Strateška nabava
Branko Žibret
O knjigi

Delež nabavnih stroškov se danes v modernih podjetjih povečuje. To je posledica čedalje večje specializacije in vertikalne dezintegracije podjetij. Podjetja so v tem procesu prisiljena čedalje večji delež svojih vložkov, kamor štejemo danes tudi razvoj in inovacije, kupiti. Zato je nabava postala strateška funkcija in je po pomembnosti in organizacijsko čedalje bliže upravam podjetij. Okolje delovanja nabave se je spremenilo, nabava je globalna, pomembno vlogo imajo nakupi v tako imenovanih nizkostroškovnih državah. Nabava se ne ukvarja le z vprašanji cen in zniževanja stroškov (kljub - napačnemu - splošnemu prepričanju, da je to najpomembnejši cilj nabave), temveč čedalje bolj s kreiranjem vrednosti za končnega kupca. Med funkcionalno interno sodelovanje, sodelovanje po celotni verigi vrednosti in uporabo različnih nabavnih strategij v celotnem nabavnem obsegu (vključno z nabavo storitev, tudi marketinških) so ključni dejavniki uspeha, odnosi z dobavitelji čedalje pomembnejši za uspeh podjetja. V upravljanju odnosov z dobavitelji čedalje bolj prihaja do izraza sodelovanje na področju inovacij ter upravljanje vzdržnosti (družbena in okoljska odgovornost).

Z organizacijskega vidika je ustvarjanje vrednosti najpomembnejše gibalo nabavnih sinergij v celotni organizaciji poslovanja in s tem tudi v definiranju organizacijskih rešitev za nabavo. Z organizacijskega vidika sta glavna ovira obvladovanje decentralizirane nabave in njena centralizacija zaradi doseganja maksimalnih sinergij na eni strani in ohranjanje fleksibilnosti poslovnih enot na drugi.

+ -
40,00 €
Dodaj v košarico