DUPPS vECTP (European Council of Town Planners), od 2003 do 2011 podpredsednik ECTP inčlan izvršilnega odbora European Council of Town Planners. Od leta 2003 je tudičlan (in ustanovni član) Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije.

mag. Miran Gajšek je od konca leta 2006načelnik oddelka za urejanje prostora na Mestni občini Ljubljana. V njegovibogati karieri je sodeloval pri številnih združenjih in projektih razvoja. Bil je predsednik Društvaurbanistov Ljubljana, predsednik Društva urbanistov in prostorskih planerjevSlovenije (DUPPS), predstavnik MOP -član 21. pogajalske skupine (regionalni razvoj) RS-EU, 1998-2000; od 2003 do2005 je bil s strani Vlade Republike Slovenije imenovan za predstavnikaregionalnih interesov, člana Sveta javne Agencije za regionalni razvoj (ARR) vLjubljani. Je tudi delegat DUPPS vECTP (European Council of Town Planners), od 2003 do 2011 podpredsednik ECTP inčlan izvršilnega odbora European Council of Town Planners. Od leta 2003 je tudičlan (in ustanovni član) Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije.

 
mag. Andrej Lazar

Direktor upravljanja nepremičnin, DUTB

Andrej Lazar, magister ekonomskih znanosti, je konec lanskega leta v DUTB prevzel mesto direktorja upravljanja nepremičnin. Upravljanje tveganega premoženja, vključno z nepremičninami, ga spremlja od začetka njegove karierne poti. Začel je jo v družbi Hypo Leasing in nadaljeval v Hypo Alpe-Adria banki. Leta 2014 je v družbi Sberbank prevzel mesto vodje oddelka Prestrukturiranja in izterjave, ki ga je v celoti reorganiziral in na novo vzpostavil njegove poslovne procese. V DUTB je med drugim odgovoren za vodenje in reševanje najzahtevnejših primerov tveganega premoženja.

Andrej Lazar, magister ekonomskih znanosti, je konec lanskega leta v DUTB prevzel mesto direktorja upravljanja nepremičnin. Upravljanje tveganega premoženja, vključno z nepremičninami, ga spremlja od začetka njegove karierne poti. Začel je jo v družbi Hypo Leasing in nadaljeval v Hypo Alpe-Adria banki. Leta 2014 je v družbi Sberbank prevzel mesto vodje oddelka Prestrukturiranja in izterjave, ki ga je v celoti reorganiziral in na novo vzpostavil njegove poslovne procese. V DUTB je med drugim odgovoren za vodenje in reševanje najzahtevnejših primerov tveganega premoženja.

 
Zoran Veleski

Direktor, Mreža nepremičnin

Zoran Veleski je nepremičninski strokovnjak insvetovalec z več kot 22-letnimi izkušnjami in obsežnim znanjem na področjuinvesticij v nepremičnine in M&A. Že 19 let uspešno vodi podjetje Mrežanepremičnin, eno izmed največjih nepremičninskih družb v Sloveniji z najdaljšotradicijo. Zoran Veleski ima dolgoletni izkušnji pri sodelovanju s tujimi indomačimi investitorji na večjih nepremičninskih projektih.

Zoran Veleski je nepremičninski strokovnjak in svetovalec z več kot 22-letnimi izkušnjami in obsežnim znanjem na področju investicij v nepremičnine in M&A. Že 19 let uspešno vodi podjetje Mreža nepremičnin, eno izmed največjih nepremičninskih družb v Sloveniji z najdaljšo tradicijo. Zoran Veleski ima dolgoletni izkušnji pri sodelovanju s tujimi in domačimi investitorji na večjih nepremičninskih projektih.

 
Luka Prebil

Pomočnik izvršnega direktorja, BTC, d.d.

Luka Prebil je pomočnik izvršnega direktorja v družbi BTC, d.d. Je strokovnjak na področju upravljanja z nepremičninami. Njegova specializacija je svetovanje in uvajanje procesov celostnega upravljanja nepremičnin ter razvoj novih storitev na področju upravljanja nepremičnin.

Luka Prebil je pomočnik izvršnega direktorja v družbi BTC, d.d. Je strokovnjak na področju upravljanja z nepremičninami. Njegova specializacija je svetovanje in uvajanje procesov celostnega upravljanja nepremičnin ter razvoj novih storitev na področju upravljanja nepremičnin.

 
Tomaž Klemenc

Direktor, D.S.U.

Tomaž Klemenc razpolaga z več kot 25 leti profesionalnih izkušenj predvsem s področja izvajanja finančnih, nadzorstvenih in svetovalnih storitev, pri čemer je nekaj manj kot 20 let zasedal vodstvene ali vodilne položaje v gospodarskih družbah in tudi v javnem sektorju. V svoji dosedanji poslovni karieri je deloval v NLB, d.d., kjer je vodil področje privatnega bančništva, na Ljubljanski borzi, d.d., kjer je bil zadolžen za področje uvrstitve vrednostnih papirjev na organiziran trg, trgovanja in nadzora, v družbah za upravljanje investicijskih skladov AC Fondovi, a.d., Beograd in Ilirika DZU, d.o.o., Ljubljana ter na Inštitutu za trženje, ekonomiko in organizacijo, d.o.o. (ITEO), nazadnje pa tudi v Javni agenciji SPIRIT, kjer je zasedal mesto vršilca dolžnosti direktorja.

Tomaž Klemenc razpolaga z več kot 25 leti profesionalnih izkušenj predvsem s področja izvajanja finančnih, nadzorstvenih in svetovalnih storitev, pri čemer je nekaj manj kot 20 let zasedal vodstvene ali vodilne položaje v gospodarskih družbah in tudi v javnem sektorju. V svoji dosedanji poslovni karieri je deloval v NLB, d.d., kjer je vodil področje privatnega bančništva, na Ljubljanski borzi, d.d., kjer je bil zadolžen za področje uvrstitve vrednostnih papirjev na organiziran trg, trgovanja in nadzora, v družbah za upravljanje investicijskih skladov AC Fondovi, a.d., Beograd in Ilirika DZU, d.o.o., Ljubljana ter na Inštitutu za trženje, ekonomiko in organizacijo, d.o.o. (ITEO), nazadnje pa tudi v Javni agenciji SPIRIT, kjer je zasedal mesto vršilca dolžnosti direktorja.

 
mag. Črtomir Remec

direktor Stanovanjskega sklada RS, javnega sklada

Po končanem magisteriju na Fakulteti zagradbeništvo in geodezijo v Ljubljani leta 1987, je bil zaposlen na Inštitutuza kovinske konstrukcije (IMK) v Ljubljani, kjer je nato bil do leta 2004 tudi direktor IMK. Kariero je nadaljeval v skupini Trimo, d.d., Leta 2015 je bil prodan prvi večji projekt visoko izolativnesteklene fasade v tujino, ko se je ponudila priložnost, da dolgoletne strokovnein vodstvene izkušnje na področju montažne in energetsko učinkovite gradnjeuporabi pri vodenju Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada,kjer je še danes direktor.

Po končanem magisteriju na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo v Ljubljani leta 1987, je bil zaposlen na Inštitutu za kovinske konstrukcije (IMK) v Ljubljani, kjer je nato bil do leta 2004 tudi direktor IMK. Kariero je nadaljeval v skupini Trimo, d.d., Leta 2015 je bil prodan prvi večji projekt visoko izolativne steklene fasade v tujino, ko se je ponudila priložnost, da dolgoletne strokovne in vodstvene izkušnje na področju montažne in energetsko učinkovite gradnje uporabi pri vodenju Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada, kjer je še danes direktor.

Vzporedno s poklicnim delom veliko svojega prostega časa nameni javnemu delovanju. Bil je predsednik slovenske Organizacije za jeklene konstrukcije (OJK). Od leta 1997 je član upravnega odbora Evropske konvencije za jeklene konstrukcije (ECCS), v obdobju 2003-2004 tudi njen predsednik. Aktivnosti v inženirskih organizacijah so se začele z izvolitvijo na predsedniško mesto Inženirske zbornice Slovenije (IZS). V letih 2005–2011 je bil nacionalni član izvršnega odbora Svetovne zveze inženirskih organizacij (WFEO). Je tudi ustanovni član in od leta 2012 predsednik Evropskega sveta inženirskih zbornici (ECEC). Decembra 2015 je bil za obdobje štirih let izvoljen za izvršnega podpredsednika Svetovne zveze inženirskih organizacij (WFEO).

 
Jože Novak

Ministrstvo za finance RS, Vodja vladne projektne skupine za pripravo posodobitve sistema vrednotenja in obdavčitve nepremičnin

Ministrstvo za finance RS, Vodja vladne projektne skupine za pripravo posodobitve sistema vrednotenja in obdavčitve nepremičnin

Ministrstvo za finance RS, Vodja vladne projektne skupine za pripravo posodobitve sistema vrednotenja in obdavčitve nepremičnin

 
Klemen Fajmut

Višji svetovalec področja, Sektor za upravljanje z naložbenimi nepremičninami NLB Skupine

Klemen Fajmut je ekonomist z magisterijem izantropologije ter izkušeni strokovnjak s področja nepremičnin in trajnostnegradnje. V NLB d.d. je zaposlen od leta 2014 kot namestnik direktorja Sektorjaza upravljanje z naložbenimi nepremičninami. Odgovoren je za vzpostavitevkakovostnih procesov in za integracijo projekta profesionalnega upravljanja znaložbenimi nepremičninami v NLB Skupini.

Klemen Fajmut je ekonomist z magisterijem iz antropologije ter izkušeni strokovnjak s področja nepremičnin in trajnostne gradnje. V NLB d.d. je zaposlen od leta 2014 kot namestnik direktorja Sektorja za upravljanje z naložbenimi nepremičninami. Odgovoren je za vzpostavitev kakovostnih procesov in za integracijo projekta profesionalnega upravljanja z naložbenimi nepremičninami v NLB Skupini. V dvanajstih letih je pridobil izkušnje v različnih mednarodnih podjetjih nepremičninske, gradbene in energetske stroke, kjer je deloval na področju trženja, razvoja projektov, tržnih analiz in razvojnih strategij.

 
mag. Boštjan Štefelin

DUTB, Vodja poslovnega nepremičninskega portfelja

Boštjan Štefelin, magisterprava in managementa nepremičnin, se je v Družbi za upravljanje terjatev bankzaposlil kot upravljalec nepremičninskega portfelja. V letošnjem letu je postalvodja upravljanja poslovnega nepremičninskega portfelja, ki vključuje poslovne,industrijske in turistične nepremičnine. Njegove prednostne naloge sooblikovanje poslovnih in marketinških strategij za portfelj, ki ga vodi,predvsem pa razvoj in ustvarjanje visoke dodane vrednosti posameznimnepremičninskim projektom.

Boštjan Štefelin, magisterprava in managementa nepremičnin, se je v Družbi za upravljanje terjatev bankzaposlil kot upravljalec nepremičninskega portfelja. V letošnjem letu je postalvodja upravljanja poslovnega nepremičninskega portfelja, ki vključuje poslovne,industrijske in turistične nepremičnine. Njegove prednostne naloge sooblikovanje poslovnih in marketinških strategij za portfelj, ki ga vodi,predvsem pa razvoj in ustvarjanje visoke dodane vrednosti posameznimnepremičninskim projektom.

 
Almir Džamdžić

Strokovni sodelavec za upravljanje nepremičnin, Reiffeisen Leasing

Zaposlen v Raiffeisen leasing d.o.o. od novembra 2014, kot Strokovni sodelovec za upravljanje nepremičnin. Glavna odgovoronost je učinkovito in skrbno vodenje različnih nepremičninskih projektov in upravljanjen epremičnin iz portfelja družbe.

Zaposlen v Raiffeisen leasing d.o.o. od novembra 2014, kot Strokovni sodelovec za upravljanje nepremičnin. Glavna odgovoronost je učinkovito in skrbno vodenje različnih nepremičninskih projektov in upravljanjen epremičnin iz portfelja družbe. Bogate izkušnje iz gradbenega sektorja, dvanajst let vodenja gradbenih in nepremičninskih projektov za trg ter prodaja lastnih nepremičnin pri gradbenem podjetju Begrad d.d. iz Novega mesta.

 
mag. Milan Torkar

Tekos d.o.o.. svetovalec

Milan Torkar je mag. ekonomskih in tehničnih znanosti, dolga leta je bil pooblaščeni ocenjevalec vrednosti podjetij, pooblaščeni ocenjevalec vrednosti nepremičnin in pooblaščeni ocenjevalec strojev in opreme. Je sodni ocenjevalec in sodni izvedenec. V karieri je ustvaril številne kompleksne analize poslovanja podjetij, oblikovanje strategij podjetij, skrbne preglede podjetij, investicij in vrednotenje premoženja. Je član številnih organizacij s tega področja, bil je tudi stečajni upravitelj, je predavatelj in soavtor strokovnih knjig.

Milan Torkar je mag. ekonomskih in tehničnih znanosti, dolga leta je bil pooblaščeni ocenjevalec vrednosti podjetij, pooblaščeni ocenjevalec vrednosti nepremičnin in pooblaščeni ocenjevalec strojev in opreme. Je sodni ocenjevalec in sodni izvedenec. V karieri je ustvaril številne kompleksne analize poslovanja podjetij, oblikovanje strategij podjetij, skrbne preglede podjetij, investicij in vrednotenje premoženja. Je član številnih organizacij s tega področja, bil je tudi stečajni upravitelj, je predavatelj in soavtor strokovnih knjig.

 
Katja Peček

Katja Peček, LL.M. (King's College London), LL.M. (The IMO International Maritime Law Institute), Odvetnica

Katja je odvetnica specializirana za bančništvo & finance, prestrukturiranje, investicije in korporacijsko pravo. Svoje profesionalne izkušnje je nabirala v Sloveniji, Bruslju, Malti, Londonu in Luksemburgu. Od februarja 2014 do Avgusta 2106 je bila stalna zunanja pravna svetovalka Družbe za upravljanje terjatev bank (DUTB), kjer je svetovala na nekaterih najbolj odmevnih primerih. Trenutno je stalna zunanja svetovalka družbe Ledava d.o.o. - slovenske podružnice ameriške družbe za upravljanje premoženja Pine River Capital Management L.P, ki je preko nakupa paketa slabih posojil od NLB d.d. razširila svoje delovanje na Slovenijo in je s tem ustanovila prvo slovensko privatno slabo banko in družbo za upravljanje premoženja, ki služi tudi kot baza za širjenje delovanja na področje celotnega Balkana.

Katja je odvetnica specializirana za bančništvo & finance, prestrukturiranje, investicije in korporacijsko pravo. Svoje profesionalne izkušnje je nabirala v Sloveniji, Bruslju, Malti, Londonu in Luksemburgu. Od februarja 2014 do Avgusta 2106 je bila stalna zunanja pravna svetovalka Družbe za upravljanje terjatev bank (DUTB), kjer je svetovala na nekaterih najbolj odmevnih primerih. Trenutno je stalna zunanja svetovalka družbe Ledava d.o.o. - slovenske podružnice ameriške družbe za upravljanje premoženja Pine River Capital Management L.P, ki je preko nakupa paketa slabih posojil od NLB d.d. razširila svoje delovanje na Slovenijo in je s tem ustanovila prvo slovensko privatno slabo banko in družbo za upravljanje premoženja, ki služi tudi kot baza za širjenje delovanja na področje celotnega Balkana.

 
Luka Jurković

Pomočnik uprave Mercatorja za področje nepremičnin

Luka Jurkovič je marca 2013 prevzel vodenje področja nepremičnin v skupini Mercator. Na mestu pomočnika predsednika uprave za področje nepremičnin je odgovoren za investicije, vzdrževanje, nakup in prodajo trgovinske opreme, razvoj novih projektov, odprodajo nepotrebnega premoženja, upravljanje nepremičnin in najemnih razmerij. Pred delom v Mercatorju je deset let delal na področju investicij in nadzora, nato pa šest let vodil tuje gradbeno podjetje. Je pooblaščeni inženir gradbeništvain ekonomist.

Luka Jurkovič je marca 2013 prevzel vodenje področja nepremičnin v skupini Mercator. Na mestu pomočnika predsednika uprave za področje nepremičnin je odgovoren za investicije, vzdrževanje, nakup in prodajo trgovinske opreme, razvoj novih projektov, odprodajo nepotrebnega premoženja, upravljanje nepremičnin in najemnih razmerij. Pred delom v Mercatorju je deset let delal na področju investicij in nadzora, nato pa šest let vodil tuje gradbeno podjetje. Je pooblaščeni inženir gradbeništvain ekonomist.

 
Andjela Nikolić, M.Arch.

Design and Construction Coordinator, Delta Real Estate, Srbija

Anđela Nikolić se je pridružila Delta Real Estate januarja 2015 v okviru programa mladih voditeljev, ki spodbuja mlade in nadarjene ljudi. S sodelovanjem v različnih projektih, je pridobila zaupanje vodstva in prevzela nadzor nad procesom projektiranja hotela InterContinental Ljubljana novembru 2016.

Anđela Nikolić se je pridružila Delta Real Estate januarja 2015 v okviru programa mladih voditeljev, ki spodbuja mlade in nadarjene ljudi. S sodelovanjem v različnih projektih, je pridobila zaupanje vodstva in prevzela nadzor nad procesom projektiranja hotela InterContinental Ljubljana novembru 2016.

Program

Organizator si pridržuje pravico do sprememb v programu. Program še ni dokončen in se bo v naslednjih tednih še dopolnil.

četrtek, 7. 9.
8.30 - 9.30

Prihod in registracija

9.30 - 9.45

Strokovni uvod v forum

Jure Leben, državni sekretar, Ministrstvo za infrastrukturo

NEPREMIČNINSKI TRG V NAŠIH OČEH IN OČEH TUJIH INVESTITORJEV

9:45 - 10.10

Zunanji pogled na priložnosti v Sloveniji in jugovzhodni Evropi

Michael Meidlinger, CEO, Centrice Real Estate GmBH, Dunaj, Avstrija

10.10 - 10.30

Pregled slovenskega nepremičninskega trga - prerez in napovedi

Maja Ostanek, vodja oddelka nepremičnin, KF Finance

10.30 - 10.50

Pregled globalnih trendov in umestitev Slovenije

Matej Skočir, Vodja sektorja za internacionalizacijo in tuje neposredne investicije, SPIRIT Slovenija

10.50 - 11.30

PANEL: Kako Slovenijo vidijo tuji investitorji, kakšne so njihove izkušnje?

Nebojša Nešovanič, MRICS RV, National director, Head of Valuation SEE, Jones Lang LaSalle

Filip Vučagić, Director of Investment, Colliers Hrvaška

Matjaž Filipič, partner, KF Finance, Slovenija

11.30 - 12.00

Odmor

NEPREMIČNINSKI PROJEKTI IN PRILOŽNOSTI ZA ALTERNATIVNE INVESTICIJE

12.00 - 13.30

Projekt Emonika – kaj lahko pričakujemo (12 min)
Csaba Toth, Construction management, Prime Kapital

Hotel InterContinental - kako smo gradili in kakšne so prve kalkulacije? (12 min)
Anđela Nikolić, M.Arch., Design and Construction Coordinator, Delta Real Estate, Srbija

150 milijonov vreden nov nakupovalnicenter v Šiški (12 min)
Toni Pugelj, direktor SES Management d. o. o., SES Spar European Shopping Centers

Airport Business Park (12 min)
Almir Džamdžić, Strokovni sodelavec za upravljanje nepremičnin, Reiffeisen Leasing

Cukrarna kot del urbane prenove mesta Ljubljana (12 min)
Miran Gajšek, Načelnik oddelka za urejanje prostora, MOL

Kako do 2.000 novih najemnih stanovanj (12 min)
mag. Črtomir Remec, direktor Stanovanjskega sklada RS

Logistični center Mercator - kaj je novega v tem turbulentnem letu? (12 min)
Luka Jurković, Pomočnik uprave Mercatorja za področje nepremičnin


13.30 - 14.15

Odmor s prigrizkom


FINANCIRANJE, NALOŽBE IN ŠIRŠI RAZVOJ MEST IN REGIJ

14.15 - 16.00

Regionalna platforma za vlaganje v alternativne, nepremičninske in infrastrukturne projekte v regiji Adria (20 min)
KGAL Group, Nemčija

Primer priložnosti za alternativne investicije v Sloveniji - Center aktivnega staranja - Geriatrični Center Ljubljana (15 min)
Klemen Fajmut, Višji svetovalec, Sektor za upravljanje z naložbenimi nepremičninami, NLB

Investicijsko nepremičninski naložbeni inženiring - alternativa že znanim možnostim investiranja (15 min)
Zoran Veleski, Mreža nepremičnin

Centralizacija upravljanja državnega nepremičnega premoženja - primeri dobrih praks v psameznih evropskih deželah in priložnosti v Sloveniji (15 min)
Tomaž Klemenc, direktor, D.S.U.

Kako z razvojem maksimirati vrednost nepremičnin? (15 min)
mag. Boštjan Štefelin, vodja poslovnega nepremičninskega portfelja

Vrednotenje in obdavčitev nepremičnin - zakaj verjamemo, da je to razvojni in ne zaviralni potencial? (20 min)
Jože Novak, vodja vladne projektne skupine za pripravo posodobitve sistema vrednotenja in obdavčitve nepremičnin


16.00 - 16.30

Odmor

16.30 - 17.30

Osrednja okrogla miza: kaj lahko pričakujemo v prihodnosti in kaj moramo narediti za dobre rezultate?

Sodelujoči:

Matjaž Filipič, partner, KF Finance d.o.o.
Andrej Lazar, direktor upravljanja nepremičnin, DUTB
Miran Gajšek, načelnik Oddelka za urejanje prostora, Mestna občina Ljubljana
Jože Novak, Ministrstvo za finance RS, vodja vladne projektne skupine zaizvedbo priprave nove sistemske ureditve obdavčitve nepremičnin


POSLOVNI NETWORKING SPREJEM

17.30 dalje

Poslovni sprejem s pogostitvijo je namenjen udeležencem foruma in bo potekal v restavraciji DiVino.

6.9. IZOBRAŽEVALNI SEMINAR ZA CENILCE

Udeleženci na seminarju pridobijo potrdilo o izobraževanju. V skladu s Pravilnikom opriznanju dodatnega izobraževanja za podaljšanje veljavnosti dovoljenja zaopravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti, bo Slovenski inštitut zarevizijo pooblaščenim ocenjevalcem vrednosti udeležbo na seminarju priznal kot dodatno izobraževanje.

Seminar poteka v konferenčni dvorani ABC podjetniškega pospeševalnika v BTC v Ljubljani (Šmartinska 152, vhod pod Emporium nakupovalnim centrom).

9.00 - 10.00

Pomembna znanja za ocenjevanje vrednosti hotelov

mag. Milan Torkar, Tekos d.o.o.

10.00 - 11.00

Pravni vidik slabih terjatev v primeru zavarovanja z nepremičninami

Katja Peček, LL.M.(King's College London), LL.M. (The IMO International Maritime LawInstitute)

11.00 - 11.30

Odmor

11.30 - 12.30

Vidik banke kot uporabnika v odnosu do cenilcev - primeri iz prakse

Jernej Šturm, Certificirani ocenjevalec nepremičnin in upravitelj zavarovanja pri Sparkasse d.d.

12.30 - 13.30

Ocenjevanje vrednosti nepremičnin z uporabo realnih opcij

mag. Bojan Tomc, IDEA expertize

 
Redna prijava - seminar + forum
310 €

Prijava vključuje:

- kotizacijo na konferenco in seminar za sodne izvedence in sodne cenilce za 1 osebo
- konferenčno gradivo
- pogostitev med odmori in
- vstopnico za poslovni networking sprejem po 1. dnevu konference

Cena ne vsebuje DDV.

Redna prijava - forum
260 €

Prijava vključuje:

- kotizacijo za forum (brez seminarja za cenilce)
- konferenčno gradivo
- pogostitev med odmori in
- vstopnico za poslovni networking sprejem po končanem forumu

Cena ne vsebuje DDV.

Redna prijava - seminar za cenilce
140 €

Redna prijava na seminar za sodne cenilce in izvedence

Prijava vključuje:

- udeležbo na seminarju (in NE na forumu 2. dan)
- okrepčila med odmori
- izobraževalno gradivo
- uradno potrdilo o izobraževanju.


Cena ne vsebuje DDV.

Lokacija

BTC – Kristalna palača (Crystal Palace)

Ljubljana

Crystal Palace is the tallest high-rise office building in Slovenia, offering the maximum: top architecture, maximum environmental compliance, highest living and creative comfort as well as great opportunities for the leasing and purchase of premises.