Regional Procurement Conference 2018


10. in 11. maj 2018

DNIURMINUTSEKUND

Portorož, Slovenija

GH Bernardin

NABAVA PRIHODNOSTI

Pridružite se nam na osrednjem letnem srečanju
nabavnih managerjev v Portorožu!


Nabavni managerji - 10. in 11. maja 2018 bo potekalo vaše osrednje letno srečanje - že 17. Nabavna konferenca 2018 z vedno aktualnimi temami s področja nabavnega managementa.


OSREDNJE TEMATIKE:

Vplivi globalnih trendov NA NABAVO
Upravljanje tveganj
Kontroling in analiza podatkov
Napredne tehnologije
SODOBNA ORGANIZACIJA NABAVE
Pogajanja


Shranite si datum Nabavne konference 2018 in si rezervirajte čas za udeležbo ter druženje s kolegi!

PROGRAM


10. MAJ 2018
8:00 - 9:00

Sprejem udeležencev

9:00 - 9:15

Otvoritev konference in pozdravni nagovori

VPLIVI GLOBALNIH TRENDOV
9:15 - 10:45

Nabava prihodnosti: bomo strateški ali pa nas ne bo?

Bernard Gracia, dekan in direktor, EIPM, The European Institute of Purchasing Management, Francija

• Kaj se na področju nabavne oskrbne verige ne spreminja?
• Zakaj se nabava drastično spreminja in se še bo spreminjala v prihodnjih letih?
• Kateri so glavni vzvodi sprememb v prihodnjih letih (Internet Of Things, Big Data…)?
• Katere so ključne spremembe v nabavi in oskrbnih verigah?
• Katere kompetence bomo potrebovali za prihodnost?
• Kako jih bomo pridobili in ocenili?

10:45 - 11:15

Odmor za kavo in druženje

11:15 - 12:00

Nabava prihodnosti

Dr. Marcell Vollmer, višji podpredsednik, izvršni direktor za digitalno poslovanje, SAP Ariba, Nemčija

V prispevku bo predstavljeno, kako digitalna ekonomija revolucionarno spreminja proces nabave od povpraševanja do plačila in poslovne modele kot take. Izmenjali bomo poglede na inovacije kot so umetna inteligenca, Blockchain, »machine learning«. Nove aplikacije, vključno z Vodeno nabavo vas bodo navdihnile, da razmišljate o novih načinih kako lahko povečate vrednost v nabavi v prihodnosti. Dr. Vollmer je v bivši vlogi direktorja nabave v SAP za Jugovzhodno Evropo, transformiral nabavo v strateško funkcijo, vodeno z globalnim servisnim centrom, ki obvladuje celoten proces nabave z enim globalnim procesom od povpraševanja do plačila.

12:00 - 12:45

»Nakup boljšega sveta« z ISO 20400!

Karin (K.) van Ijsselmuide, predsednica “ISO 20400 committee NEN – Standard body The Netherlands”, Nizozemska

ISO 20400 je prvi mednarodni vodilni standard za trajnostna naročila. V prispevku bodo predstavljene osnove smernice ISO 20400, ki vključujejo tudi t.i. »Nizozemsko kolo« - Dutch whell. Model predstavlja medsebojno vplivanje med trajnostnimi idejami in politikami, politikami trajnostne nabave in strategijami (»Dutch Wheel 1«) in dejanskim procesom nabave (»Dutch Wheel 2«). Kolesa so povezana in se nenehno vrtijo, kar ponazarja neprekinjen pretok med politiko in praktično uvedbo trajnostne nabave.

12:45 - 14:00

Odmor za skupno kosilo

UPRAVLJANJE TVEGANJ
14:00 - 15:00

Upravljanje z nestanovitnimi blagovnimi trgi

Søren Vammen, izvršni direktor Kairos Commodities in izvršni direktor DILF (The Danish Purchasing & Logistics Forum), Danska

Napačne odločitve o nakupu blaga lahko zmanjšajo profitne marže, zmanjšajo denarne tokove in poslabšajo dolgoročne odnose z dobavitelji in kupci. Razumevanje in poznavanje trgov blaga omogoča organizacijam boljše odločitve, glede časa ter količine nakupov in boljše priprave na pogajanja z dobavitelji in kupci. To velja za neposredne nabave tako blaga kot polproizvodov.

15:00 - 15:30

Tveganja v nabavi - Ali se lahko nabavnim tveganjem popolnomaizognemo? Kako jih zmanjšati in obenem ne izgubitikonkurenčnosti? Primeri iz prakse

Uroš Primožič, Skupina Helios

15:30 - 16:00

Odmor za kavo in druženje

UPRAVLJANJE PODATKOV IN NAPREDNE TEHNOLOGIJE
16:00 - 16:30

Nabava in kontroling: Merjenje različnih vrst prihrankov v nabavi

Stefan Spiroski, AT Kearney

16:30 - 17:00

Kontroling v nabavi

Hasse Faxe, direktor nabave Heating segmenta, Danfoss in član Danfoss Procurement Leadership TeamaDanfoss, Danfoss

17:00 - 17:15

Odmor za kavo in druženje

17:15 - 17:30

PMI indeks Slovenija – sporočilna vrednost

Uroš Zupančič, Adria Mobil, d.o.o.

PMI Slovenija merimo v Sloveniji že od maja 2014. V tem času se je pokazal kot relevanten pokazatelj stanja v gospodarstvu in slovenski ekonomiji. Lahko rečemo, da postaja vse pomembnejši kazalnik, ki ga uporabljajo in gledajo ne samo podjetja v Sloveniji, temveč tudi uradne institucije v Sloveniji. PMI je namreč eden od ključnih makroekonomskih sodobnih kazalcev, ki ga ustvarjajo nabavniki. S tem dajemo nabavniki tudi svoj prispevek makroekonomskemu zdravju in kondiciji Slovenije in opravljamo svojo družbena odgovornost na katero smo lahko upravičeno ponosni.

17:30 - 17:50

Blockchain tehnologija za poslovanje – s primeri iz prakse

Dejan Podgoršek, IBM Slovenija

NABAVNI MANAGER LETA
17:50 - 18:10

Podelitev priznanja Nabavni manager 2018

VEČERNO DRUŽENJE
20:30

Coctail party v klubu News Cafe

11. maj 2018
SODOBNA ORGANIZACIJA NABAVE
9:00 - 9:45

Prispevek bo najavljen v prihodnje.

9:45 - 10:15

Upravljanje in optimizacija oskrbnih verig s poudarkom na nabavnem delu oskrbne verige

Irena Rimac Gaspari, Hidria
Andraž Roglič, Hidria

10:15 - 10:45

Odmor za kavo in druženje

POGAJANJA
10:45 - 11:30

Psihologija napak, ki jih delamo pri nabavnih pogajanjih

Rudi Tavčar, MBA, dipl. psiholog, Pogajalska Akademija

Največ napak zagrešijo tisti, ki so najbolj prepričani vsvoj prav. Zakaj? Ker ne vidijo nobene druge opcije, ker so prepričani, da sonezmotljivi, ker že od nekdaj tako delajo in je vedno delovalo, ker imajo doberobčutek, ker drugače ne gre, ker so to že poskusili pa ni šlo, ker, ker, ker…Razlogov najdemo na tisoče in mnogi so lahko celo zelo močni. Toda pogosto sezgodi, da nam naš um nagaja in da so na videz logične in racionalne odločitve,ki jih delamo v nabavnih pogajanjih, popolnoma ali vsaj do neke mere napačne.Pogosto se za njimi skrivajo naša čustva, vzorci, prepričanje, logične napakein druga iracionalna »šara«. Toda ta del našega uma dela življenje zanimivo,zabavno in pestro. Žal pa včasih tudi drago. Kako prepoznati iracionalnosti vnašem poslovnem obnašanju, da si ne bomo kot nabavniki preveč podražili našegaživljenja in dela pa da bo v življenju še vedno dovolj soka in zabave?

11:30 - 12:00

Pogajalska praksa v podjetju Arcont d.d. Gornja Radgona

Mag. Vesna Svenšek, Arcont, d.d. Gornja Radgona

• Pogajalski okvirji in značilnosti organizacijske strukture nabavnega tima Arcont znotraj korporativne nabave
• Pogajanja znotraj in zunaj podjetja kot posledica interakcija nabave z drugimi službami in sestrskimi podjetji
• Priprave na pogajanja: tržne analize, priprava podatkov, definiranje ciljev, opredelitev vlog v pogajalski skupini
• Pogosto uporabljene pogajalske tehnike s primeri
• Merjenje pogajalskega uspeha: kako se dosežen uspeh analiza in komunicira znotraj kooperativne nabave

12:00 - 12:45

Odmor s prigrizkom

12:45 - 13:15

Nabava energentov - primeri iz prakse

Mag. Janez Povše, BTC d.d.

13:15 - 13:45

Nabava IT

Zlatko Bazianec, Deloitte

ZA ZAKLJUČEK:
13:45 - 14:30

Kako pravilno prebrati sogovornika in mu z lahkoto prodati svoje ideje?

Edvard Kadič, strokovnjak na področju komunikacije in osebnostnega razvoja

Splošno znano dejstvo je, da večina naše komunikacije poteka neverbalno tj. predvsem preko govorice telesa in uporabe glasu.
Pa vendar, kam naj gledamo, kako naj poslušamo in kako naj si pravilno razlagamo neverbalne signale?
Na predavanju se bomo seznanili z nekaj uporabnimi in konkretnimi napotki za pravilno razlago, ne bomo pa izpustili tudi nekaj trikov,
kako neverbalno razorožiti sogovornika in mu z lahkoto prodati svoje ideje.

IDEJE ZA PRENOS V PRAKSO
14:30 - 15:30

Delo v skupinah - priprava in predstavitev zaključkov

Organizator si pridržuje pravico do sprememb v programu.

ZAKAJ NA KONFERENCO


Vrhunska predavateljska zasedba

Svoje znanje in izkušnje bodo podelili tako tuji kot domači priznani strokovnjaki s področja nabave.

Aktualne teme

Konferenca prinaša obilo aktualnih tem s področja nabavnega managementa, najnovejše trende in primere dobrih praks.

Odlična družba

Izkoristite odlično priložnost za izmenjavo izkušenj in dobrih praksa, srečanje s kolegi in za navezovanje novih poslovnih stikov na osrednjem tradicionalnem srečanju nabavnih managerjev.

PREDAVATELJI

 
Bernard Gracia

Dekan in direktor, EIPM, The European Institute of Purchasing Management

Je soustanovitelj Evropskega inštituta za nabavo (The European Institute of Purchasing Management - EIPM). Deluje predvsem kot svetovalec za strateški management multinacionalnim družbam kot so ArcelorMittal, Axa, Bayer, DuPont, Ferrero, Michelin, Nokia, ThyssenKrupp, Valeo, Volvo…

Vodi usposabljanja in predava na konferencah po vsem svetu ter razvija raziskovalno dejavnost med različnimi univerzami in podjetji, predvsem s področja korporativnih nabavnih strategij, organizaciji nabave, ustvarjanja dodane vrednosti nabave, kompetenc in modela odličnosti.

Kot direktor EIPM je leta 1991 uvedel prvi MBA program na svetu, specializiran za nabavni management, leta 1993 pa prvo evropsko okroglo mizo za Senior Executives. Skrbel je za širjenje EIPM po vsem svetu.

V 70. letih je sodeloval pri uvajanju prvega podiplomskega programa na področju nabave na svetu (M.A.I. - Master Industrial Purchasing na Bordeaux Business School).

 
Karin van Ijsselmuide

Predsednica “ISO 20400 committee NEN – Standard body The Netherlands”

Kot predsednica nizozemskega odbora za standardizacijo ISO 20400 Trajnostna naročila zastopa interese IFPSM (International Federation purchasing and suplly management) na vseh mednarodnih srečanjih za projekt ISO-20400 2013-2017. Za ta prispevek je prejela priznanje “Resistant hero”.

Je managerka znanja in trenerka pri NEVI (Dutch Association for Purchasing and Supply management). Je strokovnjakinja za strateško nabavo, javna naročila, družbeno odgovornost organizacij in trajnostna naročila. Sodeluje v različnih nacionalnih projektih in v ta namen razvija različna orodja.

 
Dr. Marcell Vollmer

Senior Vice President, izvršni direktor za digitalno poslovanje, SAP Ariba

V družbi SAP je zavzemal različne vodilne funkcije, vključno z vlogo izvršnega operativnega direktorja za SAP Ariba, v vlogi katerega je sodeloval za zagon SAP Ariba znotraj večje skupine SAP. Pred tem je bil direktor nabave za SAP, odgovoren za globalna naročila.

 
Søren Vammen

Izvršni direktor Kairos Commodities in izvršni direktor DILF (The Danish Purchasing & Logistics Forum)

V vlogi izvršnega direktorja Kairos Commodities sodeluje pri celostni nadgradnji možnosti upravljanja s tveganji pri blagovnih nakupih v številnih vodilnih podjetjih.

Søren že skoraj dve desetletji sodeluje pri razvoju nabavne funkcije in razvoja človeških virov na področju nabavnega managementa. Bil je tudi intenzivno vključen v programe preoblikovanja nabavne funkcije v številnih globalnih podjetjih.

Ima magisterij s področja organizacijskega vedenja in psihologije na Copenhagen Business School.

 
Uroš Primožič

Direktor nabave Skupine Helios, Nabavni manager 2017

Helios je del japonskega Kansai Paint. V globalni nabavni organizaciji Kansaia je zadolžen za koordinacijo nabave v regiji EMEA (Europe, Middle East, Africa), tudi z dodatnimi zadolžitvami za nekatere surovine na globalnem nivoju.

Lansko leto je prejel priznanje Nabavni manager 2017.

 
Uroš Zupančič

Vodja projekta, Sektor Nabava, Adria Mobil, d.o.o.

Že celo profesionalno pot se ukvarja s področjem nabave. V svoji karieri je veliko časa namenil izboljšanju procesov nabave, vodenju različnih projektov odličnosti nabavne in oskrbne funkcije in implementaciji novih načinov dela in metod ter pisanju različnih člankov na temo nabave, povezovanja in vodenja.

Svoje znanje in izkušnje deli in poglablja z aktivnim sodelovanjem in udejstvovanjem v Združenju nabavnikov Slovenije, katerega strokovni član je in v imenu ZNS izračunava proizvodni Purchasing Managers Index za Slovenijo. Hkrati je urednik e.časopisa Nabavnik.si.

Študij je zaključil na Ekonomski fakulteti v Ljubljani, magistrsko delo napisal s področja obvladovanja stroškov nabave s poudarkom na strateških dobaviteljih in opravil specializacijo iz nabave na Poslovni šoli Bled (IEDC).

 
Rudi Tavčar

MBA, dipl. univ. psiholog, strokovnjak za pogajanja

V slovenskih in mednarodnih podjetjih vodi izobraževalne seminarje in delavnice o poslovnih pogajanjih, komuniciranju, reševanju konfliktov in kot trener programe za usposabljanje mediatorjev državah Jugovzhodne Evrope. Je avtor več kot 50 člankov in knjige Psihologija pogajanj.

Večji del svoje poslovne poti je posvetil tržnim raziskavam, marketingu in vodenju kot solastnik in direktor podjetja Gral Marketing in kasneje Gral Iteo. Sam ali prek podjetja je vodil ustanovitve ali preoblikovanje 11 podjetij.

 
Mag. Vesna Svenšek

Vodja nabave, Arcont d.d. Gornja Radgona

Ukvarja se s strateškim načrtovanjem nabave, strateškimi pogajanji, sklepanjem pogodb in obvladovanje nabavnih tveganj. Je dobitnica priznanja Nabavni manager 2015. Leta 2009 je postala članica Nabavnega tima avstrijske poslovne skupine Containex, v lasti LKW Walterja iz Wiener Neudorfa v Avstriji.

Diplomirala je na Ekonomski fakulteti v Ljubljani in magistrirala na Ekonomsko poslovni fakulteti v Mariboru.

V Arcont d.d. se je zaposlila 1993, kjer sedem let delala kot komercialistka zunanje trgovine, leta 2001 papostala Vodja nabave.

Leta 2010 je začela predavati na Višji strokovni šoli Ekonomske šole Murska Sobota predmet Nabava, in hkrati deluje kot članica Strateškega sveta Višje strokovne šole Murska Sobota.

 
Edvard Kadič

Strokovnjak na področju komunikacije in osebnostnega razvoja

V Sloveniji velja za enega najprepoznavnejših strokovnjakov na tem področju. Pogosto je vabljen kot strokovni komentator v slovenske medije, z neverbalno komunikacijo pa se načrtno ukvarja že preko 20 let. Še posebej z njeno uporabo v namene manipulacije tako v poslovnem kot zasebnem okolju.

Pogajanja, zapeljevanje, prodaja... K interpretaciji govorice telesa pristopa skozi povezovanje znanstvenih dognanj z lastnimi bogatimi izkušnjami v pogajanjih na vseh celinah sveta.

Vsakoletna Nabavna konferenca se z zanimivim programom - kombinacijo teorije in primerov iz praks, uvršča ob bok podobnim dogodkom v tujini. Poleg novih idej, ki jih vedno prinesemo s konference, je spoznavanje kolegov s podobnimi izzivi in izkušnjami morda še dragocenejše. Rezervacija spomladanskega termina za Nabavno konferenco je takorekoč obvezna!
Uroš Primožič Direktor nabave Skupine Helios in Nabavni manager 2017
Networking, networking, networking, med in po konferenci. In veliko novih, iskrivih idej, ki me razbremenijo od dnevnih obveznosti in urgenc, ki so nabavi kot delu oskrbnega procesa lastne. Idej, ki mi dajo vpoglede v orodja, rešitve in spremembe za prihodnje obdobje. To so trenutki, ki me napolnijo z novo energijo za doseganje ciljev in za zmagovanje v izzivih, ki jih imam na področju nabave in širše oskrbnih procesov. Pomemben je tudi izbor nabavnika leta, ker z njim prepoznavamo posameznike, ki dajejo velik doprinos nabavni funkciji in jo vzpostavljajo kot eno od ključnih strateških funkcij podjetja.
Marko Lekše Izvršni direktor nabave, Adria Mobil, d. o. o. in Nabavni manager 2014

KOTIZACIJE

Prijava za člane ZNS
351 €

Velja za člane Združenja nabavnikov Slovenije (ZNS) in vključuje:

- udeležbo na vseh predavanjih

- skupno kosilo prvi dan konference in pogostitve med odmori

- NK večerno zabavo

- gradivo oz. prezentacije govornikov

- potrdilo o udeležbi.

V ceno ni vključen DDV.

Redna prijava
390 €

Vključuje:

- udeležbo na vseh predavanjih

- skupno kosilo prvi dan konference in pogostitve med odmori

- NK večerno zabavo

- gradivo oz. prezentacije govornikov

- potrdilo o udeležbi.

Velja za prijave po 28. februarju 2018.

V ceno ni vključen DDV.

FOTOUTRINKI 2017