17. Davčno-Finančna

Konferenca 2017


19. IN 20. OKTOBER


GH Portorož, Slovenija


Povezovanje aktualnih davčnih, finančnih in računovodskih novosti ter vsebin

Želite imeti:

* prave informacije o davčnih novostih;

* odgovore na računovodske dileme;

* aktualne informacije o finančnih priložnostih;

* uporabne digitalne storitve, ki bodo skozi finančne podatke pomagale pri vodenju procesov v podjetju?


Potem nikar ne čakajte in se nam pridružite na tradicionalni 17. Davčno-Finančni Konferenci, ki vam na enem mestu ponuja pregled novosti, zanimivosti in dobrih praks z davčnega, računovodskega, finančnega področja in področja nadzorovanja ter vodenja procesov v podjetju skozi finančne podatke ob pomoči digitalnih storitev. Vabljeni v vrhunsko družbo!Program konference

Na letošnji Davčno-Finančni Konferenci boste lahko spoznali aktualne in praktične novosti znotraj 4 vsebinskih sklopov: Davki, finance, računovodstvo in kontroling ter digitalizacija Ob zaključku konference se bo odvila tudi okrogla miza, ko bodo predstavniki različnih panog (storitve, proizvodnja in javni sektor) predstavili vlogo finančne funkcije skozi oči vodstva. Več o programu najdete v nadaljevanju.


19. OKTOBER, ČETRTEK
08.30-09.30

Prihod in prijava udeležencev

09.30-09.45

Otvoritev konference

DAVKI

09.45-10.20

Značilnosti hrvaškega davčnega sistema

Vlado Brkanić, RRiF, Zagreb

10.20-10.45

Mednarodne izmenjave informacij

mag. Petra Istenič, Ministrstvo za finance

10.45-11.10

Davčni vidiki prodaje in odkupa terjatev

Petra Mlakar, davčna svetovalka, Modri nasvet d.o.o., Ljubljana

11.10-11.35

DDV pri nepremičninah

mag. Tamara Prezelj, davčna svetovalka, Herminona d.o.o., Ljubljana

11.35-12.00

Preveritev usteznosti višine izračuna Nadomestila za stavbno zemljišče (NUSZ)

12.00-13.30

Kosilo

13.30-14.15

Retroaktivnost v davčnih postopkih - zgledi iz evropskega pravnega sistema in ustavni vidiki

dr. Aleš Kobal, izredni profesor, Katedra za ustavno, upravno in finančno pravo, Pravna fakulteta Univerze v Mariboru

14.15-14.40

Pravilno poslovanje s samostojnimi podjetniki

Boža Macarol, mag., davčna svetovalka, Macarol d.o.o., Vransko

14.40-15.05

Davčno najugodnejši načini izplačil za lastnike (najemnine, dividende, plača, opcije, ...), kapital in posojila družbeniku

Boža Macarol, mag., davčna svetovalka, Macarol d.o.o., Vransko

15.05-15.30

Posebnosti pri službenih poteh, vozilih in uporabi kartic pri povezanih osebah

Dunja Verbajs, davčna svetovalka, Verbajs d. o.o., Litija

15.30-16.00

Odmor

FINANCE

16.00-16.25

Ekskluzivna predstavitev plačilnih navad v Sloveniji in EU

16.25-16.50

Odkupi terjatev za zagotavljanje likvidnosti

Dejan Barbutovski, univ. dipl. ekon., spec., direktor A.B.S.Factoring d.o.o.

16.50-17.15

Vstop v lastništvo preko odkupa terjatev

Boštjan Malus, partner KPMG

17.15-17.40

Posojila ter prodaja nepremičnin in osnovnih sredstev med povezanimi osebami

Andraž Brilli, cenilec nepremičnin

20.30

Večerna zabava

20. OKTOBER, PETEK

RAČUNOVODSTVO

09.00-09.20

Avtomatsko knjiženje prilivov (uparjanje)

predstavniki podjetja Saop d.o.o

09.20-09.40

Ključne novosti pri knjiženju finančnih instrumentov (MSRP9)

Simon Kolenc, FCCA, CFA, samostojni svetovalec na finančnem, računovodskem in revizijskem področju, Poslovni biser d.o.o.

09.40-10.00

Ključne novosti pri knjiženju prihodkov (MSRP15)

Simon Kolenc, FCCA, CFA, samostojni svetovalec na finančnem, računovodskem in revizijskem področju, Poslovni biser d.o.o.

10.00-10.20

Kako nam pravilnik o računovodstvu lahko pomaga pri davčni inšpekciji

mag. Barbara Guzina, samostojnadavčna svetovalka, Guzina Kavšek svetovanje d.o.o.

10.20-10.40

Obračun Davka od dohodka pravnih oseb (DDPO) za leto 2017

Urša Jerič, Mercator

10.40-11.10

Odmor

KONTROLING IN IT

11.10-11.35

Priložnosti digitalizacije finančne funkcije danes

11.35-12.00

Hitro zaključevanje obdobja in ocenjevanje

mag. Melita Kolbezen, direktorica Advico, d.o.o.

12.00-12.25

Primerjava finančnih kazalnikov s konkurenco

Jernej Česen, VP of Data and Analytics, Outfit 7 (subsidiary Ekipa2 d.o.o.)

12.25-12.50

Kaj nam pove S.BON boniteta? Metodologija in primeri.

12.50-13.50

Odmor s prigrizkom

FINANCE

13.50-14.05

Vloga finančne funkcije skozi oči vodstva (storitve)

Lidia Glavina, predsednica uprave SDH

14.05-14.20

Vloga finančne funkcije skozi oči vodstva (proizvodnja)

Žiga Debeljak, član uprave Gorenje in glavni digitalni direktor v Skupini Gorenje

14.20-14.35

Vloga finančne funkcije skozi oči vodstva (javni sektor)

mag. Mojca Kunšek, direktorica AJPES-a

14.35-15.00

Okrogla miza z direktorji

Lidia Glavina, Žiga Debeljak in mag. Mojca Kunšek

15.00

Zaključek konference

Vse podrobnosti s programom bodo znane v kratkem. Organizator si pridržuje pravico do sprememb v programu.Predavatelji

 
mag. Barbara Guzina

samostojna davčna svetovalka, Guzina Kavšek svetovanje d.o.o.Mag. Barbara Guzina je samostojna davčna svetovalka v družbi GuzinaKavšek svetovanje d.o.o.. Izkušnje si je pridobila kot direktorica oddelka zadavčno svetovanje in davčna svetovalka pri mednarodni revizijski in svetovalnidružbi Deloitte in v tujini. Na Nizozemskem je sodelovala pri pripravidokumentacije s področja transfernih cen za največja podjetja v EU, naPortugalskem pa se je ukvarjala z davčnim planiranjem za mednarodna podjetja,ki želijo optimizirati svoje poslovanje v Evropi in drugod po svetu. Jepredavateljica in avtorica številnih člankov in priročnikov s področja davkov.Svetuje predvsem tujim podjetjem, ki poslujejo v Sloveniji oziroma večjimslovenskim podjetjem, ki poslujejo mednarodno

 
Simon Kolenc

FCCA, CFA, samostojni svetovalec na finančnem, računovodskem in revizijskem področjuSimonKolenc FCCA, CFA zadnje leto dela kot samostojni svetovalec na finančnem,računovodskem in revizijskem področju, hkrati pa piše članke in redno predavana temo MSRP ter analiz finančnih izkazov. Prej je več kot 10 let delal vmednarodni družbi EY kot pooblaščeni revizor in svetovalec različnim podjetjemv gospodarstvu in finančni industriji, po tem pa še v gospodarstvu kot direktorfinanc in računovodstva v Prvi osebni zavarovalnici. Diplomiral je na Ekonomskifakulteti v Ljubljani (smer finance) in za svoje diplomsko delo prejel nagradoBanke Slovenije. Pridobil je licenci združenj ACCA in CFA® ter zaključilizobraževanje za pooblaščenega revizorja pri Slovenskem inštitutu za revizijo.

 
Žiga Debeljak

glavni digitalni direktor Skupine Gorenje in član uprave GorenjeŽiga Debeljak je leta 1995 diplomiral na Fakulteti za elektrotehniko inračunalništvo Univerze v Ljubljani. Študij je nadaljeval na podiplomski ravnina Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani, kjer je leta 1998 zaključilznanstveni magisterij iz poslovodenja in organizacije. Leta 2003 je pridobilstrokovna naziva "preizkušeni računovodja" in "preizkušeniposlovni finančnik", leta 2009 pa še naziv "pooblaščeni ocenjevalecvrednosti podjetij", ki jih podeljuje Slovenski inštitut za revizijo. Leta2006 je pridobil certifikat ZNS, ki ga podeljuje Združenje nadzornikovSlovenije. Med letoma 2008 in 2012 je bil višji predavatelj na področjuposlovne ekonomije na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani in je soavtordveh knjig in več člankov s področja poslovne ekonomije in poslovnih financ.

Odmaja 2017 opravlja naloge člana uprave Gorenja, odgovornega za korporativnefinance ter poslovno področje ekologije, trgovine in industrijskih storitev. Odseptembra 2014 je tudi glavni digitalni direktor v Skupini Gorenje, odgovorenza koordinacijo njene digitalne transformacije.


Predavateljska zasedba bo objavljena naknadno.

Kotizacija in prijava

ZGODNJA PRIJAVA DO 15.9
330 €

Vključuje udeležbo na konferenci, gradivo, večerno druženje in okrepčila med odmori. Velja za prijave do 15.09. 2017.

V ceno ni vključen DDV.

REDNA KOTIZACIJA
390 €

Vključuje udeležbo na konferenci, gradivo, večerno druženje in okrepčila med odmori.


V ceno ni vključen DDV.


Na podlagi prijave vam bomo poslali račun, ki ga poravnate v navedenem plačilnem roku. Kotizacijo lahko poravnate tudi pred prejemom računa na IBAN SI56 0292 1008 9918 850 (NLB, d. d. Ljubljana), sklic na št. 004106-matična št. plačnika.

Utrinki z Davčno-Finančne Konference 2016