Korporativno upravljanje javnih zavodov

11. MAJ 2017

OD 09.00 DO 15. 30 URE

Ljubljana, Slovenija

Planet GV, Likozarjeva 3

KORPORATIVNO UPRAVLJANJE javnih ZAVODOV

Vljudno vas vabimo na enodnevni seminar z naslovom Korporativno upravljanje javnih zavodov.


Predavatelji se pri odvetniškem delu pogosto srečujejo s strankami, ki se nanje obračajo z raznovrstnimi vprašanji s področja upravljanja javnih zavodov. Pri tem opažajo, da je področje, kljub njegovi pomembnosti, pomanjkljivo urejeno, znanje deležnikov pa slabo.


V treh zanimivih sklopih predavanj vas bodo, s pomočjo praktičnih primerov, seznanili s ključnimi informacijami, na podlagi katerih bo upravljanje vašega zavoda učinkovito ter pravno ustrezno. Obravnavali bodo statusnopravni in delovnopravni vidik upravljanja ter odškodninsko odgovornost poslovodstva, s čimer boste pridobili celovit in poglobljen vpogled v samo bistvo delovanja zavodov.


Izognite se zadregi in izboljšajte svoje znanje!Program

Četrtek, 11.maj 2017
9.00-11.00

STATUSNOPRAVNI VIDIKI

(Borut Zajc, odvetnik)


Javni in zasebni zavodi

Dovoljene dejavnosti in namen njihovega opravljanja

Opravljanje javnih služb v okviru javnih zavodov ali koncesijskih razmerij

Varstvo imena zavoda

Sestava, pravila delovanja, zakonske in statutarne pristojnosti sveta zavoda, strokovnega sveta in direktorja zavoda

Odgovornost zavoda in ustanoviteljev za obveznosti zavoda

Izplačevanje presežkov

Nujne sestavine in priporočljive dodatne sestavine akta o ustanovitvi in drugih internih predpisov

Odločanje v primeru pravnih praznin
11.00-11.15

ODMOR

11.15-13.00

DELOVNOPRAVNI VIDIKI

(mag. Klavdija Erjavec, odvetnica specialistka za področje delovnega prava inprava socialne varnosti)


Kolektivne pravice delavcev pri upravljanju zavodov, tudi v luči Zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju

Posebnosti individualnih pravic delavcev v zavodih in razlika med javnimi ter zasebnimi zavodi

Aktualna sodna praksa v zvezi s kolektivnimi in individualnimi pravicami delavcev vzavodih
13.00-13.30

ODMOR

13.30-15.30

ODŠKODNINSKA ODGOVORNOST POSLOVODSTVA

(Aleš Avbreht, odvetnik)


Pravni temelj (odškodninske) odgovornosti poslovodnega organa zavoda

Primerjava pravne narave odgovornosti poslovodnega organa zavoda s pravno naravo odgovornosti organov odločanja gospodarskih družb

Aktualna sodna praksa na temo odgovornosti poslovodnega organa zavoda in dobre prakse ravnanja poslovodnega organa
PredavateljI

 
BORUT ZAJC

odvetnik

Ima dvajset let izkušen na različnih pravnih področjih. Poudarjeno se ukvarja s svetovanjem gospodarskim družbam in drugim pravnim osebam ter vodilnim kadrom takšnih subjektov.

Kariero je začel kot samostojni pravni svetovalec v večji gospodarski družbi. Ima dvajset let izkušen na različnih pravnih področjih. Poudarjeno se ukvarja s svetovanjem gospodarskim družbam in drugim pravnim osebam ter vodilnim kadrom takšnih subjektov. Sodeloval je v več skrbnih pregledih družb Je avtor oz. soavtor petih strokovnih knjig in priročnikov in več kot 100 strokovnih člankov.

 
KLAVDIJA ERJAVEC

odvetnica

Poudarjeno se ukvarja s področjem delovnega prava.Redno sodeluje kot predavateljica na izobraževanjih s področja delovnega prava in prava socialne varnosti.

Poudarjeno se ukvarja s področjem delovnega prava. Znanstveni naziv magister prava je pridobila z uspešno obrambo magistrske naloge z naslovom »Sprememba delodajalca v praksi Sodišča Evropskih skupnosti in domačih sodišč«. Pred začetkom kariere v odvetništvu je delovala kot pravna svetovalka v veliki gospodarski družbi. V preteklosti je izkušnje nabirala tudi v sodstvu. Je mediatorka pri Delovnem in socialnem sodišču v Ljubljani. Redno sodeluje kot predavateljica na izobraževanjih s področja delovnega prava in prava socialne varnosti.

 
ALEŠ AVBREHT

odvetnik

Aktiven je zlasti na področju gospodarskega prava, prava javnega naročanja ter na področju javno – zasebnega partnerstva. Vodil je številne zahtevne postopke združitev in statusnih preoblikovanj gospodarskih družb.

Pred začetkom odvetniške kariere je izkušnje pridobival v gospodarstvu kot samostojni pravni svetovalec - pomočnik glavnega direktorja za gospodarsko pravo. Prav tako je izkušnje pridobival v sodstvu. Aktiven je zlasti na področju gospodarskega prava, prava javnega naročanja ter na področju javno – zasebnega partnerstva. Vodil je številne zahtevne postopke združitev in statusnih preoblikovanj gospodarskih družb. Na strokovnih dogodkih redno sodeluje kot predavatelj.

Na podlagi prijave vam bomo poslali račun, ki ga poravnate v navedenem plačilnem roku. Kotizacijo lahko
poravnate tudi pred prejemom računa na IBAN SI56 0292 1008 9918 850
(NLB d.d. , Trg republike 3, Ljubljana), sklic na št. 4158-matična št. plačnika.

Planet GV

Likozarjeva 3, 1000 Ljubljana 

Želite biti redno obveščeni o naših izobraževalnih dogodkih?

Prijavite se na naše e-novice