Metoda ocenjevalnega centra
Eva Boštjančič
O knjigi

Knjiga je namenjena vsem, ki želite pri svojem delu uporabljati ali pa že uporabljate selekcijsko in razvojno metodo ocenjevalnega centra.

Popeljala vas bo:

  • v ključno področje dela s kadri – njihov razvoj, ki se povezuje z različnimi nalogami merjenja in ocenjevanja vnaprej določenih lastnosti, sposobnosti in vedenj – s kompetencami;
  • v metode ocenjevalnega centra in pregled trenutnega stanja na tem področju, ki ga podkrepijo osnovne in priporočene smernice za uporabo metode ocenjevalnega centra z ugotovitvami številnih raziskav, ki dodatno podkrepijo uporabo ocenjevalnih centrov v praksi;
  • v predstavitev bolj ali manj znanih nalog, ki se jih uporablja za merjenje različnih vodstvenih in strokovnih kompetenc;
  • v številne praktične primere izvedbe metode ocenjevalnega centra, ki jih lahko ob sledenju napotkov izvedete sami. Primeri so razporejeni glede na različne naloge ocenjevalnega centra, hkrati pa je omogočeno iskanje tudi glede na vodstveni oz. nevodstveni položaj ali glede na želene ocenjevane kompetence. Pri vsakem primeru je opisan postopek izvedbe naloge, navodila za ocenjevalca, navodila za preizkušanca ter ocenjevalna lestvica.
+ -
45,00 €
Dodaj v košarico