Stvarnopravni zakonik (SPZ) s komentarjem
dr. Miha Juhart, dr. Matjaž Tratnik in dr. Renato Vrenčur
Ne najdem izdelka