TOP 10 2017


19. in 20. oktober 2017


Hotel Slovenija, Portorož

TOP 10 Izobraževalni management 2017


10 najboljših na področju izobraževanja in usposabljanja v slovenskem prostoruNa konferenci vsako leto že tradicionalno podeljujemo priznanja 10 slovenskim podjetjem/organizacijam, ki sistematično investirajo v izpopolnjevanje znanja in usposabljanje zaposlenih!


Z razpisom TOP 10 Izobraževalni management prepoznavamo in nagrajujemo tista podjetja/organizacije, ki namenjajo posebno skrb rasti intelektualnega kapitala ter strateško investirajo v izpopolnjevanje znanja in usposabljanje zaposlenih.


Že od leta 2002 merimo izobraževalni utrip po podjetjih in organizacijah in s pomočjo zbranih podatkov predstavljamo, kako poteka razvoj na tem področju, kakšno skrb namenjajo podjetja in organizacije strateškemu vlaganju v izobraževanje ter usposabljanje in kako spretna so pri razvijanju kulture znanja.


Bodite tudi vi med najboljšimi skrbniki znanja!


Investicija v znanje je najboljša naložba za uspešno prihodnost vaše organizacije in prinaša najvišje obresti!

Razpis je odprt do 4. oktobra 2017.Primerjalna analiza za vašo organizacijo

Vsa podjetja oz. organizacije, ki boste sodelovale na razpisu, lahko po 20. oktobru 2017 naročite poglobljeno primerjalno analizo za svojo organizacijo.

V analizi bomo podatke primerjali z vsemi sodelujočimi organizacijami ter raziskavo Statističnega urada Republike Slovenije o nadaljnjem poklicnem izobraževanju in usposabljanju v podjetjih v Sloveniji, ki so zbrani v skladu z metodologijo EUROSTA-a.

Cene primerjalnih analiz:

 • Cena poglobljene primerjalne analize za leto 2017 je 390,00 EUR (DDV ni vključen).
 • Cena poglobljene primerjalne analize za leti 2017 in 2016 je 490,00 EUR (DDV ni vključen). To analizo priporočamo tistim organizacijam, ki so tudi lansko leto sodelovala na razpisu.

 • Druga podjetja in organizacije, ki niste sodelovala na razpisu, lahko naročite splošno analizo, kjer bomo primerjali podatke TOP 10 – Izobraževalni management 2017 z raziskavo Statističnega urada republike Slovenije. Naročite jo na izobrazevanje@planetgv.si.

  Vzorec primerjalne analize TOP 10


  Kazalo vsebine

  1. O raziskavi
  2. Kazalniki za spremljanje uspešnosti in učinkovitosti izobraževanja
  3. Primerjava izbranih kazalnikov TOP 10 2016 z nacionalnim povprečjem 2015
  4. Grafični prikaz primerjave izbranih kazalnikov TOP 10 2016 z nacionalnim povprečjem 2015
  5. Primerjava vaših kazalnikov z vrednostmi TOP 10 z nacionalnim povprečjem v vaši panogi
  6. TOP 10 - Percentilna distribucija vaših kazalnikov
  7. Grafična ponazoritev percentilne distribucije kazalnikov
  8. Primerjava s povprečjem 10 najboljših organizacij po posameznih kazalnikih
  9. Grafični prikaz vaših vrednosti s povprečjem TOP 10 - IZOBRAŽEVALNI MANAGEMENT 2016


  GRAFIČNI PRIKAZ PRIMERJAVE IZBRANIH KAZALNIKOV TOP 10 2016 Z NACIONALNIM POVPREČJEM 2015

  Graf: Prikaz primerjave izbranih kazalnikov top 10 2016 z nacionalnim povprečjem 2015  Najboljši skrbniki znanja, ki so se uvrstili na lestvico
  TOP 10 Izobraževalni management 2016

  Prejemniki priznanj TOP 10 – Izobraževalni management 2016

  (po abecednem vrstnem redu)

  • Center of Excellence in Finance
  • IBM Slovenija, d.o.o.
  • Iskra Mehanizmi, d.o.o.
  • Kolektor Group, d.o.o.
  • Krka, tovarna zdravil d.d., Novo Mesto
  • Lek, d.d.
  • Petrol, d.d.
  • Plastika Skaza
  • Unija računovodska hiša, d.d.
  • Zavarovalnica Triglav, d.d.

  Kaj nam sporočajo najboljši skrbniki znanja/izobraževalci v letu 2016?


  V 10 organizacijah, ki so se uvrstila na lestvico TOP 10 Izobraževalni management 2016, skupaj zaposlujejo 12.532 ljudi (lani 23.497 ljudi), povprečna dodana vrednost na zaposlenega pa znaša 66.951,46 eur (lani 102.743,00 eur). Vse organizacije skupaj so za leto 2015 načrtovale 11.332.935 eur (za leto 2014 13.747.354 eur), porabile pa do konca leta 13.473.344 eur (za leto 2014 20.622.325 eur). To pomeni, da je v povprečju organizacija, ki se je uvrstila na lestvico TOP 10, načrtovala za izobraževanje in usposabljanje 1.133.294 eur, porabila pa v povprečju 1.347.345 eur. Izobraževalni budžeti so se gibali med 6.002.768 eur pri velikih organizacijah in 25.000 eur pri majhnih organizacijah.

  Precej pa se je povišal izobraževalni budžet na zaposlenega, v najboljših podjetjih v povprečju znaša 1.132,32 eur (leta 2014 je znašal 872 eur na leto).

  Izobraževalni proračun v povprečju 10 najboljših tako znaša 3,2 odstotkov od skupnih stroškov dela (lani 2,5) in 0,84 odstotkov od prihodkov od prodaje (lani 0,50).

  Najboljših 10 je skupaj opravilo 1.072.564 ur izobraževanja in usposabljanja (lani 1.143.191). Nekoliko se je povišalo povprečno število ur izobraževanja in usposabljanja na zaposlenega; v povprečju je bil vsak zaposleni deležen 66 ur usposabljanja oz. izobraževanja (leto poprej pa 48,3 eur). V vseh 10 organizacijah skupaj pa smo letos našteli 255 notranjih trenerjev, 81 coachev in 1013 mentorjev, vsi redno zaposleni v teh organizacijah (lani 606 notranjih trenerjev, 131 coachev in 1173 mentorjev).

  Izobraževanje je še vedno najbolj donosna investicija v prihodnost!

  Rezultati najboljših izobraževalcev v državi dajejo jasno sporočilo. Uspešne organizacije vlagajo v prihodnost – razvijajo intelektualni kapital zaposlenih in vlagajo v izobraževanje in usposabljanje.


  Investicija v znanje je najboljša naložba za uspešno prihodnost vaše organizacije in prinaša najvišje obresti!


  Dobitniki priznanj
  TOP 10 Izobraževalni management 2015

  10 najboljših izobraževalcev v letu 2015


  Na lestvico TOP 10 Izobraževalni management 2015 so se uvrstila naslednja podjetja in organizacije:

  • BSH Hišni aparati, d.o.o., Nazarje
  • IBM Slovenija, d.o.o.
  • Krka, tovarna zdravil, d. d., Novo mesto
  • Lek, farmacevtska družba, d. d.
  • NLB, d.d.
  • Telekom, d.d.
  • Treves, d.o.o.
  • Unija, računovodska hiša, d.d.
  • Vzajemna zdravstvena zavarovalnica, z.v.d.
  • Zavarovalnica Triglav, d. d.


  Najboljši izobraževalci dosegajo preko 100.000 eur dodane vrednosti na zaposlenega

  V 10 organizacijah, ki so se uvrstila na lestvico TOP 10 – Izobraževalni management 2015, skupaj zaposlujejo 23.497 ljudi, dodana vrednost na zaposlenega pa znaša kar 102.743,00 eur, lani 68.297 eur. Vse organizacije skupaj so za leto 2015 načrtovale 13.747.354 eur, porabile pa do konca leta več in sicer 20.622.325 eur.

  Povišal se je tudi izobraževalni budžet na zaposlenega, ki v najboljših podjetjih v povprečju znaša 872 eur na leto, kar je za skoraj 200 eur več kot leto poprej.

  Izobraževalni proračuni v povprečju tako znašajo 1,83 odstotkov od skupnih stroškov dela in 0,41 odstotkov od prihodkov od prodaje. Najboljših 10 je skupaj opravilo 1.143.191,00 ur izobraževanja in usposabljanja , kar je na ravni lanskega leta. Nekoliko se je povišalo število ur izobraževanja in usposabljanja; v povprečju je bil vsak zaposleni deležen 48,3 ur usposabljanja oz. izobraževanja, (leto poprej pa 45,5 eur). V vseh 10 organizacijah skupaj pa smo našteli 606 notranjih trenerjev, 131 caochev in kar 1173 mentorjev, vsi redno zaposleni v teh organizacijah.