Konferenca
ORGANIZACIJSKO
UČENJE IN RAZVOJ


19. in 20. oktober 2017


Hotel Slovenija, Portorož

Konferenca,
ki združuje organizacijsko učenje, razvoj in coaching!

Tradicionalna konferenca Izobraževalni management ima novo ime –
konferenca Organizacijsko učenje in razvoj!

Zakaj? Ker združuje organizacijsko učenje, razvoj in coaching in tako celovito predstavlja trende na teh področjih, nova orodja in inovativne oblike učenja, treningov in coachinga.

Njeno poslanstvo ostaja enako: namenjena je vsem izobraževalnim managerjem in odgovornim za razvoj kadrov, ki verjamete, da sta izobraževanje in usposabljanje pomembni ter ključni poslovni funkciji, ki prispevata k večji dobičkonosnosti organizacije kot tudi k dolgoročnemu zdravju organizacije.

To nedvomno potrjujejo tudi dosedanji izsledki raziskave TOP 10 Izobraževalni management, kjer smo v vseh 16 letih merjenja zaznali neposredno povezanost med dodano vrednostjo na zaposlenega ter vlaganji v izobraževanje, usposabljanje in razvoj kadrov. Več kot podjetje vlaga v razvoj kadrov, večjo dodano vrednost na zaposlenega dosega.

Pridružite se nam na tradicionalnem srečanju, konferenci Organizacijsko učenje in razvoj,
19. in 20. oktobra 2017, tokrat v prijetnem portoroškem okolju!

Tradicionalni dogodek za izobraževalne in HR managerje, ki spodbuja inovativne pristope v izobraževanju in usposabljanju zaposlenih!

Tradicionalni dogodek za izobraževalne in HR managerje, ki spodbuja inovativne pristope v izobraževanju in usposabljanju zaposlenih!

Učenje za spremembe

V času nenehnih sprememb in novega digitalnega sveta je učenje za spremembe nujnost v vsaki učeči se organizaciji, saj prinaša večjo motiviranost, zavzetost in pripadnost zaposlenih, več inovativnosti, rast in dolgoročno konkurenčno prednost organizacije.

Naj učenje za spremembe postane tudi vaša stalnica!

Program

ČETRTEK, 19. OKTOBER
8.00 - 9.00

Sprejem udeležencev in jutranja kava za dobrodošlico

9.00 - 9.15

Otvoritev konference

Plenum 1: UČENJE ZA SPREMEMBE

9.15 - 9.45

Učenje za spremembe

9.45 - 10.15

Razvoj kompetenc 3.0 za novo tisočletje

Goran Gledić, Deloitte

10.15 - 10.45

Dobra praksa:
Kakšne kompetence potrebuje izobraževalni manager 3.0

Katarina Petronijevič, Danfoss Trata, d.o.o.

10.45 - 11.15

Odmor za kavo in druženje

11.15 - 12.00

VROČI STOL: Učenje skozi partnerstvo za spremembe

Sogovorniki bodo najavljeni kasneje.

12.00 - 13.30

Skupno kosilo

Plenum 2: GRADIMO KULTURO UČENJA

13:30 - 14.10

Organizacijsko učenje in razvoj z vrednotami

Paola Valeri, CoachingbyValues, Španija

14.10 - 14.30

Dobra praksa:
Kultura učenja - kako jo graditi in spremeniti

Predavatelj bo najavljen kasneje.

14.30 - 14.50

Dobra praksa:
Prevrednotimo vrednote
Soniboj Knežak, Steklarna Hrastnik, d.o.o.

Uvajanje sprememb v podjetjih običajno naleti na številne ovire, pri zaposlenih pa vzpodbudi odpor. Še posebej velja to za uvajanje sprememb v podjetjih z dolgoletno tradicijo kot je Steklarna Hrastnik,
kjer smo s prihodom novega vodstva v letu 2010 pričeli s procesom spreminjanja podjetja.
Pri uvajanju sprememb igra pomembno vlogo komunikacija z zaposlenimi, ki morajo spremembe razumeti in jih tudi sprejeti. Eno izmed pomembnih področij, kjer smo uvajali spremembe, je bilo tudi področje prenosa znanj, izobraževanja, treningov. Kaj vse smo na tem področju počeli pa več v prispevku!
14.50 - 15.10

Dobra praksa:
Kako skrbimo za prenos in širjenje znanja tudi medkulturno
Mag. Irena Vodopivec, Gorenje, d.d.

V Skupini Gorenje smo razvili inovativno in celovito izobraževalno okolje, korporativno univerzo CUG - Corporate University of Gorenje. CUG je v evropskem prostoru prepoznana kot primer dobre prakse.

Razvoj Gorenja kot globalne korporacije stalno spremlja dinamičen razvoj globalno naprednih oblik izobraževanja. Razvoj temelji na zavedanju, da je brez zavzetih, odgovornih, ambicioznih in ustvarjalnih ljudi, ki se med seboj povezujejo in sodelujejo, vsaka strategija zgolj črka na papirju. Korporativna univerza, ki jo uvajajo predvsem večja, mednarodno uveljavljena in v rast usmerjena podjetja, je tudi v Gorenju vzvod rasti in konkurenčnosti.

Sodobno izobraževanje vključuje poleg kreativnega mišljenja in podjetniškega snovanja tudi učenje za spremembe in razvoj korporativnih poslovnih sistemov. Prednostni cilj CUG je predvsem povezovanje ljudi na skupnih izobraževalnih, poslovnih in kulturnih osnovah. Poleg pridobivanja in prenašanja znanj ima CUG pomembno vlogo pri spodbujanju inovativnosti zaposlenih in razvoju sposobnosti za delovanje v multikulturnih timih. Hkrati predstavlja pomembno orodje kadrovske politike, saj podpira mednarodni karierni razvoj in mobilnost posameznikov. Korporativna univerza je nepogrešljiva tudi pri prenašanju vrednot in kulture Skupine Gorenje med vse zaposlene.

15.10 - 15.30

Odmor za kavo in druženje

DELAVNICA

15.30 - 17.00

Katere vrednote naj vodijo izobraževalnega managerja 3.0.

17.00 - 17.15

Odmor za kavo in druženje

PRIZNANJA TOP 10 IZOBRAŽEVALNI MANAGEMENT 2017

17.15 - 17.30

SURS raziskava:
Kako in koliko usposabljajo slovenska podjetja
Martina Kontelj, Statistični urad RS

Statistični urad je sredipoletja objavil uradne rezultate o tem kako in koliko so v letu 2015 izobraževala slovenska podjetja. Raziskava jebila narejena na reprezentativnem vzorcu slovenskih podjetjih. Nazadnje je bilaraziskava narejena pred petimi leti (za leto 2010).

Raziskava odgovori nanaslednja vprašanja. Kolikšen delež podjetij izobražuje svoje zaposlene? Kajomejuje slovenska podjetja pri vlaganju v izobraževanje? Koliko podjetij nevlaga v izobraževanje? Zakaj ne? Kaj kažejo kazalniki pred petimi leti? Kako sepodjetja odzivajo na prihodnje potrebe po znanju? Katere kompetence so pomembneza razvoj podjetja? Ali v razvoj le teh podjetja tudi največ vlagajo? Aliobstajajo razlike med panogami?
Kolikšen delež zaposlenihse izobražuje? Koliko časa porabijo za izobraževanje in usposabljanje? Kakšniso stroški izobraževanja? Komu podjetja zaupajo izvajanje zunanjih programovizobraževanja?
Kako je z vajeništvom?Zakaj se podjetja odločajo za vajeništvo? Ali je vajeništva več kot v letu2010?

Odgovore na ta vprašanjavam obljubljamo na konferenci!
17.30 - 18.00

GOSPODARJI ZNANJA 2017

Kdo so dobitniki priznanj TOP 10 Izobraževalni managemnt 2017

20.30

VEČERNO DRUŽENJE

PETEK, 20. OKTOBER

PLENUM 3: IZMERIMO DONOSNOST IZOBRAŽEVANJA

9.00 - 9.45

Povečajmo donosnost izobraževanja

Predavatelj bo najavljen kasneje.

9.45 - 10.15

Kako pripraviti dober izobraževalni proračun
Dr. Danijela Brečko, Sofos

V Sloveniji izobraževalni proračun dobrih organizacij (tistih, ki se uvrščajo na lestvico TOP 10) znaša 3,2 % od stroškov dela, kar predstavlja v povprečju 1.132,32 eur na zaposlenega (vir: TOP 10 - Izobraževalni management 2016). Izdatki za izobraževanje in usposabljanje povsod po svetu pozitivno vplivajo na zadrževanje kadrov, zadovoljstvo zaposlenih, povečanje prodaje in splošno dobičkonosnost (vir: Training Industry Report, 2015). Prav zato je izobraževalni proračun zelo pomemben, saj predstavlja investicijo v vašo organizacijo. Kot vsako druge investicije, ga je modro skrbno načrtovati. V predstavitvi bomo tako raziskovali: elemente dobrega izobraževalnega proračuna organizacije (kaj zajema), kako v izobraževalnem proračunu ocenimo izdatke in kako naredimo oceno koristi, učinkovito formulo za načrtovanje investicije v izobraževanje in usposabljanje na zaposlenega, kako vključiti vodstvo v upravljanje izobraževalnega proračuna. Dobro pripravljen izobraževalni proračun je smela investicija v obogatitev kompetenčnega potenciala organizacije.

10.15 - 10.45

Dobra praksa:
Kako povezujemo izobraževanje z delovno uspešnostjo

Predavatelj bo najavljen kasneje.

10.45 - 11.30

Odmor s prigrizkom

PLENUM 4: NOVA ORODJA IN NOVI PRISTOPI ZA UČENJE

11.30 - 13.15

Spoznajte novosti!

  • »Coaching map« za vseživljenjsko kulturo učenja v vaši organizaciji
    Robert Geisler, The Coaching Map, Poljska

  • Učimo se zdravega življenja:
    Body@work za dobro počutje zaposlenih

    PBS center športne odličnosti

Body tehnika ni zgolj vadba, je filozofija gibanja, ki se na aktiven in pasiven način prilagaja človeku 21.stoletja. Tako kot hrana, tudi vsaka telovadba ni primerna za vsakogar. Potrebna je čim bolj individualna prilagoditev trenutnim sposobnostim, zmožnostim in željam vsakega posameznika. Body@work je koncept, ki omenjeno filozofijo nadgrajuje, saj se prilagaja tudi specifikam posameznega delovnega mesta. Medtem, ko zaposlenega skozi kretnjo učimo pravilne telesne drže, dihanja, revitalizacije in energetizacije, s poznavanjem učinkov specifičnega delovnega mesta pa tudi uspešno zmanjšujemo in preprečujemo bolečine in poškodbe. Zaposleni postane bolj motiviran, pozitiven, kreativen in produktiven t pri svojem delu, s pomočjo testiranj in spremljanja napredka počutja zaposlenega, pa dobimo merljive učinke, s katerimi dolgoročno vplivamo na zmanjšanje bolniškega staleža in večjo učinkovitost.

Udeležencem bomo na interaktiven način predstavili program na način, da bodo dobili zadostne informacije o vsebini programa, nasvete, ki jih bodo lahko takoj implementirali v svoje delo in motiviranost za vključitev programa v svojem delovnem okolju.

OKROGLA MIZA

13.15 - 13.45

Odmor za kavo in druženje

13.45 - 14.45

Okrogla miza z vodilnimi:
Kako vodstvo podpira organizacijsko učenje?

Sogovorniki bodo najavljeni kasneje.

14.45 - 15.00

Zaključki konference

Organizator si pridržuje pravico do spremembe program.

Konferenca, na kateri izobraževalni managerji in strokovnjaki za razvoj kadrov ne smete manjkati!

Konferenca, na kateri izobraževalni managerji in strokovnjaki za razvoj kadrov ne smete manjkati!

Tuja gosta konference

 
Paola Valeri

Trenerka, CoachingbyValues, Španija

Ima bogate managerske izkušnje v mednarodnih organizacijah, v katerih je izboljšala individualne in timske rezultate. Metodologije Coaching by Values in Managing by Values se je učila od “očeta” teh konceptov, Simona L. Dolana.

Več ...

Magistrirala je s področja razvoja kadrov in managementa znanja, izobraževala se je tudi na Bert Hellinger Instituut Nederland. Je Master Practitioner NLP DMB ©, Practitioner in i4 Neurolider 360º assessment in certificirana coachinja znotraj International Coach Federation.

 
Robert Geisler

Poslovni trener, The Coaching Maps, Poljska

Je poslovni trener, svetovalec in strokovnjak za področje inovativnosti. Ima bogate 20 letne izkušnje s področja raziskovalnega dela, timskega dela, projektnega managementa, treningov in izobraževanj.

Več ...

Je strokovnjak za uporabo orodja “The Coaching Maps”, namenjenega razvoju ljudi oz. upravljanju talentov. Glavni cilj tega orodja je preučevanje in posledično izboljšanje 36 socialnih veščin, opredeljenih kot ključne za zahteve sodobnega časa.

Predavatelji

 
Katarina Petronijevič

Strategic Business HR Partner, Danfoss

Strategic Business HR Partner

 
Mag. Irena Vodopivec

Direktorica Razvoja kadrov in Korporativne univerze Gorenja

Kot večletna izvršna direktorica področja Kadri in izobraževanje v Skupini Gorenje z več kot 10.000 zaposlenimi, je uspešno vodila različne projekte vzpostavitve in razvoja kadrovskih procesov.

Aktivno je prispevala k internacionalizaciji kadrovske funkcije, k razvoju usposabljanja perspektivnih in vodstvenih kadrov in oblikovanju Korporativne univerze Gorenje.

Korporativna univerza Gorenje šteje za edinstven izobraževalni koncept razvoja talentov v mednarodnem okolju, medkulturnega sodelovanja in kulture inovativnosti ter predstavlja dobro prakso v evropskem merilu.

 
Martina Kontelj

Statistični urad RS

Od leta 2006 na Statističnem uradu RS vodi raziskave iz različnih področij (volitve, štipendiranje, kriminaliteta, izobraževanje), od leta 2015 pa raziskavo o izobraževanju zaposlenih v podjetjih, ki jo predstavila na konferenci.

Pred tem je na Statističnem uradu delovala na področju ekonomskih statistik oz. nacionalnih računov. Sodelovala je pri izračunavanju bruto domačega proizvoda.

 
Dr. Danijela Brečko

Sofos

Od leta 2015 izvršna direktorica pri Sofosu, Inštitutu za izobraževalni management. Več kot 20 let deluje v praksi poslovnega izobraževanja in svetovanja Redno raziskuje področje ravnanja z ljudmi pri delu. Izsledke raziskav objavlja v strokovnih revijah kot tudi na konferencah.

Je avtorica preko 200 znanstvenih in strokovnih člankov za slovenske in tuje strokovne revije in avtorica 7 strokovnih knjig. Več kot 20 let deluje v praksi poslovnega izobraževanja in svetovanja.

Doktorirala je na Filozofski fakulteti v Ljubljani, kjer si je predhodno pridobila znanstveni magisterij na področju osebnega razvoja odraslih. Poslovna znanja si je pridobivala v sklopu dodatnih izobraževanj kot je program General Management Program, ki ga je zaključila na IECD Bled.

Je članica Združenja manager in članica upravnega odbora Sekcije manager, kjer izvaja tudi vlogo mentorice. Je tudi članica Društva moderatorjev Slovenije in soustanoviteljica Coaching akademija.


Konferenca Izobraževalni management 2016 nam je postregla z novimi spoznanji o delovanju možganov,
učenju, razvoju in osebni učinkovitosti!

S pomočjo nevroznanosti smo odkrivali moč človeških možganov in predstavili nova orodja za spodbujanje učenja inovativnosti kot tudi inovativne tehnike treningov ter oblike coachinga, ki odgovarjajo potrebam današnjega časa in omogočajo integracijo izobraževanja tako v življenje organizacije kot tudi v osebno življenje posameznika.


Foto utrinki s konference Izobraževalni management 2016

Kotizacija in prijava

PRIJAVITELJI NA TOP 10 2017
345 €

Pogoj je poslana nominacija na razpis TOP 10 2017. Kotizacijo lahko koristi 1 udeleženec iz organizacije.

Vključuje revijo HR&M, delovno e-gradivo, skupno kosilo prvi dan konference, okrepčila med odmori in potrdilo o udeležbi.
Vključuje tudi letno naročnino na revijo HR&M.


V ceno ni vključen DDV.

REDNA PRIJAVA ZA NAROČNIKE REVIJE HR&M
345 €

Vključuje revijo HR&M, delovno e-gradivo, skupno kosilo prvi dan konference, okrepčila med odmori in potrdilo o udeležbi.

V ceno ni vključen DDV.

REDNA PRIJAVA ZA NENAROČNIKE
395 €

Vključuje revijo HR&M, delovno e-gradivo,skupno kosilo prvi dan konference, okrepčila med odmori in potrdilo o udeležbi.
Vključuje tudi letno naročnino na revijo HR&M.


V ceno ni vključen DDV.

Na podlagi prijave vam bomo poslali račun, ki ga poravnate v navedenem plačilnem roku.
Kotizacijo lahko poravnate tudi pred prejemom računa na IBAN SI56 0292 1008 9918 850 (NLB, d. d. Ljubljana), sklic na št. 4124-matična št. plačnika.


Partnerji konference


Lokacija

LifeClass Hoteli, Hotel Slovenija
Obala 33, Portorož

T: 05 692 9001
F: 05 692 9055

E: booking@lifeclass.net
w: www.lifeclass.net/si


Več informacij:
Planet GV

T: 080 33 44
E: izobrazevanje@planetgv.si


Hotelske rezervacije in plačila hotelskih storitev urejate z izbranim hotelom, ne z organizatorjem.


CENIK HOTELSKIH STORITEV – LIFECLASS HOTELI

Cene vključujejo:
nočitev z zajtrkom, kopanje v bazenih s termo-mineralno vodo in morsko vodo, uporabo fitnes centra,
parkirno mesto na zunanjem hotelskem parkirišču do polne zasedenosti in DDV.

Turistična taksa znaša 1,27 € po osebi na dan in ni vključena v ceno nočitve.

Ob rezervaciji navedite, da ste udeleženec konference Organizacijsko učenje in razvoj!

Hotel Enoposteljna soba Dvoposteljna soba (na osebo)
GH Slovenija ***** 110 € 75 €
GH Portorož **** - Executive 100 € 70 €
GH Portorož **** - Standard 90 € 65 €
Apollo **** - Superior 95 € 65 €
Riviera **** - Superior 90 € 60 €
Mirna / Neptum ****
80 € 55 €