Korporacijsko pravo
dr. Borut Bratina, dr. Dušan Jovanovič, mag. Andreja Primec
O knjigi

Pri Planetu GV napovedujemo nov pravni priročnik - Korporacijsko pravo (Zakon o prevzemih (ZPre-1) – neuradno prečiščeno besedilo, Zakon o preprečevanju omejevanja konkurence (ZPOmK-1), Zakon o trgu finančnih instrumentov (ZTFI) – neuradno prečiščeno besedilo in Zakon o sodnem registru (ZSReg) – neuradno prečiščeno besedilo). Vsi zakoni v knjigi so urejeni po metodi navzkrižnega navajanja zakonodaje, odlično pa jih zaokrožajo podrobna uvodna pojasnila.

+ -
188,00 €
Dodaj v košarico