Izobraževalni management 2017


19. in 20. oktober 2017


Portorož, Slovenija

Konferenca,
ki združuje organizacijsko učenje, razvoj in coaching!

Konferenca Izobraževalni management je tradicionalno namenjena vsem izobraževalnim managerjem in odgovornim za razvoj kadrov, ki verjamete, da sta izobraževanje in usposabljanje pomembni ter ključni poslovni funkciji, ki prispevata k večji dobičkonosnosti organizacije kot tudi k dolgoročnemu zdravju organizacije.

To nedvomno potrjujejo tudi dosedanji izsledki raziskave TOP 10 Izobraževalni management, kjer smo v vseh 16 letih merjenja zaznali neposredno povezanost med dodano vrednostjo na zaposlenega ter vlaganji v izobraževanje, usposabljanje in razvoj kadrov. Več kot podjetje vlaga v razvoj kadrov, večjo dodano vrednost na zaposlenega dosega.

Konferenca Izobraževalni management združuje organizacijsko učenje, razvoj in coaching in tako vsako leto celovito predstavlja trende na teh področjih, nova orodja in inovativne oblike učenja, treningov in coachinga!


Pridružite se nam na vašem tradicionalnem srečanju oktobra 2017!

Tradicionalni dogodek za vse izobraževalne managerje, ki spodbuja inovativne pristope v izobraževanju in usposabljanju zaposlenih!

Tradicionalni dogodek za vse izobraževalne managerje, ki spodbuja inovativne pristope v izobraževanju in usposabljanju zaposlenih!


TOP 10 Izobraževalni management


10 najboljših na področju izobraževanja in usposabljanja v slovenskem prostoru


Na konferenci vsako leto že tradicionalno podeljujemo priznanja 10 slovenskim podjetjem/organizacijam, ki sistematično investirajo v izpopolnjevanje znanja in usposabljanje zaposlenih!

Z razpisom TOP 10 Izobraževalni management prepoznavamo in nagrajujemo tista slovenska podjetja/organizacije, ki namenjajo posebno skrb rasti intelektualnega kapitala ter strateško investirajo v izpopolnjevanje znanja in usposabljanje zaposlenih.


Bodite tudi vi med najboljšimi skrbniki znanja!

Investicija v znanje je najboljša naložba za uspešno prihodnost vaše organizacije in prinaša najvišje obresti!I

VEČ O RAZPISU TOP 10

Investicija v znanje je najboljša naložba za uspešno prihodnost vaše organizacije in prinaša najvišje obresti!I

VEČ O RAZPISU TOP 10

Konferenca Izobraževalni management 2016 nam je postregla z novimi spoznanji o delovanju možganov, učenju, razvoju in osebni učinkovitosti!

S pomočjo nevroznanosti smo odkrivali moč človeških možganov in predstavili nova orodja za spodbujanje učenja inovativnosti kot tudi inovativne tehnike treningov ter oblike coachinga, ki odgovarjajo potrebam današnjega časa in omogočajo integracijo izobraževanja tako v življenje organizacije kot tudi v osebno življenje posameznika.


Foto utrinki iz konference Izobraževalni management 2016

Kotizacija in prijava

ZGODNJA PRIJAVA DO 15.9.2017
297 €

Vključuje revijo HR&M, delovno e-gradivo, skupno kosilo prvi dan konference, okrepčila med odmori in potrdilo o udeležbi.

V ceni ni vključen DDV.

NAROČNIKI REVIJE HR&M
297 €

Vključuje revijo HR&M, delovno e-gradivo,skupno kosilo prvi dan konference, okrepčila med odmori in potrdilo o udeležbi.

V ceno ni vključen DDV.

REDNA KOTIZACIJA
330 €

Vključuje revijo HR&M, delovno e-gradivo, skupno kosilo prvi dan konference, okrepčila med odmori in potrdilo o udeležbi.

V ceni ni vključen DDV.

PRIJAVITELJI NA TOP 10 2017
230 €

Pogoj je poslana nominacija na razpis TOP 10 2017. Kotizacijo lahko koristi 1 udeleženec iz organizacije.

Vključuje revijo HR&M, delovno e-gradivo, skupno kosilo prvi dan konference, okrepčila med odmori in potrdilo o udeležbi.

V ceni ni vključen DDV.

Na podlagi prijave vam bomo poslali račun, ki ga poravnate v navedenem plačilnem roku.
Kotizacijo lahko poravnate tudi pred prejemom računa na IBAN SI56 0292 1008 9918 850 (NLB, d. d. Ljubljana), sklic na št. 4124-matična št. plačnika.

Lokacija

Portorož, Slovenija


Več informacij:
Planet GV

T: 080 33 44
E: izobrazevanje@planetgv.si