HR&M projekt 2017 - navdih za rast in razvoj


Razglasitev - 15. november 2017

ROK PRIJAVE - 15. OKTOBER 2017


Festivalna dvorana, Ljubljana, Slovenija

Izvirnost in navdih dajeta moč za spremembe


Najboljše prakse na področju razvoja človeškega kapitala v letu 2017 so:
- Infinum Akademija podjetja Infinum v kategoriji malih in srednje velikih podjetij,
- Bio karierni zajtrk Leka v kategoriji velika podjetja in
- Celostni model sistem inovacij v Komunali Brežice v javnem in neprofitnem sektorju.

Prva dva projekta aktivno pristopata k problematiki bega možganov, medtem ko je Komunala Brežice navdušila z merljivim povezovanjem organizacijske kulture, zavzetosti in inovativnosti zaposlenih. Več o projektih najdete tu.


Sodelovanje v HRM projektu​ omogoča podjetjem in organizacijam predvsem celosten vpogled v svoje lastne poslovne procese na vseh ravneh poslovanja (+/-), dobre prakse drugih podjetij tako na eni strani povečajo zavedanje o pomenu odličnega upravljanja z ljudmi, delujejo pa tudi kot motivator k pozitivnim lastnim spremembam.
Tina Mahne Projektna pisarna KCDM 2.0, zmagovalni HRM projekt 2016

Delite z nami dobre prakse!


Kakšne so spremembe v vašem podjetju oziroma organizaciji? Na kakšen način dosegate rast in zavzetost zaposlenih, boljše poslovne rezultate? S kakšnimi projekti in praksami ste vzor ostalim?


Prijavite vašo dobro prakso na področju razvoja zaposlenih. Vsako leto izberemo 3 najboljše projekte oziroma prakse, ki jih razglasimo na osrednji HRM konferenci. Ni pomembno, koliko finančnih sredstev ste investirali, pomembno je, kakšne učinke ste dosegli in na kakšen način, pa naj gre za malo, srednje, veliko podjetje ali javni sektor.


Želite sodelovati? Kdaj in kako v prihodnje prijaviti projekt?

Prijavite projekt / prakso vašega podjetja oziroma organizacije. Pokažite Sloveniji vašo moč, motivacijo in navdih za spremembe.

1. RAZPIS 2017 JE POTEKEL. PONOVNO BO ODPRT JESENI 2018. Informacije o zmagovalnih projektih najdete tu.


2. Kategorije:

Nagradili bomo 3 zmagovalne projekte in sicer po vsakega iz ene od naslednjih kategorij:
- mala in srednja podjetja
- velika podjetja
- javni in neprofitni sektor

3. Zmagovalni projekti dobijo:

  • Priznanje podjetju oziroma organizaciji
  • Priznanje vodji projekta
  • Širjenje dobrih praks: predstavitev širši javnosti skozi revijo HR&M in HR&M konferenco ter skozi medije
  • 1 brezplačno kotizacijo za HR&M konferenco

4. Prenesite si tudi splošne pogoje sodelovanja. - PRENOS

5. Komisija 2017:

  • mag. Peter Ribarič, izvršni direktor Planet GV
  • dr. Danijela Brečko, direktorica, SOFOS Inštitut
  • Saša Mrak, odgovorna urednica revije HR&M in vodja izbora HRM projekt 2017

Merila ocenjevanja

HRM projekte ocenjujemo s pomočjo 6 OCENJEVALNIH MERIL :

- Izvirnost (ocena stopnje izvirnosti in inovativnosti projekta glede na prakso na kadrovskem področju)
- Aktualnost (kako gre projekt v korak s časom in hitrimi spremembami v poslovnem okolju)
- Strokovnost (kakšna je stopnja strokovnosti projekta)
- Učinki v praksi (kakšne rezultate in učinke prinaša praksa za vašo organizacijo, štejejo tako kratkoročni kot dolgoročni učinki).
- Okoljska in družbena odgovornost (kako projekt /praksa prispeva k širši družbeni in okoljski odgovornosti )
- Vključenost in sodelovanje najvišjega vodstva (ocenjevali bomo, kako se je najvišje vodstvo vključilo ter kako so v njem sodelovali)


Zmagovalni projekti skozi 15 let

Zmagovalci razpisa HRM projekt 2016

1. mesto
KCDM - Kompetenčni center za design management
vodja projekta: Miha Klinar (Gigodesign), vodja projektne pisarne: Tina Mahne

2. mesto
Age management - Koncern Kolektor
vodja projekta: Claudia Costa

3. mesto
Vzajemni dialog - Vzajemna zdravstvena zavarovalnica
vodja projekta: Mag. Jelica Lajovic Lazarevič


Leto Organizacija / Podjetje Naslov nagrajenega projekta
2003 Bolnišnica Golnik Krožki kakovosti kot način vlaganja v ljudi
2004 Premogovnik Velenje Ali delam dovolj varno

2005

Telekom Slovenije Vzpostavitev učinkovitega vodenja v povezavi z variabilnim delom nagrajevanja kot temelj procesa HRM
2006 Vzajemna zdravstvena zavarovalnica Vrednote Vzajemne
2007 Mercator Notranje komuniciranje kot sestavni del kadrovske funkcije
2008 Izobraževalno središče RTV Slovenija Revitalizacija izobraževalnih vsebin in modulov šolskega programa medijski tehnik in verifikacija znanj in delovnih kompetenc prek postopkov preverjanja in potrjevanja nacionalne poklicne kvalifikacije

2009


Lek Lekove zvezde
2010 Javni zavod RTV Slovenija ITKOMP – RTV model upravljanja delovne uspešnosti
2011 Nova Ljubljanska banka NLB Šola za finančno svetovanje – usposabljanje bančnih komercialistov za svetovalce za osebne finance in finančne svetovalce
2012 Si.mobil Koncept inovativnosti v Si.mobilu
2013 RTVS
Notranji coaching
2014 NLB
Sprememba sistema nagrajevanja
2015 Danfoss Trata FoW: Future of Work
2016 KCDM Kompetenčni center za design managent
2017 Infinum
Lek d.d. (Biofarmacevtika Mengeš)
Komunala Brežice
Infinum Academy (Kategorija: mala in srednje velika podjetja)
Bio karierni zajtrk (Kategorija: velika podjetja)

Celostni model inovacij 3 x 12 (Kategorija: javni sektor)

Lokacija

Festivalna dvorana Ljubljana

Vilharjeva 13, 1000 Ljubljana