15. davčno-finančna konferenca 2015

Optimizacija kapitalske ustreznosti in davkov


22. in 23. oktober 2015


Portorož, Slovenija

Kongresni center hotela Slovenija

Program

http://www.planetgv.si/dogodki/davcno-financna-konferenca-2015/odmevi

Povezovanje davčnih, finančnih in računovodskih vsebin ter osvežitev pravnega znanja


Davčno-finančna konferenca tradicionalno prinaša nove, sveže in zanimive vsebine z davčnega, računovodskega in finančnega področja. V letu 2015 smo dodali še delček nujno potrebnih pravnih znanj s področja korporativnega prava.

Tako smo v uvodnem delu prvega dne s pravnega vidika predstavili novosti novele ZGD-1 s poudarkom na letnih poročili, skrbnosti in odgovornosti članov vodenja oz. nadzora, izpodbojnost sklepa o uporabi bilančnega dobička v d.o.o. in kapitalsko ustreznost po ZFPPIPP.

Sprememba ZGD-1 prinaša novosti tudi v računovodsko poslovanje; zato smo pogledali, kako ugotavljamo bilančni dobiček po spremembi ZGD-1 in katere so ključne novosti pri računovodenju ter druge novosti iz ZGD-1 in MRSP. Udeleženci so se seznanili tudi, kako se določa poštena vrednost (MRSP 13) za potrebe računovodskega vrednotenja sredstev in obveznosti.

V davčnem, najobsežnejšem delu smo predstavili kar nekaj aktualnih tem, med njimi tudi davčni vidik sponzorstva in donatorstva, problematiko davčnih odtegljajev v praksi, davčne pasti najema samozaposlenih, kaj prinašajo davčne blagajne in kakšne so predvidene spremembe na področju davčnega postopka.

Spregovorili smo o davčni reformi; kakšna bi bila primerna davčna reforma v Sloveniji ter na okrogli mizi z sogovorniki iskali odgovore na vprašanje zakaj zamuja davčna reforma?

  • Kako nadzornike prepričati v delovanje mehanizmov za izvajanje strategije;
  • sodobni alternativni finančni instrumenti;
  • kako zagotoviti nadzora nad spoštovanjem pogodbenih zavez;
  • kreditna sposobnost skozi pogled bank;
  • Makedonija – primer dobre prakse in poslovna priložnost;

pa so bile teme, s katerimi smo zaključili konferenco in s katerimi smo želeli opozoriti na nekatere finančne izzive in priložnosti.

Vsem, ki ste bili z nami – udeležencem, predavateljem, partnerjem in sponzorjem – se lepo zahvaljujemo. Se vidimo, če ne prej, ponovno prihodnje leto!


FOTOGALERIJA

22. OKTOBER
08:30-09:00

Sprejem udeležencev in jutranja kava

09:00-09:10

Otvoritev konference

OSVEŽIMO PRAVNA ZNANJA

09:10-09:35

Novosti novele ZGD - 1 s poudarkom na letnih poročilih, skrbnosti in odgovornosti članov vodenja oz. nadzora

Aleš Avbreht, Avbreht, Zajc in partnerji odvetniška družba o.p., d.o.o.

09:35-10:00

Izpodbojnost sklepa o uporabi bilančnega dobička v d.o.o

Boštjan Grešak, Avbreht, Zajc in partnerji odvetniška družba o.p., d.o.o.

10:00-10:25

Kapitalska ustreznost po ZFPPIPP

Rok Felicijan Pristovšek, pravno in poslovno svetovanje

10:25-10:40

R a z p r a v a

10:40-11:10

Odmor za kavo in druženje

RAČUNOVODSKE NOVOSTI IN NASVETI

11:10-11:35

Kako ugotavljamo bilančni dobiček po spremembi ZGD-1 in katere so ključne novosti pri računovodenju

Kristinka Vukovič, Inštitut za računovodstvo

11:35-12:00

Druge novosti iz ZGD-1 in MRSP

Simona Korošec Lavrič, KPMG Slovenija

12:00-12:25

Poštena vrednost (MRSP 13) – kako se določa za potrebe računovodskega vrednotenja sredstev

Katarina Kadunc, Deloitte, d.o.o.

12:25-12:40

R a z p r a v a

DAVČNI IZZIVI (1)

12:45-12:50

Interaktivni pregled sprememb ZGD-1

Rok Pavlin, Tax-Fin-Lex d.o.o.

12:50-14:10

Odmor za skupno kosilo

14:10-14:35

Davčni vidik sponzorstva in donatorstva

Vesna Bartolj Maver, davčna svetovalka, Računovodsko davčni raj d.o.o.

14:35-15:00

Problematika davčnih odtegljajev v praksi (dividende, obresti in licenčnine)

Mag. Barbara Guzina, davčna svetovalka, Guzina Kavšek d.o.o.

15:00-15:25

Kakšna je primerna davčna reforma za Slovenijo?

Mag. Ivan Simič, predsednik Sekcije davčnih svetovalcev pri DIZI

15:25-15:40

R a z p r a v a

15:40-16:10

Odmor za kavo in druženje

OKROGLA MIZA

16:10-17:40

Zakaj zamuja davčna reforma?

Okroglo mizo bo vodil mag. Peter Ribarič, izvršni direktor, Planet GV.

Sogovorniki okrogle mize:

  • Branko Meh, predsednik, Obrtno - podjetniška zbornica Slovenije
  • Goran Novković, svetovalec generalnega direktorja, Gospodarska zbornica Slovenije
  • mag. Irena Popovič, generalna direktorica, Direktorat za sistem davčnih, carinskih in drugih javnih prihodkov, Ministrstvo za finance
  • mag. Ivan Simič, predsednik Sekcije davčnih svetovalcev pri DIZI
20:30-

Večerno druženje

23. OKTOBER

DAVČNI IZZIVI (2)

09:00-09:25

Predvidene spremembe na področju davčnega postopka

Mag. Ivan Simič, predsednik Sekcije davčnih svetovalcev pri DIZI

09:25-09:50

Zadnji nasveti pred uvedbo davčnih blagajn

Božena Macarol, davčna svetovalka

09:50-10:15

Najem samozaposlenih – davčna past?

Petra Mlakar, davčna svetovalka, Modri nasvet, d.o.o.

10:15-10:30

R a z p r a v a

10:30-11:00

Odmor s prigrizkom

FINANČNE PRILOŽNOSTI IN IZZIVI

11:00-11:25

Kako nadzornike prepričati v delovanje mehanizmov za izvajanje strategije

Dr. Tina Škerlj, direktorica, SmartCon, poslovno svetovanje, d.o.o.

11:25-11:50

Sodobni alternativni finančni instrumenti

Mag. Marko Rant, Borza terjatev, d.o.o.

11:50-12:15

Kako zagotoviti boljši nadzor nad dokumenti z uporabo EDS (elektronski dokumentni sistem)?

Mag. Mojca Skok, Avtenta, d.o.o. in mag. Alan Medveš, Adriatic Slovenica d.d.

12:15-12:40

Kreditna sposobnost skozi pogled bank

Mag. Branko Greganovič, izvršni direktor, NLB Beograd

12:40-13:10

Makedonija - primer dobre prakse in poslovna priložnost

nj. eksc. Tomi Dimitrovski, veleposlanik Republike Makedonije

Marija Mackinovska, Unija

13:10-13:30

R a z p r a v a

13:30-13:40

Zaključek konference

Lokacija

Hotel Slovenija (Kongresni center Portus)

Obala 33
6320 Portorož

T: 05 692 9001
E: booking@lifeclass.net


Več informacij:
Planet GV

T: 080 33 44
E: izobrazevanje@planetgv.si