29. januar 2019

OD 9. DO 15.30 URE

Ljubljana, Slovenija

Planet GV, Likozarjeva 3

JEZIKOVNA ODLIČNOST V PISNIH SPOROČILIH


Načelo "Napiši sporočilo in povedal ti bom, kdo si" velja tako za poslovno kot zasebno življenje. Dopis oziroma vsak pisni izdelek (in elektronsko sporočilo) je ogledalo posameznika in organizacije, ki jo ta predstavlja.


Na delavnici bomo opozorili na jezikovna pravila, pomen vljudnosti in različne značilnosti pri pisanju različnih besedilnih vrst (dopis, el. sporočilo, vabilo, besedila za spletno stran, prošnja, življenjepis…).

Izobraževanje je zasnovano kot kombinacija teorije in prakse. Teoretičnim razlagam sledijo razlage s primeri, vaje in analiza. Nekaj časa bomo namenili tudi skupinski diskusiji o najpogostejših napakah.


Število udeležencev je omejeno. Prednost bodo imeli tisti, ki se bodo prijavili prej.


Izobraževanje je zasnovano kot kombinacija teorije in prakse. Teoretičnim razlagam sledijo razlage s primeri, vaje in analiza. Nekaj časa bomo namenili tudi skupinski diskusiji o najpogostejših napakah.


Število udeležencev je omejeno. Prednost bodo imeli tisti, ki se bodo prijavili prej.PROGRAM

  • splošne jezikovne značilnosti
  • pravopisna (velika in mala začetnica, ločila, pisanje skupaj – narazen, prevzete besede in besedne zveze) in slovnična pravila (sklanjanje, oblikoslovne značilnosti)
  • jezikovni bonton (nagovarjanje, vikanje/tikanje, podpisi …)
  • slogovna in skladenjska pravila
  • netiketa (bonton pri elektronskem sporazumevanju)


Vsi udeleženci po delavnici dobijo tudi BREZPLAČEN izvod e-knjige Poslovni nasveti, ki je delo predavateljice Irene Potočar Papež.Vsi udeleženci po delavnici dobijo tudi BREZPLAČEN izvod e-knjige Poslovni nasveti, ki je delo predavateljice Irene Potočar Papež.


CILJI PROGRAMA

  • osvežiti jezikovna pravila (pravopisna in slovnična)
  • se seznaniti z novostmi, s katerimi lahko pravilno in prepričljivo napišemo različne besedilne vrste

ZA KOGA JE DELAVNICA PRIMERNA

  • za vse, ki želijo utrditi, obnoviti že obstoječe znanje ter spoznati novosti na področju pisnega sporočanja

PREDAVATELJICA

 
IRENA POTOČAR PAPEŽ

univ. dipl. pedagoginja in profesorica slovenščine

Njen prav poseben izziv je navdušiti nenavdušene za (samo)izobraževanje in delanje lastne osebnostne inventure. Svoj poslovni svet plemeniti in osmišlja z izvajanjem izobraževanj, vodenjem prireditev za različne ciljne skupine in priložnosti ter lektoriranjem.

Več ...

Je univ. dipl. pedagoginja in profesorica slovenščine. Po 24 letih delovne dobe, v kateri je »prepotovala poslovne kraje« od vrtca, dveh osnovnih šol in srednje šole (vključno z gimnazijo) do lokalne javne uprave in gospodarstva, še vedno iskreno na »zlajnano« vprašanje Kaj bi študirala, če bi se še enkrat odločala? z navdušenjem odgovori, da točno to, kar je.

PRIJAVA IN KOTIZACIJA

PRIJAVA do 30. 11. 2018
220 €

Vključuje

gradivo in okrepčila med odmori.

Cena ne vključuje DDV.


DARILO: e-knjiga Poslovni nasveti


Zgodnja prijava je mogoča do 30. 11. 2018


REDNA PRIJAVA
260 €


Vključuje gradivo in

okrepčila med odmori.


DARILO: e-knjiga Poslovni nasvetiCena ne vključuje DDV.

PAKET: 2 OSEBI - 420 €
210 €

Skupna kotizacija za 2 osebi je 420 € (210 € na osebo ob sočasni prijavi 2 oseb).


Kotizacija vključuje gradivo in

okrepčila med odmori.


DARILO: e-knjiga Poslovni nasveti

Cena ne vključuje DDV.

PAKET: 3 OSEBE - 540 €
180 €

Skupna kotizacija za 3 osebe je 540 € (180 € na osebo ob sočasni prijavi 3 oseb).


Kotizacija vključuje gradivo

in okrepčila med odmori.


DARILO: e-knjiga Poslovni nasveti

Cena ne vključuje DDV.

Na podlagi prijave vam bomo poslali račun, ki ga poravnate v navedenem plačilnem roku. Kotizacijo lahko
poravnate tudi pred prejemom računa na IBAN SI56 0292 1008 9918 850
(NLB d.d. , Trg republike 3, Ljubljana), sklic na št. 4312-matična št. plačnika.

Planet GV

Likozarjeva 3, 1000 Ljubljana 

Želite biti redno obveščeni o naših izobraževalnih dogodkih?

Prijavite se na naše e-novice