O knjigi

Pravno odločanje ni le mehanična uporaba pravnega besedila (ustave, zakona) v konkretnem primeru in samovoljno dejanje sodnika, saj smo v pravni državi vsi zavezani pravu. To velja zlasti za pravnike, ki naj bi bili drugim zgled. Pri tem ima posebno vlogo argumentacija v pravu, ki pomeni, da sodnik prevzame odgovornost za svojo vrednostno odločitev. To mora seveda utemeljiti z razlogi ali argumenti. Slednji morajo prestati test razumnosti ali racionalnosti, ki ga bolj ali manj zavestno izreka pravni avditorij.

Aktualen, jedrnat, jasen in praktičen priročnik!