Poslovna logistika
Dr. Klavdij Logožar
O knjigi

Dolgo časa je bila logistika le instrument racionalizacije, zato se je od nje kot servisne funkcije pričakovalo, da bo povzročala minimalne stroške. To se najizraziteje kaže v načelu 5P, po katerem mora logistika poskrbeti, da je pravi material na voljo ob pravem času, v pravilni količini in pravilni kakovosti, na pravem mestu in ob minimalnih stroških. Vendar je tako pojmovanje logistike preveč enostransko, ker so se zahteve do nje tako povečale, da že različna kakovost logističnih storitev neposredno vpliva na tržno uspešnost in s tem na dobiček podjetja. Zato je logistika za številna podjetja nedvomno pomemben dejavnik uspešnosti in konkurenčnosti.
Priročnik je celovit pregled logističnih procesov v podjetju in med podjetji. Predstavljene so operativne in strateške naloge logistike, s čimer lahko podjetja dosegajo pomembne poslovne učinke, kot so zniževanje logističnih stroškov, izboljševanje kakovosti storitev in storitvene komponente lastnih proizvodov, ustvarjanje konkurenčne prednosti, uspešno in stroškovno učinkovito upoštevanje varstva okolja pri poslovanju, izraba marketinških učinkov poslovne logistike itd.

+ -
22,03 €
Dodaj v košarico